Биоподдържане на водата на басейна у дома

Методите за безхлорна профилактика на водата в басейна оказват благотворно въздействие за комфорта и здравето на ползвателите.
15.07.2017
Румяна Бонева
3166
басейн, хигиена на водата, вода в басейна, биопречистване, дезинфекция на вода
Източник: www.c-pool.com

Адекватната поддръжка на един басейн е задължителна, независимо от това, дали той е частен или обществен. Тя се осъществява на база комплекс от периодични мероприятия, които дават възможност съоръжението да се поддържа в изправно състояние и преди всичко, водата в него да е чиста и безопасна за ползвателите. Традиционно за профилактиката на водата в плувния басейн се използват химически препарати, като например хлор, коагуланти, алгициди и други подобни. Използването на тези субстанции обаче е свързано с негативни странични ефекти за човешката кожа, а също и за самият басейн. Добрата новина е, че вече са разработени далеч по-здравословни методи за дезинфекция на водата, при които употребата на химикали е сведена до мининум.


Вредното въздействие на химическите субстанции
Хлорните препарати са едни от най-масово използваните за профилактика и дезинфекция на водата в плувния басейн. Недостатък при тях е бързото им изпарение и необходимостта да се добавят във водата през три – четири дни. С цел да отложат максимално дълго този процес, производителите на хлорни таблетки интегрират в състава им различни консерванти и химически субстанции. Макар и в малки стойности, тези вещества постепенно се натрупват във водата и стават токсични за човешкия организъм, особено ако водата не се сменя регулярно. Неприятен страничен ефект от използването на хлорни препарати е свойството на хлора да взаимодейства с азот, съдържащ се в урината и секретираните течности от потните жлези на човека. Това води до образуването на хлорамини, които предизвикват лоша миризма в басейна, а също и зачервявания и дразнене на кожата и очите.


                                     Биоподдържането на водата контролира химичният баланс. Източник: www.poolspalmbeaches.com


Методи за биоподдържане на водата
Най-разпространените техники за биопрофилактика на водата в плувния басейн, които могат в задоволителна степен да намалят количеството на стандартно употребяваните хлорни таблетки са солна електролиза, обеззаразяване с минерали и дезинфекция с UV лъчи.


Използването на изброените способи е свързано с редица преимущества:
-   Осигуряване на чиста вода, без употребата на химически субстанции 
-   Предотвратяване на неприятната миризма на хлор
-   Елиминира се риска от раздразнения на кожата и очите
-   Автоматизираната система спестява време и усилия
-   Възможност за планиране на бюджета


Система за солна електролиза. Източник: www.foxabovegroundpools.com


Солната електролиза представлява химическа реакция за образуване на хлор, при която се използва електрическа енергия. Към водата в басейна се добавят минимални количества сол (натриев хлорид), която се разпадна на съставните си елементи натрий и хлор. Ефикасността на метода се изразява в това, че полученият хлор започва мигновено да дезинфекцира водата, а натриевите йони се свързват отново с хлора и образуват сол. По този начин цикълът на системата се затваря. При солната електролиза се избягва напълно използването на хлорни субстанции и натрупването на токсични вещества във водата. Липсва лошата миризма на хлор, типична за повечето басейни, поддържани с тези препарати. Методът е изцяло автоматизиран и спестява значителни време и усилия, което е важно предимство в случай, че регулярната профилактика на басейна е трудно осъществима. Не на последно място, минералите и химичните елементи в солената вода способстват за подобряване на кръвообръщението и за подобряване на вида и еластичността на кожата. Основен недостатък на системата за солна електролиза е, че солената вода оказва сериозно корозиращо въздействие върху пречиствателните съоръжения, като може да доведе до повреда на фаянсовите плочки и циментовия разтвор. Поради тази причина е удачно да се използа само неръждаема стомана.


Сребърните и медни йони унищожават бактерии и микроорганизми. Източник: www.bg-handel.com


Обеззаразяването с минерали работи с помощта на сребърни и медни йони, концентрирани в капсула. Чрез системата за филтриране на басейна минералите попадат във водния кръговрат и започват да функционират като мощен дезинфектант, премахвайки всякакви микроорганизми. Системата е ефикасна и срещу водорасли, поради факта че прекъсва процесите на фотосинтеза. Взаимодействието на минералите с бактериите  и водораслите води до увеличаване размера на техните частици и лесното им филтриране от филтърната система.


Важно е да се подчертае, че системата за дезинфекция с минерали работи на съвсем различен принцип от йонизаторът, където се използва и електрическа енергия. Ето защо двата метода не бива да се бъркат. Обеззаразяването с медни и сребъни йони възпрепятства появата на лоша миризма около басейна. Системата се инсталира лесно и не се влияе от температурата на водата. Пълнителят се сменя два пъти или веднъж годишно, в случай че басейнът се използва само през лятото. Недостатък на този метод е, че не може да постигне на 100% ефекта от въздействието на хлора. 
 


                                                                                                                                                        Дезинфекция с ултравиолетови лъчи. Източник:  marketkonekt.comСистемата за ултравиолетова дезинфекция унищожава бактериите и микроорганизмите и същевременно възпира способността им да се възпроизвеждат. Установено е, че UV лъчите с дължина на вълната между 200 и 300 нанометъра унищожават успешно всякакви бактерии и микроорганизми. Системата представлява корпус от неръждаема стомана и кварцова тръба, в която се помещава ултравиолетова лампа. Експлоатационният срок на лампата е 8 000 – 9 000 работни часа. Процесът на дезинфекция се осъществява в специалната лампа, генерираща UV лъчи с дължина на вълната в посочения обхват. Системата се монтира в потока за чистата вода след пясъчния филтър. Водата се изтласква към лампата, където се пречиства и едва след това навлиза в басейна. Този метод за биопрофилактика на водата предотвратява образуването на хлорамини и не дразни кожата и очите. Известно е, че хлорните таблетки спират действието си когато стойностите на pH са извън допустимите норми. Методът за ултравиолетова дезинфекция работи еднакво ефективно както в киселинна, така и в основна среда, като намалява до 80% използването на хлор и други химикали. Предимството на този метод е, че химичният състав на водата остава непроменен, т.е. UV лъчите убиват само микроорганизмите. 


Методите за безхлорна профилактика на водата в басейна оказват благотворно въздействие за комфорта и здравето на ползвателите. Всяка една от биоситемите изпълнява надеждно свойте функции, а за постигане на безупречна хигиена може да се комбинират. Освен всичко това, техниките са изключително щадящи околната среда, а разходите за закупуване и поддръжка са в съвем разумни граници.

Автор: Румяна Бонева
Закони Нормативна база Коментари