Шумоизолациите в дома

Специалисти твърдят, че редовното излагане на шумово замърсяване е основен фактор за появата на редица сърдечни и нервни заболявания, които могат в даден момент да влошат рязко здравето.
15.01.2017
Румяна Бонева
9055
звукоизолация, шумоизолация, минерална вата, изолация, изолационен материал
Ефективната шумоизолация подобрява качеството на живот.
Източник: www.euromax.bg

Тихата и спокойна обстановка е от съществено значение за здравето ни и може да подобри в пъти качеството на живот. Добрата шумоизолация е полезна по много повече начини, отколкото бихме могли да предположим. Правилно проектираната и инсталирана звукоизолация ще спомогне успешно да намалим дразнещия шум, идващ от съседни помещения и заедно с това ние самите да не притесняваме съседите си. 

Така нареченото “шумово замърсяване” се превръща в основна тема на съвременното общество, а в някои страни законите посочват необходимите действия и мерки по отношение на този проблем. Специалисти твърдят, че редовното излагане на шумово замърсяване е основен фактор за появата на редица сърдечни и нервни заболявания, които могат в даден момент да влошат рязко здравето. Добрата шумоизолация е особено важна и за нашата страна, поради факта, че голям процент от населението обитава силно звукопропускливи панелни жилища, да не говорим за онези, принудени да търпят силните звуци от намиращи се в близост нощни заведения. Истината е, че действащите български стандарти за звукоизолация са доста добри, проблемът е в това, че не се спазват.

Минералната вата е високоефективна при шумоизолирането. Източник: www.vikredo.com


Има ли разлика между шумо- и звукоизолация ?
В ежедневието си използваме двата термина като взаимозаменяеми. Всъщност звук е термин, използван за описание на физическия вълнови феномен, докато под шум се разбира нежелан, дразнещ звук или комбинация от звуци, оказващи негативно въздействие върху човешкото спокойствие и здраве. В този ред на мисли дори любимата ни песен може да се възприеме като шум, ако съседът ни я пусне в 2 часа през нощта. При създаване на звук или вибрация, било то извън стените на нашия дом или вътре в него се осъществява генериране на енергия. Достигайки границите на дома (стени, под, таван), част от енергията се превръща в топлина, друга част преминава съответната граница и продължава да се разпространява, а трета част се отразява и връща в същото пространство, в което е била създадена. Целта на звукоизолацията е да ограничи количеството на преминаваща звукова енергия през стените, пода и тавана. Редно е да се прави разлика между шумоизолация и акустична обработка, като последната се изразява в намаляване или контролиране на отраженията, с цел постигане на оптимални акустични параметри в помещението. Шумоизолационните конструкции се подразделят на два типа, предвид източника на шум, който трябва да ограничат: въздушен и структурен.

Шумоизолацията от въздушен шум има за цел да възпрепятства предаването на шум през въздушна среда между съседни помещения. Все пак природата на звука е трептене на молекулите на въздуха, следователно където има въздух, има и звук. Типичен пример за това са работата на различни агрегати или човешки говор. Когато се разпространява, звукът се “сблъсква” с преградата на дадено помещение и ако тя не притежава достатъчен индекс на звукоизолация, голяма част от звуковата енергия свободно преминава в съседната стая. За ограничаване разпространението на шум по въздушен път се използват предстенни обшивки и преградни конструкции, като от определящо значение за звукоизолационните качества са използваните материали и тяхното изпълнение.

Важно: Шумоизолацията от въздушен шум трябва да се ръководи от принципа “стая в стаята”, т.е. да обхване цялата стая, не само стената или тавана, граничещ с източника на шум. Това се налага поради факта, че предаването на шума се осъществява по конструкцията на сградата и се излъчва от всички повърхности на помещението. 

