Проектантско бюро Стефанов ООД

Бизнес адрес

София. ул. "Шипченски проход" No 11

 

За контакти

Тел.: 02 8739387

 

Лице за контакти
арх. Йордан Стефанов

Фирмена информация

Проектиране и консултации в областта на инвестиционното проектиране. Преустройства и интериор на жилищни сгради.

Закони Нормативна база Коментари