пожарогасене

Представени бяха специализирани решения, продуктови и технологични новости, нормативни изисквания и актуални стандарти.

Синхрон-С взе участие в специализирана изложба „Средства за борба с пожарите, авариите, катастрофите и природните бедствия“.

Синхрон-С предлага ново решение за пожарогасене на високи сгради.

Фирмата изгражда инсталации за пожароизвестяване и пожарогасене като извършва пълния обхват от дейности, свързани с този процес.

СИНХРОН-С и направление Сградни технологии на Siemens България представиха последните новости в системите за пожарна безопасност.

Закони Нормативна база Коментари