Безопастност преди всичко

Физическото удобство губи смисъл при отсъствие на душевен комфорт, който възниква само при наличие на чувството на защитеност. Какво трябва да се вземе предвид при планиране на система за безопасност в жилище извън града?
07.05.2007
Артур Фрунджян
247
контрол на достъпа, охранителни системи, системи умен дом, видеонаблюдение, видеодомофонна система, системи за безопасност, пожароивестяване
Източник: www.homeplans.ru copyright: Lans Media Group

Maтериалът е предоставен от списание “Частньй Дом”
www.homeplans.ru copyright: Lans Media Group

Физическото удобство губи смисъл при отсъствие на душевен комфорт, който възниква само при наличие на чувството на защитеност. Какво трябва да се вземе предвид при планиране на система за безопасност в жилище извън града?Към опасностите от техническо естество спадат опасността от пожар, от изтичане на газ от газопровода или бутилките и от протичане на вода отнякъде. Не трябва да се забравят и опасностите, с които застрашават живота ни нашите събратя по разум: проникване на крадци, вандали на територията на нашия парцел или в дома ни.

Съществуват системи за безопасност, разработени за един или повече видове опасности. В общия случай комплексната система включва следните компоненти: сигнализация за охраняване, сигнализация за тревога, видеонаблюдение, контрол на достъпа, сигнализация за пожар, защита от протичане на вода и утечка на газове.

Различните системи за безопасност се различават по сложност и цена, но имат сходна структура. «Мозъкът» на системата е станцията, където постъпват сигнали от периферните «чувствителни органи» (датчици), в които се формират сигналите за тревога. Какви варианти системи за безопасност са достъпни за собствениците на къщи днес?

Сигнализацията за охрана има предназначение да известява своеременно за нахлуване на територията на владението или в дома. Активизира се в момента на поставяне на дома под охрана. Обикновено се монтира на три етапа, започвайки от далечните подстъпи, оградите на парцела и портите. Това е първата отбранителна линия – охрана на периметъра, която в частност може да се реализира с помощта на видеокамери, които следят за ситуацията по праволинейни участъци на оградата. Камерите могат да се програмират за «забранено» направление (в дълбочина на участъка), за размер на движещите се обекти, за скорост и характер на преместването и др. Това дава възможност с достатъчна точност да се открият тревожни ситуации, изключвайки възможните грешки от рода на минаващи животни, птици и др.

Единствено, в случай че територията за охраняване е много голяма или формата на огражденията е сложна, може да са нужни няколко камери. В такъв случай е полезно да се прибегне към комбиниране на умерен брой камери и датчици.
Да кажем, в ъглите на оградата се поставят инфрачервени двойки. В такива двойка активният инфрачервен датчик изпуска невидими за окото лъчи, а пасивният ги приема. При пресичане на такъв лъч системата може автоматически да насочи най-близката камера към мястото, откъдето е постъпил сигналът.

Същевременно камерата преминава от режим на «чакане» (3 кадъра в секунда) в режим на снимане в реално време. Още по-добър ефект може да се постигне, ако обичайните камери за външни наблюдения се дублират със скрити. От една страна, наличието на видими камери оказва психологическо въздействие на потенциалния нарушител, от друга, престъпникът със «сериозни намерения» ще се опита да извади от строя камерите, които вижда.

Съществуват и други начини за реализиране на охраната на имота, например с датчици от отделни парчета проводник (тънка жица по оградата) или закопан в земята капацитивен кабел, работещ като датчик при приближаване.
Възможно е и прилагането на сеизмични датчици. Не всички видове датчици са популярни, особено инфрачервените, защото се нуждаят от почистване на снега през зимата.

Втората отбранителна линия са входните врати и прозорците на къщата. Тук се използват камери за външно наблюдение, насочени към стените на дома (секторите за наблюдение се настрайват с известно припокриване, за да се избегнат «мъртвите зони»). Прилагат се и контактни датчици, които регистрират отваряне на врати и прозорци или на разбиване на стъклото, реагиращи на характерното двойно акустично смущение. Разполагането на датчиците трябва да се обмисли внимателно, за да се защитят максимално най-уязвимите помещения в къщата (спални, стаи със сейф или предмети на изкуството).

Третата отбранителна линия са скритите камери в помещенията на дома, а също и различни датчици за движение и присъствие (например продуктите на немската фирма Duwi). Така например пасивните инфрачервени датчици улавят топлинното излъчване от движещи се живи тела. Тяхната чувствителност може да се настройва така, че да игнорират предмети, които са много по-малки от човека, като котки, кучета и др. Нарушителят, проникнал в едно помещеие на дома, може да се прикрие, симулирайки фалшива тревога. Но датчиците в останалите помещения в къщата биха разкрили неговото присъствие.

