Вентилиращи системи

В недалечното минало дървената дограма беше масово разпространена. Дървената дограма диша през естествените пори и като материал дървото осигурява необходимата естествена вентилация в жилището.
15.10.2009
Мая Янева по материали на Rehau, Kömmerling, Schüco и VEKA
576
PVC дограма, дограма
Вентилиращи системи
Източник: Rehau, Kömmerling, Schüco и VEKA

В недалечното минало дървената дограма беше масово разпространена. Дървената дограма диша през естествените пори и като материал дървото осигурява необходимата естествена вентилация в жилището. Когато в обитаемото помещение се отделя влага, тя напуска жилището посредством обмена на въздух през дървената дограма. Дървената дограма изисква обаче ежегодна поддръжка и боядисване. В последните години стана масова подмяна на остарялата дървена дограма с PVC дограма. Поради по-високата цена на дървената дограма PVC дограмата се наложи като най-евтина алтернатива, която съчетава в себе си здравината на алуминиевата дограма, устойчива е на корозия, лесно се почиства и подлежи на рециклиране, изолира добре.

При подмяната на дървената дограма с PVC в жилища, където не е имало никога влага, конденз и мухъл, се появиха такива проблеми. Плътната изолация на помещението осигурява повишаването на температурата в жилището, но също така прекратява обмяната на въздух и естествената вентилация. Всички фирми - производители на PVC профили за дограма, предлагат необходимите решения за осигуряване на необходимата вентилация на помещенията и премахването на този проблем. Но фирмите, които изработват PVC дограма, рядко запознават клиента с тези възможности. Специалните прозоречни системи осигуряват проветряване, като не вредят на дизайна на прозорците и не са голяма инвестиция.

REHAU AirComfort е решение за енергийноефективно проветряване. Регулираната вентилация посредством AirComfort веднага влияе на приятния климат в помещението. С това единствено по рода си решение се редуцира рискът от образуването на мухъл и вредите от влага.

REHAU AirComfort се грижи за снабдяването с чист въздух през прозореца в зависимост от интензивността на вятъра.
Този нов вид система за вентилация се поставя директно върху крилото. Опростеният монтаж без пробиване и завинтване прави еластичната система икономически изгодна и дава възможност да се постави по всяко време. Това съобразено с нуждите иновативно решение е подходящо както при ново стоителство, така и при саниране на стари сгради.

AirComfort подобрява циркулацията на въздух, осигурява по-здравословен климат в дома; намалява риска от образуването на плесени/ мухъл и вредите от влажността; монтажът е опростен - закрепва се на крилото на прозореца, без да се пробива и не са необходими винтове. REHAU AirComfort е саморегулираща вентилационна система с автоматично ограничаване на въздухопотока и е толкова обикновена, колкото и ефективна.
REHAU-КЛИМАМАТ е механично съоръжение за проветряване преди всичко на жилищни помещения в панелни строежи и сгради с дифузионно гъста обшивка на сградата. Монтиран като комплексна част върху прозоречния елемент, отдушникът се състои от един алуминиев профил от външната, респ. откъм страната на помещението, който осигурява необходимата стабилност и от един поставен в средата PVC профил за прекъсване на термичния мост. REHAU- КЛИМАМАТ – се грижи за един независим от прозоречната фуга обмен на въздуха, който осъществява на основата на обусловените от климата естествени движения на натиск и всмукване (на въздуха) по външната фасада. Според въздушното налягане една еластично разположена ламела от PVC пречи или улеснява, автоматично или напълно безшумно, обемния поток.

REHAU-КЛИМАМАТ работи независимо от строителния елемент „прозорец”. Въздухът струи в собствени, предназначени за това канали. Ограничителят на обема поток, който управлява преминаването на въздуха, има еластична клапа от полимерен материал. В помещението влиза само филтриран въздух. Филтърът за полени или прах маже да се демонтира с няколко ръчни действия, а може да се почисти механично. Обичайните досега плъзгащи регулатори са заместени с клапа, чрез която въздухът струи вертикално нагоре. Така се минимизира течението, а чрез регулиращата клапа количеството въздух се регулира на степени.
Отдушникът е устойчив на дъжд до група изисквания „С” (изпитване в Розенхайм). Като самостоятелна част отдушникът може да се монтира неколкократно на прозореца. Въз основа на регулиращата клапа се изпълнява предписанието за топлинна защита. Стойността „а” може да надмине в отделен случай 1.0 м³/hm (10 Ра)²/³.
Система за вентилиране KöClimat plus на KÖMMERLING

KÖMMERLING предлага решение за постоянен обмен на въздух, независимо от атмосферните условия. И при силен вятър, и при тихо време вентилиращата система KöClimat plus осигурява точното количество свеж въздух, необходимо за даденото помещение от строителна, физическа и хигиенична гледна точка.
Техническото решение се състои в свободно люлееща се пластина, която работи като постоянно променящ се вентил – за части от секундата тя се самонастройва съобразно разликата в налягането вън/вътре и така регулира потока на свеж въздух в помещението. Чрез непрекъснато люлеене тя повишава или намалява обема на преминаващия въздух, като подава точното необходимо количество за ситуацията в даденото помещение. И всичко това без ръчно задействане и без разход на електрическа енергия.
KöClimat plus постига най-високия клас 9А по ДИН 12208 за уплътненост по отношение на пороен дъжд. Пропускането на въздух е клас 3 по DIN EN 12207.

