Перфорирани плоскости Knauf Cleaneo® Akustik

Плоскостите Knauf Cleaneo® Akustik са перфорирани гипскартонени плоскости, които съдържат зеолити – минерални компоненти с каталитични свойства - разграждат вредни вещества и неутрализират миризми.
15.05.2015
Кнауф България ЕООД
1489
сухо строителство, гипсокартон, перфорирани плоскост, акустика, дизайн
Идеални за подобряване на климата в помещения.
Източник: Кнауф България ЕООД

Чист и свеж въздух
Чистият въздух вече е една осъзната нужда. Качеството на въздуха във вътрешното пространство на обществените сгради и частните жилища често не е на желаното ниво. Това се получава от херметическата обвивка от топлоизолационните материали на сградите, от химикалите  използвани в бита и промишлеността, както и поради недостатъчното проветряване и достигане на свеж въздух в помещенията. Едни от основните замърсители на въздуха в помещенията, за които често не подозираме са някои интериорни бои, подовите настилки и лепила за тях, лепилата и лакове ползващите се в мебелната промишленост, почистващите препарати, цигарения дим, които вредят на хората бавно и продължително. Едно от решениета за комфорта във вътрешната среда на сградите е Knauf Cleaneo® -  технология, която подобрява средата на живот.
Плоскостите Knauf Cleaneo® Akustik са перфорирани плоскости, които съдържат в гипсовото си ядро зеолити – естествени минерали с вулканичен произход и със специални каталитични  свойства. Те  разграждат вредни вещества  и неутрализират миризми като формалдехиди, ацеталдехиди, бактерии и много други летливи органични съединения (ЛОС), отделящи се в ежедневието на човек,  като създават много по– благоприятен микроклимат в помещенията.  Осъществява се 24 часов  каталитичен процес без натрупване на вредни вещества или изразходване на зеолитните минерали, като дневната светлина не влияе на процеса  и така  продължителността на действие на Knauf Cleaneo® е практически неограничена.
Целият каталитичен процес  може да бъде ускорен от принудетелно движение на въздуха в помещението (например от тавански вентилатор, климатична инсталация и др.), което спомага за по-ефективно осъществяване на Cleaneo ефекта  неразчитайки само на естествената венилация на помещенията. Продължителността на процеса на разграждане, е в зависимост от концентрацията на вредни вещества, покритието на плоскостите, перфорацията и движението на въздуха в помещенията и  възлиза на няколко часа.
За да се използват ефективно  възможностите на плоскостите  се препоръчва да се спазва едно минимално съотношение на количество плоскост спрямо обем на помещение, което е  минимум. 0,2 м² на кубичен метър /м³/ от обема на помещението.
Плоскоститe Knauf Cleaneo® Akustik се препоръчват и участват ефективно в процеса за подобряване на акустиката в помещенията, имат способността да намаляват  реверберацията, с което и намаляват ефекта на ехото, благодарение на тънкия акустичен воал, с който е каширана  обратната страна на плоскостта.
Дизайнът е поредното предимство на плоскостите Knauf Cleaneo® Akustik. За разлика от повечето акустични продукти, плоскостите имат голяма възможност да предоставят иновативни и уникални дизайнерски решения за завършване на помещенията с набор от различни по размер и форма перфорации. Тези перфорации спомагат освен за акустика и за един по-интересен и впечатляващ готов продукт, който да се хареса на потребителите, и който да разчупи стандартната визия на помещенията.  
Пестене на време и икономичност  - С Knauf Cleaneo® Akustik, компанията предлага перфорирана плоскост от нова генерация, която надминава всички досегашни по ефективност. Новият FF кант  улеснява монтажа и контролира разхода на фугиращия материал като увеличава производителността. Кантовете са грундирани фабрично. Така осигуряваме оптимална връзка между плоскостта и фугиращия материал (Knauf Jettfiller или Uniflott). 

Лесно подреждане на плоскостите - Точните заводски размери на Knauf Cleaneo® Akustik гарантират правилното полагане на плоскостите спрямо монтажния растер.
Подреждане на перфорацията - Чрез прецизно оразмеряване на профилите, автоматично се определя точното подреждане на плоскостите  една спрямо друга като се запазва подредбата на перфорацията в една линия спрямо всяка плоскост. За допълнителна прецизност на изпълнение, основните перфорации могат да се монтират с пригоден за тях монтажен шаблон. 
Технически данни:
Клас по реакция на огън съгл. БДС EN 13501-1: А2 съгласно технически лист D12
Размери: Дебелина (mm): 12,5; Широчина (mm): 1 200 - 1 300; Дължина (mm): 2 000 – 3 000
* Всички перфорирани плоскости могат да бъдат доставени с бял или черен воал.

+2
Автор: Кнауф България ЕООД
Закони Нормативна база Коментари