Архитектурни стилове

За стиловете в архитектурата говореха доскоро само архитектите. Малко хора можеха да си позволят да си построят къща, която да бъде причислена към някои от известните по света архитектурни стилове.
19.01.2007
Невена Попкирова
6181
дизайн, архитектура, архитектурни стилове
Kметството в Бад Гандерсхайм - Германия от 17 век
Източник: Снимки и текст: Невена Попкирова

За стиловете в архитектурата говореха доскоро само архитектите. Малко хора можеха да си позволят да си построят къща, която да бъде причислена към някои от известните по света архитектурни стилове. В същото време, строените по българските села частни къщи, са също отражение на историческата епоха на тяхното построяване. Поради недоимъка българските селяни строяха и дострояваха без съблюдаване на някаква външна красота, оставяха постройките неизмазани, защото най-важните, спалните и кухнята, бяха вече готови за ползване, а излишък от пари за доизкусуряване нямаше. Днес все повече хора
имат възможност да си построят свой дом и при това с пари накуп - спестени и/или взети на кредит. При това положение все повече хора могат да си позволят да наемат архитект. Естествено, че всеки може да си построи дом по собствен вкус, ако не държи на мнението на околните, на критериите за красота на
обществото. 

 

    
Кметство в град Пирна – Германия

 

За нашите читатели, които искат да живеят в по-красива по съвременните критерии къща, бихме искали да направим преглед на някои от архитектурните стилове. По този начин те ще знаят какво да поискат от архитекта или ще са в състояние да разберат по-лесно за какво им говори архитектът.

Днес много хора пътуват в чужбина и там могат да видят и осъзнаят повече от архитектурните ценности, ако имат някакво понятие от тази област на човешката култура.

Готика, рококо, барок, романтичен стил, ренесанс, неокласицизъм – всички тези стилове споменаваме във връзка с църкви, дворци, кметството в някой град или други обществени сгради.

Частни къщи в някакъв архитектурен стил се появяват по-късно през вековете, когато благодарение на развитието на науката и индустрията и по-интензивния начин на производство и търговия се натрупват повече капитали и се появяват повече по-заможни семейства, които могат да си позволят да наемат архитект да проектира за тях къща в някакъв стил.

 

  

 Къща град Майсен - Германия                                                                 Къща град Гьорлиц – Германия 

 

Какво означава думата стил в архитектурата – най-общо това е набор от архитектурни елементи, които се харесват на обществото в даден исторически момент. Стилът на една сграда се определя и от материалите, вложени при изграждането й, и от използваната техниката. Ето защо стилът остава като белег на историческата епоха, в която е създаден. Архитектурният стил е и критерий, по който може да се въведе стройна система за класифициране на архитектурното наследство.

 

Фридрихсхафен – Германия

 

Както всяка друга област от дейността на човека, така и архитектурата се развива и видоизменя с времето, в тясна зависимост с изменящата се културна среда, а тя от своя страна се изменя с усъвършенстване на технологиите, създаването на нови материали и промяна в мирогледа и вкуса на хората.
Използваните архитектурни похвати се менят в съответствие с изменящото се с времето чувство за красиво, а то от своя страна се променя със създавания от творците нов дизайн на мебели, нов тип живописни картини и всякакъв вид приложно изкуство. Особеностите или характерните черти на даден стил се изясняват понякога години и дори векове след възникването на стила.

Интересен е примерът със стила готика в архитектурата на Западна Европа от 12 до 15 век. Той бива наречен така едва векове по-късно от хуманистите на Възраждането, като думата готика произлиза от италианската дума готико, която означава готски, варварски. По този начин те искали да подчертаят варварския характер на средновековното изкуство. В действителност готическият стил нямал нищо общо с готите и бил отражение на закономерното развитие и видоизменение на вкуса на хората и преоценка на принципите на строителното изкуство на римляните.

Архитектурата и стиловете, в които тя бива осъществявана, съществуват от дълбока древност. Строителите на месопотамската, египетската, гърцката и римската цивилизация са създали множество паметници на древните класически стилове в архитектурата, които вълнуват нашето възприятие за красота и до днес, предизвиквайки възхищение за постигнатите мащаби, постигнати със средствата на примитивна техника на строеж.

Средновековните архитектурни стилове, създадени в периода между класическата антика и Ренесанса, включват архитектурните паметници на Византия, Западната Римска империя, готиката и ислямската архитектура на Изтока.

Архитектурния стил на Възраждането (Ренесанса) се появява за пръв път в Италия през 14 век и се характеризира с нови за времето си математически съотношения в пропорциите на сградите, симетрично разпределение и вмъкване на класически елементи от гръцкото наследство.

Пищният бароков стил в архитектурата характеризира 17 век и използва класически елементи и скулптури, сложни пространствени геометрии и обеми, разнообразие от цветове по фасадата и обилна декорация.

През 18 век във Франция, по това време водеща държава в културния живот на западноевропейската цивилизация, се оформя нов стил наречен рококо, основан на бароковия стил, но с повече пространствени криви и фина декорация.