В отделни случаи се прилагат и други типове датчици, като например капацитивни или индуктивни, реагиращи на допир с метални предмети или доближаване до такива, ултразвукови, работещи с радиовълни и др.

СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗА ТРЕВОГА
Наред с всичко останало много полезно е да имате ръчни известители за тревога - “копче” или “висулка”, които се монтират на видимо и лесно достъпно място. Да кажем, стопанинът вижда вече, че има пожар, а системата още не е успяла да реагира – с тези известители може незабавно да се подаде сигнал в пожарната. Или пък стопанинът, приближавайки се до прозореца, забелязва как някой иска да
прескочи оградата. Може да се предвиди и специално копче за спешно извикване на “Бърза помощ”.

ПОЖАРНАТА СИГНАЛИЗАЦИЯ работи денонощно, независимо от това дали в къщата има хора. Системата е снабдена непременно с непрекъснат източник на ток (впрочем това е желателно и за всички други компоненти на системата за безопасност).В пожароизвестителната система се използва специален набор датчици и известители. Например топлинни максимални, които сработват при достигане на прагова стойност на температурата, и топлинни диференциални, които са чувствителни към бързо повишаване на температурата. Съществуват и комбинирани максимални-диференциални датчици. Задимяването при пожар е причина за сработване на димните известители. Те биват точкови, които анализират прозрачността на въздуха в ограничен малък обем, и линейни, работещи с инфрачервен лъч, който “вижда” на разстояние до 100 м. Откритият пламък също е характерен симптом за пожар, който се улавя от датчика за пламък, чувствителен към инфрачервено и ултравиолетово излъчване.

В добавка към термическите и оптическ и датчици съществуват и такива, които разпознават опасна концентрация на продукти на горенето, в които по химически методи се анализират размерите и формата на частиците на димната завеса във въздуха, погълнат в специална камера.

Напоследък се появиха и немалко “умни” датчици с микропроцесори, които “усещат” дима като най-опасен фактор за пожар в най-ранен стадий, т.е. преди появата на пламък

Аспирационните детектори започнаха да се прилагат активно в цял свят още през 80-те години на миналия век (известителите за ранно установяване наличието на дим VESDA® – Very Early Smoke Detection Apparatus) и се доказаха като най-надеждните устройства за предупреждение за забелязване на пожар в много области и особено при защита на вили, където наред с останалите достойнства аспирационните детектори позволяват да бъдат поставени на скрити места.

Говорейки за противопожарни системи за безопасност, трябва да споменем и автоматичното затваряне на прозорците и вратите (или обратното, разблокиране на всички ключалки по пътя на евакуацията) и изключване на вентилацията, което при наличие на единна система за управление в дома не е сложно да бъде реализирано.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО
Видеонаблюдението за охрана дава възможност за наблюдаване и архивиране на събитията в самата къща и извън нейните предели. Изображението може да се показва на специален монитор или обикновен телевизор, екранът на който с помощта на мултиплексор се дели на части - «прозорци» (всеки прозорец може при желание да заеме целия екран) съответно на броя камери. Междувпрочем стационарните камери при наличие на компютър или видеорегистратор на програмния детектор на движение могат самите те да играят ролята на датчик за тревога.

    
Видеодомофон, позволяващ разговори с посетители на входа на дома и дистанционно отваряне на входната врата

Видеонаблюдението е прекрасно профилактично средство. Периодически преглеждайки видеоархива, може навреме да се усети надвисващата заплаха: могат да се разпознаят да се появяват едни и същи лица, заснети на камерата при портата, което е прозрачен намек за това, че домът ви бива «разработван». Крайно време е да се усили бдителността и да се съобщи за подозренията на правоохранителните структури.
Популярно решение е да се резервира един от телевизионните канали за видеонаблюдения.

Контрол на достъпа може да се реализира с помощта на сверяващи устройства и проксимити кард, а също и с инфрачервен дим като най-опасен фактор за пожар в най-ранния му стадий, т.е. фактически преди реалното появяване на пламък.


Семейството на видовете датчици е многобройно и постоянно се усъвършенства. Примери за най-прости системи са устройствата за предупреждение при протичане на вода и утечки на газ. Най-простият датчик, монтиран на нивото на пода, дава сигнал за тревога при затваряне на веригата от протеклата вода и може дори самостоятелно да отстрани аварията, ако на крана е монтиран електромагнитен клапан. Химическите датчици реагират на определена концентрация на метан или пропан-бутан във въздуха. Не е много сложно да се създаде чувствителен датчик, способен да реагира даже на муха, в сравнение с устройствата, които ограничават до минимум лъжливите сигнали за тревога. Поривът на вятъра, бродещи животни, транспортни средства и хора извън пределите на имота, топлинното излъчване от нагревателните елементи, цигареният дим – това далеч не е пълният списък на пречките, които могат да станат причина за лъжлива тревога.


