Електрификация на къщи в отдалечени райони

Едно от адекватните решения в случая е, да се избере варианта със собствен източник на енергия, което само по себе си представлява една добра инвестиция, с голяма възвръщаемост.
01.01.2015
инж. Полина Петкова
5053
ВЕИ, електрификация къщи, фотоволтаични с-ми
Повечето фотоволтаични соларни панели използват полупроводников материал, който aбсорбира слънчевата радиация и произвежда електричество.
Източник: www.carboncycle2.lbl.gov

Много хора, които са избрали да построят дома си или къщата за отдих в отдалечен и усамотен район, се сблъскват често с проблема за свързването и с комуналните услуги. Електрификацията на сграда, която не се намира в регулация е много скъпа инвестиция и собствениците са поставени пред голяма дилема относно избора си. Едно от адекватните решения в случая е, да се избере варианта със собствен източник на енергия, което само по себе си представлява една добра инвестиция, с голяма възвръщаемост. Въпросът в случая е, да се проектира сграда, която успява да генерира толкова енергия, колкото и е необходима, за да покрие собствените си нужди. Как се постига това.

Реализацията на сгради с нулева консумация на енергия от външен източник, е възможна, ако се реализират три условия:
- Целта се постави рано и проектантският екип взема интегрирани решения;
- Енергийната консумация се редуцира чувствително;
- Прави се адекватно проучване на възможностите за местна генерация на енергия.


Решенията се интегрират рано. 
Това означава, че всички членове на проектантския екип (особено архитекта, механо- и електроинженерите) трябва да имат ясна представа за влиянието на взетите от тях решения и да проектират сградата и системите в нея в тясно сътрудничество. Трябва да се обърне внимание на всички взети проектантски решения и евентуалното им влияние върху енергийната консумация. Детайлите, вариращи от количеството на наличната дневна светлина до какви трансформатори ще бъдат използвани са от голямо значение.Фотоволтаичните системи (PV) използват слънчеви електрически панели за да конвертират директно слънчевата енергия в електричество. Източник: www.ultimate-handyman.com


Повишаване на енергийната ефективност. 
Конструирането на сграда, чиято консумация на енергия, се реализира само от местни източници, без драстично намаляване на количеството консумирана енергия е невъзможно. Първо трябва да се разгледат системите, които консумират най – много енергия – осветление, отопление и климатизация и всички устройства, включени в контактите. Именно консумираната от тях енергия трябва да се редуцира. Това става чрез внедряване на интегрирани системи за осветление, използващи максимално естествената светлина, използване на системи за естествена вентилация или комбинирани такива, лъчисти системи за отопление/охлаждане, изпарително охлаждане, използване на специална система, използваща външния въздух, термопомпи или пасивни соларни стратегии.Дизел генератор за аварийно захранване на фамилна къща. Източник: www.har.com

Видове източници на електрическа енергия:
Производство на електрическа енергия от конвенционални източници.
На пазара съществуват множество генератори на електрическа енергия, които използват конвенционално гориво. В зависимост от източника, който използват те се разделят на такива, които работят на газ, дизел или бензин.


Панелите могат да бъдат или монокристални, състоящи се от един-единствен кристал, или поликристални, състоящ се от множество малки кристали. Източник: www.sepco-solarlighting.com


Производство на електричество от слънцето.
Технологията за производство на електрическа енергия от слънцето или т. нар. фотоволтаична технология, преобразува слънчевата светлина директно в електрическа енергия. Въпреки, че понастоящем съществуват много видове системи за производство на електрическа енергия от слънцето, всички те се състоят от три основни части: модули, които преобразуват слънчевата светлина в електричество; инвертори, които преобразуват получената постояннотокова енергия в променливотокова, за да може да бъде подходяща за повечето битови приложения; и понякога се предвиждат батерии, които складират излишъка от произведената енергия. Останалата част от системата включва оборудване като проводници или кабели, прекъсвачи и помощни устройства. Съвременните фотоволтаични модули могат да се вграждат в стъклените прозорци и капандури. Също така, има такива, които наподобяват обикновените покривни плоскости, но същевременно произвеждат електричество и част от тях са с вградени инвертори. Фотоволтаичните модули стават все по – ефективни и гъвкави.


Ветрогенератор за еднофамилно жилище. Източник: interestingenergyfacts.blogspot.com ; Къща използваща зелена енергия - вятърна и слънчева. Източник: www.windturbineshome.net


Производство на електричество от вятъра.
Вятърът също може да бъде добър вариант за местно производство на енергия. С локална система за производство на енергия от вятъра, може да се постигне поемането на цялостните енергийни нужди на една къща. Стотици години, хората използват енергията на вятъра за задвижване на вятърни мелници. В наши дни вятърните турбини, които работят на различен принцип от вятърните мелници, са доста по – ефикасен метод за усвояване на вятърната енергия. Турбините под 50 киловата се използват за захранване на батерии, домове, водни помпи, за ферми и отдалечено телекомуникационно оборудване. Вятърните турбини също така могат да се разположат в плитки води в близост до бреговата линия, ако има недостиг на земна площ или за да може да се използва наличието на по – силни въздушни течения там.

Хибридни системи.
За да се повиши надеждността на електроснабдяването, е желателно да се заложи на хибридните системи, които използват два от гореизброените източници. За да сме сигурни, че при липсата на достатъчно вятър или слънце домът ни няма да остане без електрическа енергия, е необходимо тези генератори да бъдат резервирани от такъв, който работи на конвенционално гориво.

Автор: инж. Полина Петкова
Закони Нормативна база Коментари