Цялостни системни решения от Винербергер

Винербергер разработи цялостни системи решения за стени.
06.09.2011
Винербергер
306
pОrotherm tm, forati fix, Винербергер, тухли, зидарски разтвори
PОROTHERM TM – топлоизолационен разтвор за еднослойни стени.
Източник: Винербергер

Винербергер е производител на керамични зидарийни тела с почти 200 годишна история. Целта на компанията е да създаде в дългосрочен план нарастване на допълнителната стойност на продуктите й за партньори и клиенти.
За да предложи максимално улеснение при зидарските работи и за да гарантира качественото им изпълнение, Винербергер разработи цялостни системи решения за стени. Така, освен вече предлаганите висококачествени керамични блокове с вертикални кухини PОROTHERM, тухлите с хоризонтални кухини FORATI и модулно съвместимите керамични шурцове за премостване на светли отвори, фирмата предлага и необходимите за тези продукти зидарски разтвори – PОROTHERM TM – топлоизолационен разтвор за еднослойни стени с повишена топлоизолационна способност и FORATI Fix – лепилен разтвор за тухли FORATI.

Автор: Винербергер
Закони Нормативна база Коментари