импрегниране

Едва през последните години технологичният прогрес довежда до разработката на различни препарати за сигурна защита на дървото.

Чудесните свойства на дървесината – красота, здравина, лесна обработка, топло- и звукоизолационни качества, обосновават повсеместното й използване в бита и индустрията.

Закони Нормативна база Коментари