Реставриране на дворно място

Често собствениците на вилни парцели се стремят да запазят природните дадености на своите дворове и със собствени сили се опитват да ги благоустроят.
15.05.2006
Ланд. арх. Николай Драгнев - Ботаническа градина БАН
1137
градина, растителност, дървета, алеи, тревни площи
Източник: Ланд. арх. Николай Драгнев

Често собствениците на вилни парцели се стремят да запазят природните дадености на своите дворове и със собствени сили се опитват да ги благоустроят. Това води до заболяване и загиване на част от растителността  и до  нейното прерастване. Тревният килим губи своята декоративна стойност и в него се настаняват различни плевели. Изградените алеи и съоръжения понякога се изпълняват от неподходящи материали, без да се спазват технологична последователност и изисквания. Решавайки, че положението в градината налага намесата на специалист, те обикновено се обръщат за помощ към ландшафтен архитект.
Специалистът трябва предварително да проучи  мястото и подробно да го заснеме, за да предложи оптимална концепция за благоустрояване. Той трябва да заснеме съществуващата растителност и да прецени нейното състояние. Максимално трябва да бъдат съхранени съсществуващите възрастни растения.


Силно заразените дървета трябва да се изкоренят, а голяма част от оставащите трябва да се лекуват, като се отстранят сухите клони, като се направят необходимите резитби и се обработят с препарати против болести и вредители.


Трябва да се прецени дали съществуващите храсти се засадени на подходящи места, съобразени с тяхните изисквания към почвени условия и светлина и ако е необходомо да се преместят.  На тях също трябва да се направят резитби за подмладяване и оформяне.

Тревните площи трябва да бъдат внимателно огледани и да се прецени дали се налага цялостно презатревяване, или само трябва да се набележат мерки за тяхното възстановяване – обработка със селективни хербициди за унищожаване на плевелите, подхранване с подходящи торове и др.Източник: Ланд. арх. Николай Драгнев


Подробно са заснемат съществуващите подземни комуникации – водопровод, канализация, електроснабдяване и др., които се имат предвид при евентулни следващи строителни мероприятия в двора.Източник: Ланд. арх. Николай Драгнев


Оформянето на градина трябва да бъде съобразено с вкуса и предпочитанията на собственика. Чрез изработване на идеен или работен проект ландшафтният архитект представя своята концепция за благоустрояването на двора. Подходящо трябва да бъдат разположени различни градински кътове – площадки за отдих, детска площадка, цветни лехи, градинка за билки и подправки, алпинеум, градина с овощни и зеленчукови растения. Те трябва да се свържат с алеи, плочопътеки и др.Източник: Ланд. арх. Николай Драгнев


Подборът на растителността трябва да се извърши много внимателно, като се отчита стилът на ландшафтната композиция и желанието на собственика. За постигане на по-бърз ефект е възможно да се проектират някои по-едроразмерни дървета и храсти. Вечнозелената растителност осигурява колорит през цялата година, но задължително в градината трябва да има място и за цъфтящите дървета и храсти, които през вегетативния период осигуряват разнообразна сменяща се палитра от багри.Източник: Ланд. арх. Николай Драгнев


В цветните лехи могат да преобладават предимно многогодишни (перенни) растения, които изискват по-лесна поддръжка, но място биха могли да намерят и едногодишните и двугодишни цветя като виолата, незабравката, белиса, циганчето и др.

Автор: Ланд. арх. Николай Драгнев - Ботаническа градина БАН
Закони Нормативна база Коментари