Административна сграда на ДЛС "Витиня"

Проект на арх.студио ДиД проект за нова административна сграда на Държавно Ловно Стопанство „Витиня”
15.10.2015
арх.Иван Иванов
1341
сграда, архитектурен проект, ДиД проект, ДЛС Витиня
Проект на новата административна сграда на Държавно Ловно Стопанство „Витиня”
Източник: www.didproekt.net

Обект:  „Административна сграда на ДЛС „Витиня” - поземлен имот в землището на с. Горно Камарци, общ. Горна Малина.
Възложител: Държавно Ловно Стопанство „Витиня”

Обектът е разположен в имот, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗГ, с трайно ползване – двор към ДЛС „Витиня”. Предназначението на сградата е да поеме нарасналите административни нужди на стопанството.Сградата е двуетажна и се разполага в частта от имота, отредена за двор за застрояване. Всички работни помещения са ориентирани в посока юг-югоизток. Теренът е равен без денивелация.
Имотът е осигурен с транспортен достъп – горски път от южната страна и местен път от север.


План - разпределение етаж 1

Етаж 1, кота  ±0,00 = +967.00 включва:


 • Главен вход с фоайе и стълбище водещо към кабинетите на   директора и замесниците му.
 • Вход за персонала с фоайе, столова, в която храната ще се внася     отвън без да се готви.
 • Кабинети за счетоводството с помещение за архив и главен счетоводител 
 • Кабинети за домакина, каса със складово помещение, помещение за копирна техника.
 • 8 броя кабинети за служители
 • Стълбищна клетка, ел.табло
 • Тоалетни, помещение за чистачка
 •  Котелно със самостоятелен достъп отвън.


План - разпределение етаж 2


Етаж 2 на кота +3,20 се състои от:


 • Кабинет за директора с тоалетна, кабинет за секретарка
 • Заседателна зала с тоалетна
 • Два кабинета за заместник директори
 • Оръжейна 
 • Тоалетни за етажа и складово помещение
 • Три броя спални с обща баня-тоалетна за дежурния персонал
 • Една спалня със собствена баня-тоалетна за гости на стопанството
 • Стълбищна клетка

Подпокривен етаж, състоящ се от складово помещение и стълбищна клетка.


Ситуация

Конструкция и материали:
Обектът ще се изгражда по традиционен монолитен начин. Конструкцията е скелетно-стоманобетонна. Външните зидове са от керамични тухли с дебелина 25 см. с топлоизолация от вън. Всички вътрешни зидове са от газобетонни блокчета YTONG с дебелина 12,5 см.и 25 см.
Покривната конструкция е стоманобетонна и се изпълнява по детайли от част конструктивна. Покритието е от керемиди тип „Икономик” на  BRAMAC. Наклона на покрива е 1:1 и 1:3.
Фасадите се третират с бяла минерална мазилка, дъсчена обшивка и каменна облицовка – описани  подробно в проекта. Дограмата е PVC .

Инсталации:
Отоплението на сградата ще бъде на газ с газов котел - подробно разработени в част отопление и вентилация към проекта. Захранването с ел.енергия е обезпечено със собствен трафопост с необходимите мощности, съгласувано с елекроразпределителните дружества.Захранването с вода на имота е със собствено водохващане.

Технико-икономически показатели:
• Площ на имота   - 5014 m²
• Площта на двора за застрояване - 2784 m²
• Застроена площ    - 539,40 m²
• Разгъната застроена площ      - 912,37 m²   


На 19 септември 2008 год. по случай 80 годишнитата на държавно дивечовъдно стопанство "Витиня" бе представен проекта за новата административна сграда на стопанството.

На 19 септември 2008 год. бе представен проекта за новата административна сграда на стопанството

Първата копка на обекта е направена от Президента на България Георги Първанов. Официални гости на тържеството по случай юбилея са: Президентът на България Георги Първанов, председателят на Държавната агенция по горите доц. Стефан Юруков и зам.-председателите на Агенцията - инж. Илия Симеонов, инж. Росен Попсавов и инж. Йордан Радославов, главният секретар на ведомството инж. Валентина Маринова, директорите на районните дирекции и държавните ловни стопанства. Особено мил жест бе поканата на ръководството към бившите служители и ръководители на ДЛС "Витиня", които активно участваха в изграждането на високия имидж на прочутата в цяла Европа ловна дестинация.

​​​​​​​Първата копка на обекта е направена от Президента на България Георги Първанов


 

Закони Нормативна база Коментари