видеонаблюдение

От ново поколение видеонаблюдение и защита на големи суми пари до мобилни приложения за защита на дома и бизнеса на Security Expo 2016

FLEXIDOME IP 7000 MP е с вградена цялостна система за интелигентен видеоанализ

Безопастност преди всичко

07.05.2007
Артур Фрунджян
236

Физическото удобство губи смисъл при отсъствие на душевен комфорт, който възниква само при наличие на чувството на защитеност. Какво трябва да се вземе предвид при планиране на система за безопасност в жилище извън града?

Закони Нормативна база Коментари