Хидроизолация в основи с битумни мембрани

Изпълнение на изолационни работи в основи с битумни мембрани.
15.03.2006
инж. Валентин Василев
2206
хидроизалации, основи на сгради, битумни мембрани, капилярна влага
Хидроизолации в основи с битумни мембрани.
Източник: Изовал ЕООД, инж. Валентин Василев

Технологична последователност:


 • Изпълнение на подложен бетон;
 • Полагане на битумна хидроизолация хоризонтално в един пласт на ширина около 20см извън периферията на сградата. Не е необходимо да се полага битумен грунд, понеже обикновено тази хидроизолация се изпълнява върху мокрия бетон и остава като свободно положена мембрана. Съгласно нормите в Европа битумната хидроизолация се изпълнява в два пласта;

 • Очертаване на контура на сградата с дървена греда, талпа, ивици шпертплат, дъски. Талпата трябва да се закове към подложния бетон. Да се внимава при полагането й да не се пробие хидроизолацията извън нея вътре в контура на сградата! Талпата служи и за кофраж на защитния бетон. Освен това предпазва хидроизолацията от разкъсване в зоната на последващото снаждане с вертикалната хидроизолация. Тази талпа се маха непосредствено преди полагане на вертикалната хидроизолация;

 • Полагане на защитния бетон;
 • Кофраж и изпълнение на фундаментна плоча;
 • Кофраж и изпълнение на стоманобетонови стени. Препоръчително е кофражът да се стяга с шпилки и в двата края на тръбичките да се монтират водоплътните накрайници SPERRFIX KAPPE.

  


Ако не се монтират тези накрайници, задължително след декофрирането, преди изпълнението на каквито и да било изолационни работи, всички отвори трябва да се подмажат отвън и отвътре с циментов разтвор.

Ако не се монтират накрайници с тапи, или отворите не са подмазани, като правило след това в тръбичките се появяват пробиви (достатъчно е на едно място от вътрешна страна в отвора да се мушне произволно желязо например за закачалка);


 • Декофриране на стените, набиване на тапите и подмазване на отворите. Дори и без тапите, като елементарна предпазна мярка, след декофрирането всички отвори трябва да се подмажат отвън и отвътре;
 • Изчакване на стените да изсъхнат (неопределено време, но поне 15-20 дни при хубаво време);
 • Демонтаж на предпазната греда, битумен грунд и вертикална битумна хидроизолация. Съгласно нормите в Европа битумната хидроизолация се изпълнява в два пласта;
 • Около преминаващите през стените тръби се монтират специални маншети за осигуряване на водоплътност;
 • Изпълнение на защита на битумната хидроизолация. Груба грешка е защитата на хидроизолацията само със залепена топлоизолация. При изпълнение на обратен насип земната маса се набива в мекия стиропор и го свлича заедно с хидроизолацията. Класическта защита на битумната хидроизолация е тухлена зидария или свободно полагане на корава мембрана тип “Фундалин”. Мембраната в никакъв случай да не се полага с пъпките към изолацията. Пъпките трябва да бъдат към обратния насип.

Груба грешка е предписването от проектанти и изпълнението на оставащи парчета от хидроизолация, които после да се обърнат нагоре по стенната. Както и полагането на хидроизолация по кофража преди полагането на бетона.

Основно правило при полагане на битумни хидроизолации е, че изолационните платна никога не се обръщат - както се развиват, така се и лепят. Като правило в този случай хидроизолацията се свлича. И възникналите проблеми и пробиви точно в прехода между хоризонтален и вертикален участък вече са непоправими.

Автор: инж. Валентин Василев
Закони Нормативна база Коментари