Електроинсталациите в дома

Електрическата инсталация е неизменна част от всеки съвременен дом, независимо колко луксозен или семпъл е неговия дизайн.
14.02.2015
инж. Полина Петкова
1730
инсталации, осветление, електроинсталации, ел. инсталации, контакти
Необходимо е да се осигурят необходимия брой контакти на кухненския плот.
Източник: www.4homeinterior.com

Електрическата инсталация е неизменна част от всеки съвременен дом, независимо колко луксозен или семпъл е неговия дизайн. За да може да бъде достатъчно функционална обаче, е необходимо още при самото и проектиране да са взети ред правилни решения, които да бъдат съобразени с концепцията на собствениците на жилището.
Дори и ако е съобразена с всички действащи наредби и стандарти, тя не би могла да бъде адекватно проектирана, ако предварително не са избрани както технологичното обзавеждане, така и мебелировката на дома. 


Основните функции, които трябва да изпълнява една електрическа инсталация са следните:
- Да осигурява нормални нива на осветеност в жилището;
- Да осигурява достъпно управление на всички светлинни източници;
- Да се осигури захранване на всички електроуреди в домакинството;
- Да се осигури захранване на отоплителните инсталации, както и на инсталациите за охлаждане на дома;
- Да се осигури необходимият брой свободни контакти, така че да има възможност за захранване на желаната от инвеститора черна и бяла техника;
- Да предпазва уредите от повреди следствие на пренапрежения;
- Да осигурява защита от пожар, както и да елиминира възможността от наличие на токове на утечка.


Осветителите е необходимо да се съобразят с от разположението на мебелите. Източник: 4homeinterior.comОт какво се състои една електрическа инсталация? 
На първо място във всеки един дом има електрическо табло. В зависимост от големината на жилището то може да бъде едно или повече. Ако таблата са повече, тогава е необходимо да се предвиди главно разпределително табло от което да тръгва захранването към крайните такива. Този вариант е подходящ при мезонети или къщи с два или повече етажа, като целта е да се постигне икономия на кабели и проводници. 


В електрическото табло се поместват защитните елементи на инсталациите, а именно предпазители или прекъсвачи, съответните видове катодни отводители и дефектнотоковите защити. Последните са задължителни за токови кръгове захранващи свободни контакти. Въпреки, че наредбата не задължава, от гледна точка на безопасност на жителите, е препоръчително да се предвидят дефектнотокови защити за всички консуматори, без осветлението и тези които биха предизвикали неправомерното и заработване. Токовите кръгове, които захранват изводи с по-малка мощност могат да се обединят под обща дефектнотокова защита, докато за другите е препоръчително да се предвиди отделна такава.


Всички лампени и контактни излази, разделени по токови кръгове се захранват от електрическото табло посредством медни кабели или проводници. Какъв ще бъде видът на захранващите линии зависи от спецификата на стените и таваните. При наличие на окачен таван, по-подходящ вариант е инсталирането на кабели върху него. Ако полагането е под мазилка, подходящ вариант е предвиждането на проводници изтеглени в PVC тръби. Икономисването на тръбите не е препоръчителен вариант, от гледна точка на евентуални бъдещи повреди в проводниците. Подходящото сечение на кабела се избира в зависимост от вида му и от мощността на захранваните съоръжения.


Нужно е да се предвиди освен общо, така и локално осветление. Източник: www.4homeinterior.com

При разпределяне на консуматорите по токови кръгове трябва да се спазват някои правила:
- Лампените и контактните излази са на отделни токови кръгове (към кръговете на лампите се добавят вентилаторите в баните и тоалетните);
- На един токов кръг не се предвиждат повече от 20 лампени излаза;
- По-мощните консуматори, като печки, бойлери и други, са на самостоятелни токови кръгове;
- Контактите в отделните помещения са на отделни токови кръгове, като към тях по изключение може да се добави излаз от коридора. 


Друга важна част от електрическите инсталации, това са осветителите. На първо място тяхната роля, е постигането на определени нива на осветеност в дома. На пазара има огромно разнообразие от продукти, което би могло да задоволи и най-претенциозните потребители. От друга страна техния тип и степен на защита трябва да бъде съобразен с вида на помещението в което са посместени. Ако в спалните и дневните може да се инсталират осветители със степен на защита IP00, то в баните и на терасите, тя задължително трябва да е минимум 44. Определящо дали ще се предвидят един или повече лампени излази за дадено помещение, е големината му както и неговата форма. За да се получи най-добра равномерност на осветеността, е желателно осветителите да се монтират на тавана. Ако се избере варианта с аплици по стените, бройката на осветителите значително би се увеличила. 


Друг аспект на адекватно проектираната осветителна инсталация, е достъпното ѝ управление. Необходимо е да се предвидят необходимият брой ключове, които трябва да бъдат подходящо подбрани по тип. Ако от един ключ се управляват два или повече светлинни източника, той задължително трябва да е сериен. За повече удобство в спалните и коридорите, както и в помещенията с повече от един изход, е целесъобразно да се предвидят девиаторни ключове.


За да бъде функционална една електрическа инсталация, е необходимо на фаза проектиране да са предвидени нужният брой контактни излази. Освен захранването на всички стационарни съоръжения, е необходимо да се осигурят и достатъчен брой свободни контакти. Съобразно действащата в страната нормативна база за спалните и всекидневните в жилищните сгради се предвиждат по един контакт на всеки 4 квадратни метра, а за кухните на всеки 2 квадратни метра. Както при осветлението, така и при контактите палитрата от материали и форми на пазара е огромна. От гледна точка на безопасност обаче, по-важното е да се съобрази степента на защита в зависимост от вида на помещението, където ще бъде монтиран елемента.


Най-важният аспект на една електрическа инсталация в дома, е тя да бъде качествено изпълнена, съобразно всички действащи нормативни документи. Трябва да бъде функционална и лесно обслужваема в случай на повреда и най-важното да е безопасна за обитателите на жилището.

Автор: инж. Полина Петкова
Закони Нормативна база Коментари