пречиствателни

Grundfos SOLOLIFT2 - Нов стандарт

15.05.2013
Грундфос България
1011

SOLOLIFT2, новият еталон за чистота и надеждност. Малки подемни станции за пренос на отпадни води SOLOLIFT2 - идеалното решение за всяка ситуация

Пречиствателна станция за отпадни води

11.04.2012
Антоанета Салфидж
1200

Икономично за нас, екологично за природата.

Поява на лоши миризми в сгради

08.05.2011
Д-р. инж. Иван Иванов
2229

Лошите миризми, които се появяват в някои сгради, са много неприятно явление, последица от редица грешки, допуснати при проектиране, строителство, избор на материали и експлоатация.

При избора на локални пречиствателни станции за битови отпадъчни води (ЛПСОВ) инвеститорът преценява цената, гаранционния срок, стойността на сервизното обслужване, разходите на електроенергия и др

Пречистване на битови отпадни води

12.09.2010
Още за Къщата
1606

Според произхода и състава отпадъчните води са три основни типа: битови, производствени и атмосферни.

Екокомфорт и пречистени битови отпадъчни води

15.05.2007
инж. Д. Каразлатев, управител на...
636

Срещу замърсяването на почвите и водните басейни с нефтопродукти има надежни екологосъобразни решения.

Закони Нормативна база Коментари