Сглобяемото строителство

Сглобяемите сгради са предназначени за жилища, за обществени нужди, за здравни заведения, за търговски обекти, за отдих, за хотели и мотели, за ателиета и работилници.
15.11.2005
проф. инж. Христо Бояджиев
865
сглобяеми къщи, сухо строителство, масивна дървесина, ниски цени, дървени къщи
Сглобяема къща финландски тип.
Източник: проф. инж. Христо Бояджиев

Сглобяемите сгради са предназначени за жилища, за обществени нужди, за здравни заведения, за търговски обекти, за отдих, за хотели и мотели, за ателиета и работилници, за производствени цехове, за гаражи, детски градини, училища, школи и много други дейности. В цял свят тези сгради са много разпространени и разнообразието в архитектурно-планировъчните решения непрекъснато се развива и разширява.

Същевременно се прилагат много нови и усъвършенствани технологии за индустриално производство на елементите и за извършване на СМР на съвременно техническо ниво, при което се постига висока производителност. Най-широко разпространени в световен мащаб са дървените сглобяеми сгради за жилища и за обществени нужди. Известно е, че 70% от жилищата в Северна Америка са такива сгради, които заемат и голям дял и от жилищата в Северна Европа и в Сибир.

Усъвършенстваните и разнообразни проекти, конструктивни решения и технологии за производството на елементите дефинират определени предимства за изграждане на сглобяеми обекти с различно предназначение:


  • цената е значително по-ниска от монолитното строителство;
  • сроковете за изгрждане са много по-къси;
  • избягва се голяма част от мокрите процеси;
  • постига се висока степен на заводска готовност при производството на елементите;
  • обемът на довършителните работи  е малък;
  • тези сгради са с по-висока сеизмична устойчивост;
  • при използване на модулни строителни системи се създава творческа възможност за архитектурни решения.
     


Сглобяемото строителство   Източник: проф. инж. Христо Бояджиев

Сглобяемите сгради могат да бъдат едноетажни и с повече етажи. Когато са предназначени за жилища, те са предимно едноетажни и двуетажни. По-евтини и по-функционални са едноетажните, но търсенето на двуетажни и двуетажните с мансарден етаж е по-голямо, независимо, че междуетажната подова конструкция води до повишение на цената.
Сглобяемото строителство се проектира с използване на две основни конструктивни системи: скелтно-гредова и панелна (безскелетно-гредова). Скелетно-гредовата е от стоманобетон, стоманени валцувани или огънати профили за греди и колони, или греди и колони от дървесни материали (най-често от масивна иглолистна дървесина). Ограждащите конструкции (подове, стени и тавани) са панелни или цели стени, произведени индустриално от стоманобетон, монолитно или многопластово от други материали - сандвич панели. Те се монтират в скелетно-гредовата конструция, където стените могат да бъдат олекотени (неносещи). Натоварванията при тази система се поемат от гредите и колоните и се предават на основите.

В сглобяемото строителство се използва и панелната конструктивна система, която увеличава все повече своя дял с характерните си предимства:
-  индустриално производство на панелите с носещи рамки;
-  висока производителност на СМР и изграждане в кратки срокове;
-  висока степен на заводска готовност при елементите и намаляване обема на довършителните работи;
- възможност за използване на високопроизводителна техника за изпълнение на СМР и довършителни работи.


Сглобяема къща българско производство.     Източник: проф. инж. Христо Бояджиев

При панелната конструктивна система натоварванията се поемат от носещите рамки на панелите и се предават на основите. Панелите са многослойни модулни или цели стени. Същата конструкция имат и таваните, а подовете могат да бъдат и бетонни, когато се изграждат едновременно с основите. Носещите рамки се изработват от масивна иглолистна дървесина (при дървените къщи) или от стоманени валцувани или огънати профили. Образуваните полета на рамките се запълват с изолационен материал. Най-разпространен изолационен материал е минералната вата от негоримата базалтова стопилка. Огнеустойчивостта на носещите рамки от дървесина се осигурява до нормативните изисквания чрез антипиренна обработка. Устойчивостта на гъбни и насекомни вредители на рамките от дървесина се постига с антисептична обработка. Антипиренната и антисептичната обработка могат да бъдат изпълнени едновременно с комбинирани препарати посредством технолгии за дълбоко пропиване - автоклвано и чрез потапяне.

Освен по тези две конструктивни ситеми сглобяемо строителство се извършва и посредством обемни елементи. Те се произвеждат индустриално, на модулен принцип и с много висока степен на заводска готовност. При този метод на сглобяемо строителство се избягват почти 100 % довършителните работи. Сградите от обемни елементи са на един и повече етажа и за тяхното изграждане е необходима разнообразна универсална и специализирана техника. Методът все още не е масов, но се възприема добре от строителните предприемачи и има ясно изразени тенденции за неговото развитие.

Най-общо сглобяемото строителство трябва да се приема като строителни технологии, които се обединяват от няколко специфични показатели. Преди всичко това е скоростното изпълнение на СМР, благодарение  на високата степен на заводска готовност на произведените индустриално елементи. При тези технологии мокрите процеси са минимално количество и значителна част от строителните работи се изпълняват по методите на сухото строителство.


Етап от строежа на дървена сглобяема къща     Източник: проф. инж. Христо Бояджиев

Най-разпространени в световен мащаб са конструкциите от дървесина - природен материал, чиято устойчивост, плътност и дълготрайност  човекът още не е успял да имитира. Това са къщите с най-висока сеизмична устойчивост и с най-ниски цени. Същевременно дървените къщи са къщите на мечтите на по-голямата част от хората. У нас дървени къщи се строят до два етажа, но в чужбина са от два и половина на горе и достигат до шест етажа. Те са 7 до 9 пъти по-леки от традиционното строителство и могат да се строят на слаби терени и върху плаващи платформи (у нас на язовир “Въча”).
Сглобяемото строителство покрива изискванията на Европейските норми за нискоенергийни сгради. Според тези изисквания за такива сгради са необходими годишно 30 до 70 kwh/m2 енергия за отопление и охлаждане. С участието в конструкциите на отблъскващи и поглъщащи шума материали се постига висока степен на шумоизолация.

Сглобяемите сгради са с голяма дълготрайност, когато материалите са защитени срещу атмосферните условия и не губят качествата си с времето. Дълготрайността на сградите зависи също и от качеството на изпълнение на СМР и от правилната им експолатация.
На този етап може да се приеме, че сглобяемото строителство е намерило своето място, възприема се от инвеститорите и от потребителите и е обект на непрексънато развитие в резултат на ефективна проучвателна, научно-изследователска, експериметнална и внедрителска дейност.


 

Автор: проф. инж. Христо Бояджиев
Закони Нормативна база Коментари