Schüco VentoTherm
Вентилиращите системи на Schüco са оптично атрактивно интегрирани в прозореца и същевременно икономични от гледна точка на пространство. Вентилиращи системи от Schüco са приложими както в новото строителство, така и при ремонт.

Интегрирана в прозореца вентилация с рекуперация на топлина
Schüco VentoTherm представлява една интегрирана в прозореца система за отвеждане и приток на въздух с въздушен филтър, рекуперация (възвръщане) на топлина и сензорно управление. Тя осигурява постоянен обмен на въздуха при затворени прозорци и чрез вграден филтър за полени предлага възможност за свободно дишане на хора с алергии. В миналото остават течение, досада от шум и насекоми.

Задвижваната с мотор вентилационна система е оптимално съгласувана с пластмасовите прозоречни системи на Schüco. Тя се монтира зад горната каса на прозореца. В тази идеална позиция (в горната зона) на помещението системата всмуква отработения въздух и го отвежда филтриран към рекуператора. Същевременно отвън се всмуква пресен въздух и се прочиства с филтър от клас F7 (съгласно DIN-норма EN 779). Този филтър предотвратява навлизането на полени и фин прах. След това чистият въздух също се отвежда към рекуператора. Тук той се затопля без допир с отработения въздух и се вкарва в помещението. Охладеният от този процес отработен въздух се издухва навън.

Обслужването на Schüco VentoTherm е чрез интегриран в рамката превключвател - вентилацията може да се включва, изключва и регулира като дебит в две степени. Допълнителен комфорт предлага автоматичната функция: при нея VOC/CO2-сензори както и такъв за влажността на въздуха контролират качеството на същия и регулират така обмена между отработен изходящ и пресен входящ въздух.

Schüco VentoTherm е едно ефикасно системно решение за децентрална вентилация при затворени прозорци. Това повишава енергийната ефективност на сградата и осигурява приятен климат в помещенията както и оптимално качество на въздуха при спазване на актуалните норми и разпоредби.

Schüco Vento
Corona Vento CT 70 AS / Corona Vento AS 60
Системите Corona Vento CT 70 AS и Corona Vento AS 60 са допълнение към класическото вентилиране по фугите без ограничаване на обемния ток, което реализира фино и основно вентилиране с количество въздух от около 4 m³/h при 10 Pa разлика в наляганията. Продуктът осъществява въздухообмен и при затворени прозорци през два малки единични вентилатора между рамката и профила на крилото. Тяхните клапи имат различни противотежести, които в зависимост от натоварването на вятъра регулират обмена на въздух. Навлизането на въздух в горната зона на прозореца и ограничаването на обемния ток предотвратяват течение в помещението.

Характеристики и предимства:

• Коефициент на въздушен обмен от около 0,15 /h намалява относителната влага на въздуха с 10 до 15%;
• Шумозащита до 42 dB при използване на съответните стъклопакети;
• Ограничаване на обемния ток между 30 и 50 Pa;
• Регулиращи клапи се затварят автоматично при по-високи разлики в налягането.


Допълнително регулируемо проветрение чрез PVC системи VEKA

За осигуряване на регулируем и нерегулируем приток на въздух при затворени прозорци системите VEKA, лидер в производството на профили за PVC дограма, предлага следните системни решения.

Проветрителни лайсни в стъклопакета, даващи възможност за дозиране притока на свеж въздух. Те позволяват да се избегне образуването на конденз, намаляват влагата и предпоставките за мухъл. Притокът на въздух зависи от броя на прозорците, разликите в атмосферното налягане (температура, вятър). В лайсната е интегрирана противонасекомна защита.

Комплект проветрителни клапи по фалца на крилото Regel Air. Комплектът се състои от две единични клапи по 125 мм дължина и 3 специални уплътнителя по 250 мм всеки. Клапите са с различни противотежести и реагират различно според силата на вятъра. Монтират се в горния край на касата, а срещу тях едно от уплътненията със специален език. Другите две уплътнения без издаден език се монтират в ляво и дясно долу и осигуряват приток на свеж въздух и циркулацията между касата и крилото и през клапите - в помещението. Течение не се образува и се спазват изискванията за енергийна ефективност.

Проветрител. Монтира се обикновено на касата в долния или горния край. Позволява отваряне и затваряне. Съдържа мрежа против проникване на насекоми.

Ограничител за степента на отваряне на прозореца при нормално и двуплоскостно отваряне.

Шумозащитен проветрител (въздухообменник)
Използва се при помещения с висока степен на шумонатоварване и шумозащитни прозорци. Притокът на въздух се осъществява с модерни проветрителни системи и се регулира по електронен път.

Проветрение посредством използване на модифицирани уплътнители.
В зависимост от потребността от свеж въздух се предлагат следните решения:
а. стойност на проветрение 0,53 m3/hm
- горе хоризонтално на касата замяна с по 5 см уплътнител отляво и отдясно.
- горе хоризонтално на крилото по средата 10 см уплътнител

б. стойност на проветрение 0,90 m3/hm
- горе хоризонтално на касата замяна с по 10 см уплътнител отляво и отдясно.
- горе хоризонтално на крилото по средата 20 см уплътнител

в. стойност на проветрение 0,67 m3/hm
- четири отводнителни отвора в долния край на касата 5 х 32 мм
- четири отвора горе на крилото 5 х 25 мм в областта на застъпване
- 100 мм уплътнение хоризонтално горе в средата.


по материали на Rehau, Kömmerling, Schüco и VEKA

Автор: Мая Янева по материали на Rehau, Kömmerling, Schüco и VEKA
Закони Нормативна база Коментари