“Мозъкът” на системата за безопасност е станцията, където постъпват сигналите от периферните “чувстващи органи” (датчици) и където се формира сигналът за тревога.

Ето защо често на един обект се поставят датчици от различен тип, всеки от които греши по собствен начин, но “колегиалното решение” на всички датчици дава доста по-добра достоверност. Също така за предпочитане са в тази връзка комбинираните датчици (например радиовълнов и пасивен инфрачервен). “Мозъкът” на системата за безопасност е станцията, където постъпват сигналите от периферните “чувстващи органи” (датчици) и където се формира сигналът за тревога
 

Система за видеонаблюдение за участъци, от които може да има неканен посетител


Най-впечатляващи успехи днес са постигнати в областта на видеонаблюденията, което е свързано с прехода към цифрови формати на сигналите и широкото внедряване на компютри в системите за безопасност. “Чувстващите органи” в случая са видеокамерите. Техният асортимент днес е огромен. От масивни устройства със защитни кожуси “целогодишни” и защитени против вандалщина до крехки и незабележими за “окото”, монтирани в стената – тип pin-hole. Тези устройства се различават по разделителна способност и възможности.

Камерите биват черно-бели и цветни, стационарни и въртящи се (с дистанционно управление), аналогови и цифрови. Най-напредничавите модели имат автоматична настройка на чувствителността в условията на дневни и нощни снимки. За нормалната работа на някои камери е достатъчна лунната светлина или светлината на звездите. При необходимост могат да се използват устройства с обикновено или инфрачервено осветяване на обекта.

Камери за видеонаблюдения се произвеждат от много известни фирми. На пазара  може да се намерят широко разпространените изделия на PANASONIC, JVC (Япония), SAMSUNG (Южна Корея), WATEC (САЩ), VISTA (Великобритания), MOBOTIX (Германия), TEDD ELECTRONICS (Русия).

Устройства за цифров запис на видеосигнала
Съвременните устройства за цифров запис на видеосигнали образуват бързо развиваща се група от оборудвания. В повечето случаи днес това вече не е аналогов видеомагнетофон, записващ с малка скорост с цел икономия на лента, а специален видео-регистратор на основата на хард диск с голяма вместимост и още по-добре с флаш памети. За целта може да се използва обичайният компютър, конфигуриран под видеосървър (с видеокарта и съответен софтуеър, работещ обикновено в системата Windows). Днес на пазара има множество програмни приложения, с помощта на които може не само да се осъществи видеомониторинг на охраняваната територия, архивиране с протоколиране на събитията и бърз достъп до произволен фрагмент от архива, но и да се получат маса полезни “странични” функции.

Например може да се следи какво става в детската стая, да се направи незабелязано проверка на добросъвестността на бавачката, чистачката и др. Съвременните системи за разпознаване на лица и автомобилни номера се използват в много страни на общинско ниво. И въпреки че подобни свръхтехнологии засега не намират толкова често приложение в извънградските къщи, с времето безусловно ще стават все по-популярни. Специализираните (т.нар. Non PC-Based) видеорегистратори се произвеждат от фирмите JVC, MITSUBISHI ELECTRIC, SANYO (Япония), BOSCH (Германия) и много други.

 


Комплексно решение за сграда
с елементи на «умен дом»
(примерно оборудване JABLOTRON)
1. JA-60N - магнитоконтактен известител без проводници
2. ТР-90 - термостат без проводници
3. JA-60SP - известител за дим
4. RC-28 - копче, звънец без проводници
5. Видеодомофон
6. JA-60А - сирена
7. LD-63 - датчик за протекла вода
8. JA-60Р - обемен известител
9. UC-216 - универсален приемник (вкл. светлина)
10. Панел за извикване
11. JA-60В - известител за разбито стъкло
12. JA-63KRX - контролен панел с GSM
13. UC-260 - акустичен индикатор без проводници
14. UC-241 - приемник за термостати
15. RC-40 радиореле за управление на портите – управление на автосигнализацията и бариерата
16. RC-22 – копче за тревога
17. JA-60G – известител за газова утечка
18. NANNY - датчик за дишане на детето
19. Управление на гаражните врати
20. CA-1202 GSM - а втосигнализация

 

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА
Контрол на достъпа може да се реализира и с кодови ключалки (за стопаните) и домофони (главно за гости). Видеодомофоните са особено удобни: с посетителя, когото виждате на екрана, можете да разговаряте, без да излизате от къщи, и от разстояние да отключите входната врата. Мажем да приведем примери за производители на оборудване за контрол на достъпа: KANTECH (Канада), HID и EIE (САЩ), ЭЛИКС (Русия). От производителите на домофони ще отбележим COMMAX, а също и GIRA, произвеждащи силно говорящи станции с цветен дисплей, а също отделящи повече внимание на дизайна на своите изделия. И разбира се, не трябва да пропуснем видеодомофоните на италианската фирма BTicino и GIRA, за монтирането на които дори не се налага прекарването на кабел до входната врата: достатъчен е обикновен проводник, който да стига до “щатния” звънец!

