Топлоизолацията - стъпка по стъпка

Топлоизолационните работи не са сложни, но изискват от изпълнителите съответна точност и старателност в работата. На следващите страници ги описваме „стъпка по стъпка”.
17.11.2005
Хенкел България ЕООД
735
саниране, топлоизолационен, скеле, минерална мазилка, шпакловане
Топлоизолационните работи не са сложни
Източник: Хенкел България ЕООД

Отделните варианти на системите за топлоизолация Ceresit се различават по използвания топлоизолационен материал, по видовете залепващи разтвори и по фасад¬ните мазилки. Технологията на работата, обаче, е сходна и включва следните операции:


  • подготвителни работи: комплектоване на материали и техника, монтаж на скеле, сваляне на наличните тене¬кеджийски (ламаринени) елементи;
  • подготовка на основата;
  • закрепване на плочите за топлоизолация, монтаж на нови ламаринени елементи;
  • полагане на пласта, армиран с мрежа от стъклено влакно;
  • полагане на фасадната мазилка;
  • демонтиране на скелето и почистване на терена около сградата.

Топлоизолационните работи не са сложни, но изискват от изпълнителите съответна точност и старателност в работата. На следващите страници ги описваме „стъпка по стъпка”.

          

Оценка на наличните основи
Oсновата трябва да бъде носеща, плътна, суха и да няма вещества, които намаляват степента на залепване. Eвентуално местата, които са огнища на мъхове и глонове се насищат с разтвор на препарат, за унищожаване на гъбички, Ceresit СT 99.

Грундиране на водопроницаемите основи
Основите с голяма водопроницаемост се грундират с Ceresit СT 17 и се оставят да изсъхнат в продължение на около 4 часа.

Закрепване на цокълни профили
Защитата на долния край (ръб) на топлоизолацията на сградата се изпълнява от метални профили. Те се притягат с помощта на дюбели (максимално на всеки 50 сантиметра), хоризонтално, и  на 30 сантиметра над терена.

          

Подготовка на залепващия разтвор
За залепване на стиропорните плочи може да се използва разтвор Ceresit СT 83 (съот¬ветно разтвор СТ 85), докато за плочите от минерална вата, подходящ е разтворът Ceresit СТ 190.

Пoлагане на разтвора върху изолационната плоскост
Готовият разтвор се нанася по периферията на плочата с ширина 3-4 сантиметра, като се наслагват няколко намазвания, всяко от които с диаметър около 8 см.

Залепване на изолационните плочи
След нанасянето на разтвора, изолационната плоча трябва незабавно да се прилепи към стената и да се притисне. Плочите трябва да прилепват плътно една към друга.

          

Подготовка на залепващия разтвор
След нанасянето на разтвора, вертикалата на повърхността на залепените плочи трябва да се контролира с помощта на дълга либела.

Подготовка на залепващия разтвор
След стягане на разтвора (след 2-3 дни), се пристъпва към шлифоване с помощта на маламашка, обвита с дебела абразивна хартия.

Пробиване на отвори за допълнителни съединители
Плочите от минерална вата с нарушена посока на влакната трябва допълнително да се укрепват с механични съединители - дюбели с метални пирони. За стиропорните плочи могат да се изпол¬зват пластмасови дюбели.


          
 


Допълнително укрепване на плочите от стиропор
Съединители в количество минимум 4 бр./м2 (по два съединителя в средата на всяка плоскост). При ленти с ширина около 2 м количеството на съединителите трябва да се увеличи минимум до 8 бр./м2


Допълнително укрепване на плочите от минерална вата
Съединителите трябва да са от 4 до 6 бр./м2, а в лентите по краищата трябва да възлизат на > 8 бр./м2.  При ниски сгради не е задължително използването на съединители.


Подготовка на шпакловъчния разтвор
За изработване на тънкия пласт, армиран с мрежа от стъклено влакно, върху плочи от стиропор, се използва разтвор Ceresit СТ 85. Докато при плочи от минерална вата се използва разтвор Ceresit СТ 190.


          

Допълнително укрепване в ъглите на отворите на прозорците и вратите
Укрепване с диагонално залепени парчета мрежа от стъклено влакно с размери не по-малки от 35 х 20 см. Това предотвратява образуването на диагонални (коси) пукнатини.

Предпазване на краищата с метални профили
Поставят се ъгълници от алуминиева ламарина, залепени с разтвор Ceresit СТ 85 (при плочи от минерална ва-
та - с разтвор Ceresit  СТ 190).

Допълнително укрепване стените на партера
По стените на партера, на височина до 2 м от нивото на терена, се залепва допълнителен пласт от мрежа от стъклено влакно за предпазване на топлоизолационните плочи от удари.

          

Шпакловане на повърхностите на плочите
След изсъхване на допълнителните усиления, се залепва основния пласт на мрежата. Шпакловане с равномерно вертикално полагане на разтвора с дебелина около 2 мм и ширина около 1,1 м.

Залепване на мрежата от стъклено влакно
Както при системата Сerеsit VWS, така и при системата Сerеsit WM, се използва мрежа от стъклено влакно.

Шпакловане на пласта на армирана мрежа
Върху прясно залепената мрежа се нанася разтвор с дебелина 1 мм, така че мрежата да не се вижда повече. Повърхността се изглажда.

          

Оформяне на ръбовете
Ръбовете на отворите на прозорците и вратите, както и ръбовете на сградата най-удобно се формират с помощта на ъглова маламашка.

Отстраняване на дребни неравности
С помощта на абразивна хартия, се шлифоват останали следи от мазаческата дъска и евентуално се запълват незначителни празнини.

Грундиране за тънкослойни мазилки
С Грундиращата боя Сeresit СТ 15 или СТ 16. За мазилки с интензивни цветове се използва боя СТ 15 или СТ 16 с цвят, близък до цвета на мазилката.

          

Подготовка на минералната мазилка
Минералните мазилки могат да се използват както в системата Сerеsit VWS, така и в системата Сerеsit WM.

Подготовка на акрилните, силикатните и силиконовите мазилки
Използват се в система за термоизолация Сerеsit VWS. Предлагат се във вид на готови за  употреба смеси.

Нанасяне на тънкослойната мазилка
Тънкослойната мазилка се нанася равномерно върху основата, на дебелина на зърното.

          

Нанасяне с маламашка на тънкослойната мазилка
При структура „дървояд” в зависимост от посоката на движение на маламашка, могат да се получат различни фигури дължащи се на съдържащото се в материала зърно.

Структуриране на структурната мазилка
Структурната мазилка Сerеsit СТ 36 може да се структурира с помощта на валяк, с пореста гъба, с мистрия, четка или с други инструменти.

Съчетаване на мазилки с различни цветове
По дължината на очертана линия се залепва скоч лента, нанася се мазилка, за да ґ се придаде нужната структура, а след това лентата се къса с остатъка от материала.

     

Изработване  на мозаечна мазилка
Цокълните части на сградата, които е най-добре да са покрити с мозаечна мазилка Сerеsit CТ 177.

Закони Нормативна база Коментари