пожароизвестяване

Представени бяха специализирани решения, продуктови и технологични новости, нормативни изисквания и актуални стандарти.

Синхрон-С завърши проект за противопожарна защита в Българска банка за развитие.

Синхрон-С взе участие в специализирана изложба „Средства за борба с пожарите, авариите, катастрофите и природните бедствия“.

Фирмата изгражда инсталации за пожароизвестяване и пожарогасене като извършва пълния обхват от дейности, свързани с този процес.

СИНХРОН-С и направление Сградни технологии на Siemens България представиха последните новости в системите за пожарна безопасност.

Безопасен и сигурен начин на живот

15.09.2006
Георги Дамянов
329

Днес, може би повече от когато и да било преди, сигурността е една от нашите най-съществени нужди.

Закони Нормативна база Коментари