противопожарни системи

Целта на проекта е предотвратяване на пожарни инциденти, които могат да възникнат при различни условия, като потенциални течове на гориво, повреда на двигателя или проблеми по време на излитане и приземяване на хеликоптера.

Прилагането на адекватни и надеждни противопожарни мерки могат значително да намалят застрахователната премия.

Възникването на пожар в центровете за данни може да доведе до катастрофални загуби вследствие прекъсване на работния процес или повреда в оборудването.

Закони Нормативна база Коментари