Електрическо окабеляване в банята

Важно е да се вземат предвид всички фактори по отношение на ефективност и безопасност – влагозащитени осветителни тела около душ зоната, добра вентилация и осигуряване на вече задължителната дефектнотокова защита.
06.03.2019
Екатерина Бонева
4703
баня, осветление в банята, електрическо окабеляване, електрическа инсталация
Проектирайте осветлението и захранващите контакти
Източник: www.eminashville.com

Планирането на новата баня трябва да се изпълнява съобразно съответните правила за полагане на окабеляване в мокри помещения. Това се налага главно заради високата температура и влажността на въздуха, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху състоянието на кабелите. Важно е да се вземат предвид всички фактори по отношение на ефективност и безопасност – влагозащитени осветителни тела около душ зоната, добра вентилация и осигуряване на вече задължителната дефектнотокова защита.
Неправилно планираното окабеляване може напълно да компрометира дори и най-прецизно проектирания дизайн. Ето защо за изграждането на електрическа инсталация трябва да се доверявате единствено на професионалисти в областта. 

Ролята на проводниците
Всеизвестно е, че при изграждането на електрическата инсталация в мокри помещения задължително се използва скрит монтаж, с цел изключване въздействието на влагата. Изпълнява се трипроводна схема, включваща фазов, нулев и защитен проводник, така че да се осигури заземяване на корпуса на всички намиращи се в мокрото помещение електрически уреди, душ кабина, пералня и др. Всички кабели трябва да са двойно изолирани – както всеки проводник по отделно, така и целият сноп. Сечението на кабелите се пресмята съобразно включените товари. Изтеглянето на кабелите в метални тръби е неприемливо, поради високата влажност и опасността от корозия. Най-подходящият начин за обезопасяването им е използването на защитни тръби от пластични материали и присъединителни елементи, които обезпечават необходимата степен на защита. В допълнение към това, подходът не компрометира естетичния вид на банята. Тръбите обикновено се скриват над окачения таван или в стената. 

Захранващи контакти
В някои случаи е необходимо в банята да се предвиди и захранване на отоплителни уреди, евентуален влагоустойчив контакт за сешоар или електрическа самобръсначка. Според нормативната уредба в България, на всички токови кръгове, захранващи контакти в банята трябва да се монтира дефектнотокова защита, чието предназначение е да изключи веригата за време, в пъти по-малко от нужното за нанасяне на сериозни поражения върху човека. Съгласно Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии “За токови кръгове, захранващи контакти в помещения с повишена опасност и особено опасни помещения (например бани в жилища и към хотелски стаи), задължително защитените прекъсвачи се избират с номинален ток на сработване не по-голям от 30 mА”. 


Проектирайте осветлението и захранващите контакти    Източник: www.bean-leaf.com

Осигурете безопасна светлина
Банята е зона за отпускане и релакс в дома. Постигането на този ефект се основава не само на подходящо подбрани цветове и текстури, но и на едно добре проектирнано осветление. По отношение на банята, то се подразделя на три зони, във всяка от които осветителните тела трябва да отговарят на съответните изисквания:
   ЗОНА 1 - IP65 - Това е зоната около душа, където е възможно да попадне директна струя вода 
   ЗОНА 2 - IP44 - Това е зоната, в която е възможно да попаднат само пръски вода от душа или мивката
   ЗОНА 3 - IP20 - Това е зоната в баните, тоалетните и мокрите помещения, до които не може да стигнат пръски с вода 

Независимо от големината си, в повечето случаи баните са най-тъмните помещения в жилището. Обикновено при тях липсват прозорци, а основното осветление рядко би могло да осигури достатъчна осветеност на санитарните съоръжения. Добро решение при подобни ситуации е изграждането на окачен таван и монтиране на влагозащитени осветителни тела тип луни със степен на защита IP44 или IP65. То се осъществява най-често чрез трансформатор 12V, който се монтира извън мокрото помещение. Друга възможност е използването на влагозащитени плафониери. При наличие на окачен таван е подходящо кабелите да се положат върху него. В случай, че полагането е под мазилка е нужно да се предвидят PVC тръби за изтеглянето им. 
Ключовете за управление на осветлението и вентилацията задължително се монтират извън помещението.

Огледалото и мивката са важна зона в банята. Тук възможностите са следните - да поставите осветително тяло за баня хоризонтално над огледалото или две вертикално разположени отляво и отдясно на него. При този вариант се постига добра локална осветеност в зоната, без генериране на дразнеща очите светлина или образуване на тъмни сенки в банята. Важно е лампите да не се отразяват в огледалото. Ако искате да получите приятно усещане в помещението, използвайте светлинни източници с цветна температура 2700K. Има и още едно, по-различно и интересно решение от обикновено огледало – поставете светещо огледало с вградено осветление. 


Огледало с вградено LED осветление    Източник: www.glass-studio.bg

Ваната безспорно е мястото за релакс и отмора. Но дори само проекционно, тя трябва да се отделя от другите зони в банята. За тази цел може да се използват влагозащитени луни за вграждане. Включването и управлението им може да се изпълни отделно от останалите осветителни тела, с цел постигане на повече функционалност и драматичен ефект.

Ефективна вентилация
Баните са помещенията с най-висока степен на влажност в едно жилище. Липсата на прозорзи, от където да могат да се извеждат парѝте и миризмите налага инсталиране на вентилационни устройства. Захранването им може да бъде както на отделен токов кръг от осветлението, така и към същия токов кръг, така че да се включва заедно с него. Поставянето на вентилатор е удачно решение, дори и в случай че имате прозорец в банята, тъй като осигурява много добра ефективност и бързина при отвеждането на парите. В допълнение към това, не води до загуба на топлина през зимните месеци. Ако вентилаторите имат вградени нагреватели, захранването им задължително трябва да се осъществява от самостоятелен токов кръг. 

Банята отдавна вече не представлява малко помещение, боядисано в пастелни цветове с една самотна лампа на тавана. Днес тя е своеобразна зона за релакс и спа процедури.
В сървеменните бани все по-често се предвиждат хидромасажни вани и душ кабини със стерео системи в комбинация с ефектно декоративно осветление и подобрени венитлационни характеристики. Независимо дали планирате своята баня с класическо или модерно оборудване, първата стъпка е проект на електическата инсталация.


 

Автор: Екатерина Бонева
Закони Нормативна база Коментари