Шлос ООД постига високата си репутация на базата на качество

Строителната фирма оформя своята съгласувана ценностна система върху единството и синергията на материали, технология, детайли и контрол.
14.09.2014
Анета Трифонова
480
покрив, метален покрив, дървени конструкции, пасивни сгради, Шлос
Сградата на фирма Шлос
Източник: Шлос ООД

Фирмата Шлос ООД възниква през 2005 г. Дейността е строително-тенекиджийски работи и производство на системи за водоотвеждане. Впоследствие в резултат на натрупаните умения, опит и познания фирмата се специализира в изграждане на метални покриви и  покривни конструкции.


Строителната фирма оформя своята съгласувана ценностна система върху единството и синергията на материали, технология, детайли и контрол. За времето, в което активно участва на пазара, Шлос ООД заема осезаеми позиции в покривното строителство с доказаните си качества. Металните покриви все повече се налагат при екстремните климатични явления, когато битумните керемиди и PVC улуците се повреждат. Поддръжката им е значително облекчена, а животът им, многократно по-дълъг.

Материалите, с които фирма Шлос работи, са избрани след внимателен подбор за устойчивост, качество и икономическа целесъобразност. Те отговарят на необходимостта да се реставрират стари сгради и изграждат съвременни решения. Богатият избор на покрития за фасади, покривни конструкции, водоотвеждане и обшивки започва от високият клас на дълговечните материали титан-цинк и медна ламарина, които при добро изпълнение могат да имат живот - съответно 50 и 300 г. Алтернативните съвременни материали, с добри експлоатационни качества и по-достъпни цени са пластифицираните покрития от типа: PLX, Prelag, Energy, Hairline Copper.

Шлос е специализирана в производство и монтаж на шиферни покривни и фасадни обшивки от медна и титан-цинкова ламарина,а също така фалцови, летвени и вулцови покривни обшивки.

Фирма Шлос изпълнява и покриви с керамично покритие – керемиди, внос от Германия, доставя и монтира каменни покривни шисти от Испания, с което запълва цялата продуктова гама на завършващи покрития и така отговаря на високите изисквания на пазара.   
С особена отговорност, тя доставя изсушена дървесина от доказани производители в Австрия. Така се гарантират покривите и сградите против измятане, от което зависят гаранциите и точното изпълнение.
  


Технологията, съобразена с наклона и детайлите.
Във всеки конкретен случай, в тясно взаимодействие с проектанта и инвеститора, е препоръчително още от идейната фаза да се избере системата за изпълнение. Фирма Шлос държи на коректното сътрудничество и доверието между страните: инвеститорът дава своите изисквания за сградата, проектантът определя дизайна и избира материалите и детайлите, а изпълнителят строи, но има и особен принос при изясняване на детайлите.
В зависимост от наклоните на покрива се предлага богат избор шиферни плочки, които се използват при големи наклони на покривите, мансардните скатове и фасади. При по-леки наклони от 16%, фирмата предлага обшивки по системата двоен фалц или летвена обшивка (използвана в сградата на Булбанк), която дава графичен растер на скатовете. Вулцовата обшивка е подходяща при наклон надвишаващ 30%. Детайлите се заготвят машинно, дори се свързват машинно на място, за да се повиши надеждността, производителността и като краен ефект подобряват елегантността на фасадата.


 Детайли, видове, изграждане.


Важните елементи, при които се появяват конфликти и се допускат най-значителните грешки, се залагат още в идейната фаза. Те изискват усилия при проектирането и изпълнението, както и доверие между страните. Това са на първо място наклоните на покрива, осигуряващи отводняването, които се съобразяват с избраната система. Следват детайлите по отводняването, включително прецизната им изработка. Задължително е вентилирането на покрива (видимо с отдушници и скрито с вентилационен слой, който минава между топлоизолацията и дъсчената обшивка и достига до билото). Покривите са съоръжени със системи за снегозадържане, съобразени с покритието.
При историческите сгради се влага много ръчен труд, който се забелязва по Западното крило на Националната Художествена Галерия на пл. „Ал. Батемберг”, с площ над 1200 кв.м. Използвана е комбинацията от титан-цинкови обшивки и каменни шисти от Испания, възстановяват се и уникалните архитектурни елементи, обшивки на корнизи, маии, капандури и люнети, изпълнени ръчно със завидна прецизност.


Фирма Шлос изработва някои метални конструкции и характерни изделия от метал – маркизи, орнаменти, огради, био камини.     

Прилага се висок стандарт на фирмения контрол, както и ответния контрол, от страна на инвеститора. Те се извършват непрекъснато и осигуряват стабилно качество и резултати. Комплексното строителство със собствен екип, за подготовката на материалите и изграждането с доказано качество, се извършва в три главни направления:


  • Дървени покриви - с гореспоменатите материали и детайли.

  • Комплексното изграждане на нискоенергийни пасивни къщи, ставащи все по-популярни в нашата страна. Тези обекти с повишени енергийни изисквания, отговарят на изискванията на пазара, а цената им се повишава с около 25% в сравнение с традиционното строителство. Освен основните изисквания за съобразяване с посоките на света и терена, увеличената изолация, трислойната дограма - дървеният материал трябва да е технологично изсушен и импрегниран. Дървеният скелет на фасадната и покривната конструкция се изграждат с послоен монтаж от прецизно подготвената дървесина с необходимите топлоизолации, пароизолации и хидроизолации, предвидени по детайлите на проекта.  

  • Приобщаването на тераси и довършителни работи по равни покриви се извършват с полагането на PVC мембрана, третирана срещу UV защита. Тя се  съчетава успешно с дървения декинг, поставен над нея по технологичен детайл (с дистанционери или чувалчета) за да се запази нейната цялост.


Гаранциите, които фирмата дава за покрития от цветни метли са 10 години, а за другите – по БДС. С цялостната методология и доказаното си качество, фирма Шлос изпълва със съдържание сертифицирането по БДС EN ISO 9001:2008; БДС EN ISO 14001:2005; BS ONSAS 18001:2007; за управление на качеството, опазване на здравето и околната среда, сертификат буква „Е” за ремонт и реконструкция на паметниците на културата.

Автор: Анета Трифонова
Закони Нормативна база Коментари