Днес са известни различни антропометрични системи за контрол на достъпа. Те сверяват отпечатъците от палците, линиите на дланта, рисунъка на ириса на окото, идентифицират гласа и чертите на лицето. В частните къщи извън града такива екзотични системи засега се срещат рядко и не толкова заради високите цени, колкото заради революционната си новост. Към тях трябва да се привикне. Системата за контрол на достъпа дава възможност да се избегнат неприятности,
ограничавайки децата да проникват в помещения, където има котел за отоплението или опасни електрически инженерни агрегати. Освен това достъпът в определени помещения на едни или други лица, имащи специални карти, може да се програмира за част от денонощието  (например за чистачката).
Всички премествания на хората могат да се отбелязват в електронния дневник на компютъра.

КАКВА Е РЕАКЦИЯТА НА ТРЕВОЖЕН СИГНАЛ?
В най-простия случай се включва обикновена сирена, най-добре с червен стробоскоп. Тя привлича вниманието на стопаните, а в тяхно отсъствие – на съседите, които могат да извикат полиция. Понякога сирената плаши нарушителите. Механичният звуков сигнал може да бъде заменен с гласово предупреждение, записано предварително и циклически възпроизводимо вътре в къщата и на територията на имота.

Често средствата за локално реагиране са недостатъчни, за да се чувствате защитени. Обикновено се сключва договор с извънведомствена охрана или частно охранително предприятие (с което, освен всичко останало се уговаря гарантирано време за поемане на охраната) и на пулта на дадената служба (най-добре местното отделение на полицията) се появяват сигнали за тревога. Сигналът за пожар се отправя към пожарната служба. За предаването на сигнали се използва телефонната мрежа, мобилна връзка или радиоканал. Обикновено тези канали се дублират, а специално устройство изпраща съобщение на отсъстващия от дома стопанин на мобилния му телефон.

Все по-често се задейства и интернет. Влизайки в мрежата от произволен компютър или от мобилния си телефон, стопанинът може да погледне каква е ситуацията в дома му, избирайки да види образа от желаната видеокамера. В охраняваните селища се оборудват пунктове за охрана с пулт, монитори и денонощно дежурство. Но да се наблюдава екран, на който се въвеждат изображенията от десетки камери, е безполезно: човек загубва бдителността си още след 15-ата минута.

В случая на чакащ режим системата сама се насочва към критическия участък и подава сигнал за тревога, който мобилизира дежурния, а също отделя в архива дадения фрагмент записи, който след това може да бъде възпроизведен с добра разделителна способност, при това не от момента, в който е регистрирано нарушението, а няколко секунди по-рано.
 

Все по-голямо значение в наше време добиват станциите за мониторинг, оборудвани с всички необходими за непрекъснато следене (архивиране и протоколиране) на обстановката в участъците и в домовете на абонатите (които сключват договор за това). Всяка станция може да обхване голяма територия, имайки на разположение ретранслатори и ползвайки връзка чрез спътник. В случай на тревога произшествието веднага се локализира, а информацията за случилото се по специални канали за връзка се отправя към местното отделение
на полицията, частната офранителна фирма и др., за да осигури бързо идване на дежурния охранител. Същевременно се отправя и SMS до стопанина на дома.

Към гореказаното остава да се добави и следното. Първо, личната безопасност (в дадена отделна вила) винаги е по-сигурна (и по-евтина), ако се явява част от колективна безопасност. Охраняемото селище даже при сравнително скромни вложения на всеки обитател е за предпочитане от тази гледна точка, отколкото стоящият настрана особняк, колкото и да е висока неговата ограда. Второ, независимо от съпротивлението на охранителните служби по повод интеграцията
на оборудването им в една система “умен дом” (което е свързано с въпросната разграничена отговорност), последната даже при ограничена и едностранна интеграция (дори и със система за осветление) позволява да се постигне по-високо ниво на защитеност.

Цената на пълноценната система за безопасност при извънградски домове може да варира силно в зависимост от мащаба на охранявания обект и избраното оборудване. Стартовите суми са около 2000–3000 долара, което съставлява незначителна част от разходите за строителството или закупуването на готово жилище. В много от случаите тази начална инвестиция се оказва напълно достатъчна.

  

Станция със скрит монтаж с разговорно устройство и цветен TFT- дисплей – поставя се в стандартни монтажни кутии. Може да се изготви в 40 различни варианта на окомплектоване, които се различават както по функционални възможности, така и по дизайн


 

Закони Нормативна база Коментари