Пречистване на водата на басейна у дома

Методите за безхлорна профилактика на водата в басейна оказват благотворно въздействие за комфорта и здравето на ползвателите.
01.04.2018
Румяна Бонева
4841
басейн, пречистване на вода, биопрофилактика, солна електролиза, биоподдържане
Адекватната поддръжка на водата в басейна е задължителна
Източник: БГ Хандел ООД, www.pool-expert.eu

Адекватната поддръжка на един басейн е задължителна, независимо от това, дали той е частен или обществен. Тя се осъществява на база комплекс от периодични мероприятия, които дават възможност съоръжението да се поддържа в изправно състояние и преди всичко, водата в него да е чиста и безопасна за ползвателите. Традиционно за профилактиката на водата в плувния басейн се използват химически препарати, като например хлор, коагуланти, алгициди и други подобни. Използването на тези субстанции обаче, е свързано с негативни странични ефекти за човешката кожа, а също и за самия басейн. Добрата новина е, че вече са разработени далеч по-здравословни методи за дезинфекция на водата, при които употребата на химикали е сведена до мининум.

Важно е да се знае, че без правилна филтрация и циркулация на водата в басейна, обеззаразяването на басейна е немислимо. Под правилна циркулация на водата се разбира да няма "мъртви точки" в басейна, в които да няма движение на водата. Такива места са предразположени към бързо образуване на водорасли.

Профилактика на водата чрез химическите субстанции
Хлорните препарати са едни от най-масово използваните за профилактика и дезинфекция на водата в плувния басейн, тъй като са най-сигурни и доказали своя ефект. Недостатък при тях е бързото им изпарение и необходимостта да се добавят във водата през три – четири дни. С цел да отложат максимално дълго този процес, производителите на хлорни таблетки интегрират в състава им различни консерванти и химически субстанции. Макар и в малки стойности, тези вещества постепенно се натрупват във водата и стават токсични за човешкия организъм, особено ако водата не се сменя регулярно. Неприятен страничен ефект от използването на хлорни препарати е свойството на хлора да взаимодейства с азот, съдържащ се в урината и секретираните течности от потните жлези на човека. Това води до образуването на хлорамини, които предизвикват лоша миризма в басейна, а също и зачервявания и дразнене на кожата и очите.

Методи за биоподдържане на водата
Най-разпространените техники за биопрофилактика на водата в плувния басейн, които могат в задоволителна степен да намалят количеството на стандартно употребяваните хлорни таблетки са солна електролиза, обеззаразяване с минерали и дезинфекция с UV лъчи.
Използването на изброените способи е свързано с редица преимущества:


  • Осигуряване на чиста вода, без употребата на химически субстанции 
  • Предотвратяване на неприятната миризма на хлор
  • Елиминира се риска от раздразнения на кожата и очите
  • Автоматизираната система спестява време и усилия
  • Възможност за планиране на бюджета 

Солната електролиза представлява химическа реакция за образуване на хлор, при която се използва електрическа енергия. Към водата в басейна се добавят минимални количества сол (натриев хлорид), която се разпада на съставните си елементи натрий и хлор. Ефикасността на метода се изразява в това, че полученият хлор започва мигновено да дезинфекцира водата, а натриевите йони се свързват отново с хлора и образуват сол. По този начин цикълът на системата се затваря.

При комбинацията на солна електролиза с хидролиза се постига двоен ефект при обеззаразяването на басейна. Хидролизата е химичен процес, при който водата се разпада на водород и кислород. Кислородът е много силен дезинфектант. Неговите предимства са, че няма мирис и не дразни кожата. Предимство на тази система е, че тя продължава да обеззаразява водата в басейна и при по- малки количества на сол във водата.

При солната електролиза се избягва напълно използването на хлорни субстанции и натрупването на токсични вещества във водата. Липсва острата миризма на хлор, типична за повечето басейни, поддържани с тези препарати. Методът е изцяло автоматизиран и спестява значителни време и усилия, което е важно предимство в случай, че регулярната профилактика на басейна е трудно осъществима. Не на последно място, минералите и химичните елементи в солената вода способстват за подобряване на кръвообръщението и за подобряване на вида и еластичността на кожата. Основен недостатък на системата за солна електролиза е, че солената вода оказва сериозно корозиращо въздействие върху пречиствателните съоръжения, като може да доведе до повреда на фаянсовите плочки и циментовия разтвор. Поради тази причина е удачно да се използа само при неръждаема стомана.

Обеззаразяването с минерали работи с помощта на сребърни и медни йони, концентрирани в капсула. Чрез системата за филтриране на басейна минералите попадат във водния кръговрат и започват да функционират като мощен дезинфектант, премахвайки всякакви микроорганизми. Системата е ефикасна и срещу водорасли, поради факта, че прекъсва процесите на фотосинтеза. Взаимодействието на минералите с бактериите и водораслите води до увеличаване размера на техните частици и лесното им филтриране от филтърната система.

Важно е да се подчертае, че системата за дезинфекция с минерали работи на съвсем различен принцип от йонизатора, където се използва и електрическа енергия. Ето защо двата метода не бива да се бъркат. Обеззаразяването с медни и сребъни йони възпрепятства появата на лоша миризма около басейна. Системата се инсталира лесно и не се влияе от температурата на водата. Пълнителят се сменя два пъти или веднъж годишно, в случай, че басейнът се използва само през лятото. Недостатък на този метод е, че не може да постигне на 100% ефекта от въздействието на хлора.

Системата за ултравиолетова дезинфекция унищожава бактериите и микроорганизмите и същевременно възпира способността им да се възпроизвеждат. Установено е, че UV лъчите с дължина на вълната между 200 и 300 нанометъра унищожават успешно всякакви бактерии и микроорганизми. Системата представлява корпус от неръждаема стомана и кварцова тръба, в която се помещава ултравиолетова лампа. Експлоатационният срок на лампата е 8000 – 9000 работни часа. Процесът на дезинфекция се осъществява в специалната лампа, генерираща UV лъчи с дължина на вълната в посочения обхват. Системата се монтира в потока за чистата вода след пясъчния филтър. Водата се изтласква към лампата, където се пречиства и едва след това навлиза в басейна. Този метод за биопрофилактика на водата предотвратява образуването на хлорамини и не дразни кожата и очите. Методът за ултравиолетова дезинфекция работи еднакво ефективно както в киселинна, така и в основна среда, като намалява до 80% използването на хлор и други химикали. Предимството на този метод е, че химичният състав на водата остава непроменен, т.е. UV лъчите убиват само микроорганизмите.

Методите за безхлорна профилактика на водата в басейна оказват благотворно въздействие за комфорта и здравето на ползвателите. Всяка една от биосистемите изпълнява надеждно своите функции, а за постигане на безупречна хигиена може да се комбинират. Освен всичко това, техниките са изключително щадящи околната среда, а разходите за закупуване и поддръжка са в съвсем разумни граници.

+6
Автор: Румяна Бонева
Закони Нормативна база Коментари