Трансформация на камини

Топлината и красивите пламъци на живия огън на откритата камина се превръщат в притегателен център за цялото семейство, особено в мразовитите зимни вечери.
01.09.2018
Екатерина Бонева
3006
камина, отопление, горивна камера, открита камина, облицоване на камина
Трансформация на откритата камина
Източник: www.kamins.com.ua

Откритите камини са атрактивен избор за съвременния дом. Топлината и красивите пламъци на живия огън се превръщат в притегателен център за цялото семейство, особено в мразовитите зимни вечери. Въпреки това, акцентът на откритото огнище е поставен преди всичко върху дизайнерското присъствие.
Все повече потребители, разполагащи с тези камини са изправени пред дилемата да ги превърнат в нефункционален декоративен елемент от интериора или да ги трансформират в безопасно и ефективно отоплително съоръжение.

Откритото огнище не би могло да стопли къщата
Откритата камина има величествено присъстие и придава автентичен вид на помещението, в което е изградена. Очарованието и приятния звук на пукащите дръвца без съмнение действа релаксиращо след натоварения ден. Този вид съоръжения обаче се отличават с ниско КПД – едва 15-20%. Ето защо, изграждането на открита камина е удачен вариант, когато отоплението в едно жилище е решено по друг начин. Тук трябва да се отчете, че не бива да оставяте камината да работи без наблюдение, дори и всички параметри за нейното функциониране да са изчислени правилно, тъй като винаги съществува риск от прекомерно задимяване на помещението. Ако се чудите как бихте могли да я превърнете в ефективен уред за отопление на цялото ви жилище, запознайте се със следващите примери за това:


Затварянето на откритата камина с врата увеличава нейната ефективност    Източник: www.mafindhomes.com

Затворете откритата камина с врата
Да! Винаги има начин да трансформирате откритото огнище в полезно и икономично средство за отопление. По-лесният, но по-малко ефективен начин за това е да го затворите с остъклена метална врата, съответстваща на формата и размерите на светлия отвор. При проектирането на вратата трябва да се вземат предвид наличието или отстъствието на скарен елемент и пепелник в огнището на камината. Те са от съществено значение за навлизането и регулирането на въздуха за горене. В случай, че огнището не разполага с тези елементи, металната врата се оборудва със съответните за това клапи. Монтажът им не е задължителен, когато огнището има скара и съд за пепелно съдържание. Изборът на подходяща конструкция за вратата, която ще затваря камината предопределя капацитета и ефективността на горивното устройство. Неправилно проектираната или изработена врата не само няма да подобри качеството на горивния процес, но и би могла  допълнително да затрудни неговото осъществяване.  


Вграждане на горивна камера в откритото огнище     Източник: www.kamini-ecokamini.blogspot.com

Вграждане на горивна камера в откритото огнище
Затварянето на откритата камина чрез враждане на горивна камера е много по-ефективен начин за подобряване на нейната работа, отколкото затварянето ѝ с врата. По този начин камината се превръща във високоефективен отоплителен уред, който може да работи с водна или въздушна риза, в зависимост от типа на вградената камера. Реализирането на процеса по вграждане на затворена горивна камера в откритото огнище се различава в голяма степен от първия вариант и трябва да съблюдава следните фактори:


  • характерната конструкция и размерите на откритата камина;
  • материалите, от които е изградена;
  • нужен ли е цялостен демонтаж на откритата камина или конструкцията ѝ би могла да се запази частично и впоследствие да се възстанови с елементи на сухо строителство;

Трансформирането на камината от отворен към затворен режим на работа може да се реализира с вграждане на топловъздушна отоплителна камера или такава с водонагряване, която би могла да отоплява едно, две или повече помещения в жилището. Ниската отоплителна мощност на откритото огнище не доставя достатъчно количество топлина дори за помещението, в което е монтирано. Преобразуването му в затворено отоплително устройство ще повиши неколкократно неговата ефективност. Това ще осигури капацитет на съоръжението от 70 до 80% - еквивалентен на ефективността на вградената горивна камера. При избора на съответното горивно устройство трябва да се вземе предвид и зоната за организиране на неговото почистване.

Кога е нужно откритата камина да се демонтира изцяло?
Превръщането на откритата камина в затворено горивно съоръжение понякога налага нейното демонтиране. Ако горната част на камината е иззидана с тухли или други материали по мокрия способ, тя трябва да бъде демонтирана изцяло. Това се налага поради ред причини, сред които:


  -  нуждата от надеждно почистване на отлаганията от сажди по стените на огнището и частта над камерата. Пропускането на този етап от процеса по затваряне на откритата камина с вграждане на горивна камера носи риск от постоянно връщане на дим вътре в помещението.
  -  всички стени на новоизградената горна част на камината задължително се облицоват с каменна вата, каширана с алуминиево фолио. С това се цели образуване на затворено пространство, от което топлината директно да премине в обитаемото пространство, без да нагрява инертни среди;
 -  необходимостта от свързване на горивната камера с отвора на комина, чрез димоходна тръба и присъединителна розетка;
  -  задължително отвентилиране на горната част на камината с метални решетки;
 -  при липса на отвор за въздух в долната част на откритата камина, новоизграденият уред трябва да се оборудва със съответната метална решетка;


В случай, че частта над горивното пространство е направена с елементи на сухото строителство, вграждането на затворена горивна камера е доста по-лесно осъществимо. За целта се избира горивна камера с подходящи габарити и геометрия и се вгражда в съответния отвор.  


Облицовка на камина с комбинация от материали    Източник: www.dekoriko.ru

Облицоване на новоизградената камина
Вече монтираното горивно устройство е редно да се декорира, така че да има вид на камина. Планирането и реализацията на този процес трябва да се изпълни съобразно няколко фактора. Тук трябва да се отчетат местоположението на камината, индивидуалният вкус на потребителя, стилът на интериора в помещението, в което се намира камината, а също така и предвидения за декорацията бюджет. Облицовката може да се изпълни с различни материали – естествен или изкуствен камък, дърво, мрамор, фаянс, пожароустойчив гипс картон, листова стомана (черна, цветна или неръждаема – сатен или рифелна) и др. Материалите могат да се използват като основни, като акцент или пък в съчетание едни с други.


ВАЖНО! Облицовъчните материали не трябва да имат никакво съприкосновение с тялото на горивната камера, което трябва просто да лежи свободно в тази декорацията. Между каменната вата и горивното тяло трябва да е осигурено въздушно пространство от 5 – 8 см. Ако горивната камера работи с вода, до предпазната и регулираща апаратура трябва да се осигури удобен достъп за контролни проверки, обслужване и евентуална подмяна.

 

Автор: Екатерина Бонева
Закони Нормативна база Коментари