Хидроизолации в основи с мазани изолации

Описание и решаване на проблемите.
15.03.2006
инж. Валентин Василев
1681
хидроизалации, основи на сгради, капилярна влага, мазани изолации
Местата за проникване на влага при сгради с фундаментална плоча и сгради с ивични плочи.
Източник: инж. Васил Василев

ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ
Най-общо местата за проникване на влага могат да се разделят съгласно схемите на:
1.    Проникване на капилярна влага
2.  Проникване на вода през работните фуги при прекъсване на бетонирането
3.    Проникване на вода през стоманобетоновата стена и дъното
4.    Проникване на вода през местата за стягане на кофража
5.    Проникване на вода около преминаващи през стената тръби по различни инсталации.

По-надолу ще се спра на всеки проблем поотделно, съобразно технологичната последователност на изграждане на сутеренната част на сградите:


ПРОНИКВАНЕ НА КАПИЛЯРНА ВЛАГА (проблем 1)
За спиране на разпространението на капилярна влага нагоре по стената е достатъчно обмазване на работната фуга с хидроизолация на циментова основа с кристализация в дълбочина на бетона HYSEAL (виж технологична карта за полагане на хидроизолация HYSEAL). Хидроизолацията се полага на пресния бетон от фундаментната плоча или бетоновата настилка на другия ден след полагането му (когато вече може да се ходи върху бетона).


ПРОНИКВАНЕ НА ВОДА ПРЕЗ РАБОТНИТЕ ФУГИ (проблем 2)
За спиране на проникването на вода през работните фуги на бетона е достатъчно полагането на водоспираща набъбваща лента BENTOSTRIP (виж технологична карта за полагане на BENTOSTRIP). Технологично е добре лентата да бъде положена непосредствено преди бетонирането,  или преди затварянето на кофража за стените.ПРОНИКВАНЕ НА ВОДА ПРЕЗ МЕСТАТА ЗА СТЯГАНЕ  НА КОФРАЖА (проблем 3)
За избягване на този проблем е най-добре да се избягва използването на кофраж с дървени трупчета за разпонки и стягането му с армировъчно желязо. Най-добре е за целта да се използват PVC тръбички и преминаващи през тях шпилки за стягане на кофража. Особеното в случая е и необходимостта да се използват завършващи накрайници с тапи на тръбичките, осигуряващи тяхната водоплътност.


ПРОНИКВАНЕ НА ВОДА ПРЕЗ СТОМАНОБЕТОНОВАТА СТЕНА И ДЪНОТО (проблем 4)
От съществено заначение за водоплътността на стоманобетоновата конструкция особено при мазани хидроизолации е и видът на използваните фиксатори за армировка. Неправилно подбраните или въобще липсващи фиксатори, могат да доведат до намаляване на необходимото бетоново покритие на армировката и като следствие до спукване на бетона по дължина на армировката (виж технология за фиксатори SEIFERT).

Възникналите напрежения от няколко такива съседни пукнати мултиплицират и са достатъчно големи, за да разкъсат всякаква хидроизолация. Неправилно подбраните фиксатори за армировката могат директно да вкарат водата до армировката. Процесите на корозия бързо ще доведат до описания по-горе проблем със спукване на бетоновото покритие.

За хидроизолиране на стените и дъното, най-удачно е да се използва мазана хидроизолация на циментова основа с кристализация в дълбочина на бетона HYSEAL (виж технологична карта за полагане на HYSEAL).

Мазаната хидроизолация с кристализация в дълбочина на бетона има няколко предимства пред битумните изолации:


  • Хидроизолацията по стените и дъното от HYSEAL гарантира единност на хидроизолацията както отдолу, така и отстрани на сградата. При битумните изолации изпълнението на цялостна вана обикновено е свързано с повече разходи (особено при ивични основи) и специални мерки за сигурност на прехода между хоризонтален и вертикален участък;
  • Хидроизолацията по стените от HYSEAL може (и е желателно) да се изпълни веднага след декофрирането върху още мокрия бетон. След около 10 дни изкопът може да бъде засипан (или наводнен). Това не е възможно при битумните изолации, за които повърхността за полагане трябва да бъде суха;
  • Хидроизолацията по стените от HYSEAL не е възможно да бъде пробита, тъй като кристализира навътре в бетона и става неделима част от него. На битумните изолации трябва да бъде изпълнена допълнителна защита;
  • Хидроизолацията по стените от HYSEAL може да бъде изпълнена и от вътрешната страна на стената, ако стената е била изпълнявана с едностранен кофраж (при вертикален изкоп). При битумна изолация този проблем се преодолява със скъпоструващи мерки;
  • Хидроизолацията по пода от HYSEAL е най-добре да се изпълни непосредствено преди изпълнение на изравнителната замазка или обратен насип. Не трябва да се забравя, че ако се изпълняват вътрешни зидове, повърхността под тях предварително трябва да се обработи с HYSEAL за спиране на капилярната влага.


Важно е да се отбележи и все още правената грешка за изпълнение на фундаменти и стени от бетон с добавка за водоплътност без хидроизолация. Добавката за водоплътност защитава неизолирания бетон от корозия в следствие на агресивни води, но не го прави водонепроницаем.

ПРОНИКВАНЕ НА ВОДА ОКОЛО ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ СТЕНАТА ТРЪБИ (проблем 5)
Преминаващите през стените (или дъното) тръби образуват допълнителни работни фуги. Такива фуги се образуват и чрез оставянето на отвори за последващо преминаване на тръби.

Аналогично на описаното за Проблем 3 решение за проблема с работните фуги, във всички места на връзка между стар и нов бетон (замонолитване) или преминаване на тръби трябва да се положи водоспираща набъбваща лента BENTOSTRIP.

При тръбите това става чрез намотаване на пръстен от лента около самата тръба. Отворите за преминаване на тръбите е добре да се оставят достатъчно големи и с правилни форми (а не да се разбиват след бетонирането). Така полагането на лента и последващото замонолитване ще са по-лесни и с по-ниска себестойност. На пазара вече има и фасонни части за изпълнение на водоплътно преминаване на тръби през стени. Тези фасонни части обаче трябва да се съгласуват и да се заложат предварително в кофража.

При всички положения е добре внимателно предварително да се обмислят местата на прекъсване на бетонирането и геометрията на работните фуги.

Автор: инж. Валентин Василев
Закони Нормативна база Коментари