Шигеру Бан

Да се проектира къща е по-трудно, отколкото да се прави музей на изкуството или офис сграда.

Закони Нормативна база Коментари