Неокласицизмът е архитектурен стил, който се развива в Европа и Америка в края на 18 и началото на 19 век. Той се характеризира със строги геометрични форми и включването на класически мотиви от архитектурата на старата Римска империя
и древна Гърция.

Американските архитектурни стилове, като се почне от ранния колониален стил, Джеферсоновия стил и федералния стил и се стигне до поетичния прериен стил на световноизвестния американски архитект Франк Лойд Райт, се отличават от европейските, защото са повлияни само от американския начин на живот, а Америка е била далеч.

 

    

 

През 19 век в Европа се появяват няколко архитектурни стила, които водят началото си от декоративното изкуство: арт нуво във Франция, арт и крафтс в Англия, както в другите страни, и отразяват силното влияние на занаятите, изразност и внимание към детайла.
В началото на 20 век се появява луксозният стил арт деко и продиктуваната от натрупаните нови познания органична архитектура. Индустриалният ръст в новия век създава няколко архитектурни стила като експресионизъм, модернизъм, конструк-
тивизъм.
В края на 20 век, ерата на машините, функционалният дизайн, ясно изразената структура и експериментите с различни матариали допринасят за нововъведения в архитектурата на 20 век. Това е времето на международния стил, брутализма, пост-модернизма и деконструктивизма.

В наши дни много се говори за еклектика и минимализъм. Еклектиката е понятие, създадено за оценка на вътрешното обзавеждане и означава декоративен стил, който хармонично съчетава мебели и аксесоари от различен стил. Някои го използват и за архитектурата и имат вероятно пред вид хармоничното
съчетаване на архитектурни елементи от различни архитектурни стилове.

Пресен пример за оформянето на един стил в зависимост от вкуса на хората в дадена епоха, от развитието на цялостната култура на обществото, както и от новите технологии и материали, е минимализмът. 

В края на 60-те години на 20 век се открои минимализмът в живописта и скулптурата, характеризиращ се с крайно ограничен набор от изразни средства, най-често прости геометрични форми и обеми. Зародил се още през 50-те години в Америка, минимализмът борави с най-простите форми, цветове, линии и чисти симетрични композиции. Музиката като част от културата на епохата също създаде минималистични композиции с многократно повторение на темата в продължителни периоди от време. В създадената в този стил архитектура индивидуалните елементи, декорациите, са също сведени до минимум.
 

Целта на новата ни рубрика не е да направим учебник по архитектура, а да улесним читателите ни в ориентирането им сред множеството архитектурни стилове, да им създадем една най-обща представа за тях.

 

Барок

 

 

 

С думата барок се означава както периодът от време, така и стилът, който преобладава през този период. Скулптурата, живописта, литературата и музиката през 17-18 в. използват силни изразни средства. Написаните през този период драми са наситени със силни емоции, разкош и величественост. В музиката
този период съвпада с ерата на контрапункта. Популярността и успехът на стила барок са подпомогнати от Римската католическа църква, която по времето на реформизма решава, че изкуствата и архитектурата трябва да предават директно религиозните теми с помощта на емоционалното си въздействие. Аристокрацията също считала драматизма на стила барок в архитектурата и изкуствата като средство за впечатляване на посетителя и изразяване на триумфиращата мощ. Бароковите дворци са построени около входна поредица от дворове, преддверия, главни стълбища и приемни с нарастващо великолепие.

 

 

Стилът се появява около 1600 г. в Рим, Италия, и се разпространява оттам из цяла Европа. Възприема се в Централна Германия, Австрия, Русия и Латинска Америка В Англия архитектите строят в този стил от 1660 до 1725 г. Градовете, планирани в тази епоха, като например Петроград в Русия, имат радиалн разположени улици, пресичани в квадратни отрязъци, подобно на разпределението на бароковите градини в дворците.

Барокът в архитектурата се характеризира с масивни архитектурни елементи, колонади, кубета, игра на светлини и сенки, игра с обеми и кухи пространства. За бароковия интериор са характерни големи стълбища, пищни спални или апартаменти с богата украса. У нас, в преходния период, бяха създадени множество нови масивни къщи, съдържащи елементи, типични за стила барок.

 

Рококо

 

Стилът рококо в архитектурата е вариация на барока. Появява се през 18 век в дворците на френските крале във Версай и се характеризира с повече светлина, повече блясък и по-мека архитектура от тази на барока. Стилът рококо получава името си от френската дума rocaille, означаваща скали и мидички. Повечето от декорациите в сградите от този тип изобразяват природни форми като дървета, клони, облаци, цветя, мидени черупки, корали и др. Използват се пастелни цветове и позлатени декорации по стените и таваните.

Повечето рококо стаи са правоъгълни, но със заоблени ъгли, стените са плоски и гладки. Вратите и мебелите са украсени обилно с дърворезба, но тя е по-плитка от тази при барока. Камините също имат сложна декорация. Използват се много драперии. Нов типичен елемент в интериора са множеството огледала. Стилът рококо се харесвал на френската аристокрация и тя строяла домовете си в този стил. Стилът обаче не бил популярен сред останалата част от населението и поради това той не се е задържал за дълго.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Автор: Невена Попкирова
Закони Нормативна база Коментари