Шумоизолацията от структурен (ударен) шум има за цел да ограничи предаването на шум в твърда среда. Един от примерите за това е тропането и шума от ходене по под, излъчван и предаван от тавана на долното помещение. Друг пример са импулсните шумове от производствено или индустриално оборудване. За проблемите от ударния шум, задължителен елемент е демпферният слой, който следва да поглъща енергията от ударното въздействие и да я превръща в топлина, като по този начин възпрепятства възникването на трептения по плочата, генериращи звук. Ограничаването на ударния шум се извършва с помощта на меки материали с високи загуби. Такива са например битумните звукоизолационни мембрани с високи вътрешни загуби.Минералната вата е високоефективна при шумоизолирането. Източник: www.vikredo.com


Избор на звукоизолационен материал
В практиката масово се използват минералните (стъклени или каменни) вати, поради доброто съотношение между предлаганите изолационни качества към съответната цена. Усъвършенстваните технологии в тази област предоставят голямо разнообразие на продукта, по отношение на различни параметри, като дебелина, обемно тегло и специализирано покритие (кашировка).

Вариант за демпфериране (от ударен шум):
- поставяне на тънък слой каучуков лист или корк с дебелина 3-5 мм
- полагане на настилка от типа варо-циментов разтвор
- изпълняване на финално подово покритие (теракот, ламинат, паркет)Звукоизолация за стени Серия Biwall. Източник: www.euromax.bg


По-добри крайни резултати ще постигнем, ако за демпферен слой използваме полутвърди или твърди плочи от стъклена или каменна вата, следвана от циментно-пясъчен разтвор или качествени плоскости и завършим с подова настилка. Ефективно е и използването на експандиран или екструдиран пенополистирол (EPS и XPS), като трябва да се има предвид, че демпфериращите им свойства са по-малки, в сравнение с плочите от минерална вата.

Пример за техника “стая в стаята”:


На пода се полага високоплътна минерална вата, следвана от армирана замазка и подова настилка. Покрай стените не трябва да има твърди връзки, като за целта може да се използва специална вибрационна мембрана, която се подпъхва покрай стените. За третиране на стените се използва сандвич от гипсокартон и акустична мембрана, зад който плътно се полага минерална вата с плътност от 80 до 120 кг/куб.м.

Звукоизолацията на вратите и пространството около тях е доста трудна задача. За целта може да се използва добре пасваща уплътнителна лента или възможно по-плътна врата, като най-добрият начин е използването на двойни врати. Най-големият проблем са прозорците – пълното звукоизолиране на помещения с прозорци е почти невъзможно. Много често се пренебрегва и уплътнението на канали за електрическата мрежа и вентилационните системи. Както вече споменахме по-горе веднъж е налице звук, който се разпространява по въздуха и вибрации, разпространяващи се по твърдите тела. За ефективна "стая в стаята", трябва да се избягват твърдите връзки между шумоизолиращите материали и конструкции.Акустични шумопоглъщащи и шумоизолационни панели. Източник: www.euromax.bg

Изолацията на тавана може да се постигне с изпълнението на акустичен окачен таван, а под него да се положи изолация за ударен шум, както на пода. По този начин помещенията отгоре и отдолу ще бъдат изолирани в максимална степен. При изграждането трябва да се внимава с окаченият таван, който допълнително изпълнява ролята на изолация на помещението и ако се прекали с него може да се получи заглъхващ ефект.

Зивисимостта плътност – съпротивление
Погрешно е предположението, че по-високата плътност на изолацията ще осигури по-добро звуково съпротивление. Според проведени сравнителни тестове в европейски акустични лаборатории, увеличаването на плътността на изолацията при една и съща дебелина няма значителен ефект върху нивото на шумоизолацията в конструкциите. Също така не е правилно предположението, че по-тежък изолационен материал, запълващ кухината на двойната лека преградна стена ще увеличи нивото на шумоизолация, само защото увеличава теглото на стената. За да се постигне това чрез тежест, тази тежест трябва да бъде добавена към лицевата страна на стената, а не към вътрешността й. Поради тази причина, изолацията от каменна вата не е по-добра от леката стъклена вата с ниска плътност. Изследванията показват, че от основно значение е дебелината на изолацията в кухината на стената, а също така и пълното запълване на кухината с изолационен материал.

За правилното проектиране и ефективното изпълнение на звукоизолацита е необходимо да се извършат съответниите измервания от специалист, с помощта на специфична апаратура. Съобразно индивидуалните характеристики на помещението ще ни бъдат предложени подходящи решения за звукоизолация с висококачествени изолационни материали. 


 

Автор: Румяна Бонева
Закони Нормативна база Коментари