звукоизолация

Звукоизолация в жилищата

09.03.2021
Калин Пенков - Маркетинг мениджъ...
1270

Най-често срещаните проблеми в жилищата, включително при новопостроени жилищни сгради, са свързани с лошата звукоизолация – както от външния шум, така и от шумове от съседни помещения.

Солидните елементи са важни

01.06.2019
Баумит България ЕООД
1086

При сгради с добра топлоизолация и голяма маса на строителните елементи енергията се запазва най-добре и температурните колебания се изравняват оптимално.

Звукоизолацията на съвременните жилища е сред предизвикателствата на съвременното строителство.

Шумоизолациите в дома

15.01.2017
Румяна Бонева
6811

Специалисти твърдят, че редовното излагане на шумово замърсяване е основен фактор за появата на редица сърдечни и нервни заболявания, които могат в даден момент да влошат рязко здравето.

Предимствата на къщата от слама

16.02.2014
Антоанета Салфидж
1367

Или защо приказката за трите прасенца е подвеждаща

Подобно на разширяващите се кръгове, които се образуват при хвърляне на камък във вода, звукът започва от точката на смущение.

Звукоизолация в жилища

15.06.2011
Инж. Стойчо Христев, инж. Ивайло...
1630

Звукоизолацията в жилищните сгради е сериозен проблем, защото в по-голямата част от тях не са взети необходимите мерки при строителството, а след това са необходими значително повече средства.

Изкуството на тишината

15.06.2011
“Юромакс” ЕООД
786

Ударният шум възниква при непосредствено въздействие върху подовете на сградите при ходене, местене на мебели, чукане, танцуване и др.

Закони Нормативна база Коментари