Цялостна и дълготрайна защита на дървесината

Чудесните свойства на дървесината – красота, здравина, лесна обработка, топло- и звукоизолационни качества, обосновават повсеместното й използване в бита и индустрията.
08.07.2010
BOCHEMIT
11
дървени елементи, импрегниране, предпазване, бохемит, дълготрайност
Цялостна и дълготрайна защита на дървесината
Източник: BOCHEMIT

От древни времена дървесината остава предпочитан строителен материал. Чудесните й свойства – красота, здравина, лесна обработка, топло- и звукоизолационни качества, обосновават повсеместното й използване в бита и индустрията.

Основните недостатъци на дървото, които ограничават приложението му, са податливостта му на дървоядни насекоми, гниене и огън. За кратко време те могат да увредят механичните свойства и да променят естетическия му външен вид. Ако възстановяването на приятния визуален ефект е предимно въпрос на култура на възприятията, нарушените механични показатели на дървените елементи, особено когато те са част от носещи конструкции, представляват опасност, която изисква неотложни мерки. Предпазването на дървените елементи и конструкции се явява не само израз на интелигентно отношение към материалите, но и съществена придобивка за крайните потребители, които ползват краен  продукт с живот  удължен с десетилетия – факт с безспорен икономически и екологичен ефект.

Прогресът на науката и технологиите доведе до въвеждането на методи на обработка на дървения материал, които отстраняват напълно  несъвършенствата му.    На българския пазар фирма „Бохемие” АД - Чехия, предлага фунгицидна и инсектицидна  продуктова гама с търговска марка „БОХЕМИТ” за защита  на дървесина, мазилки и др. от плесени, гъби, насекоми и огън.

Продуктите „Бохемит” са предназначени  за обработване чрез импрегниране  на нова дървесина  и дървесни строителни елементи, а така също  и на дървени конструктивни елементи  и детайли на съществуващи сгради, изложени на действието на атмосферните  агенти или нападнати от насекоми и дървояди.    Приложението им е просто и лесно. Разтварят се във вода и се нанасят с четка или чрез пръскане или потапяне. При обработката активните вещества проникват в дървесината и се свързват с целулозата, което прави ефекта им траен, дори вечен. Не се образува повърхностен слой като при лаковете и боите, който с течение на времето да се напуква, люспи и поврежда.

За предпазване на дървесина, която не е пряко изложена на атмосферни влияния (интериори) се прилагат следните продукти:
1.    „BOCHEMIT QB” – гарантира защита от действието на гъби, плесени и насекоми. Предлага се в четири цветови варианта: безцветен, жълт, кафяв и зелен.
2.    „BOCHEMIT PLUS” - прилага се там, където е нужна интервенция при вече нападнато от вредители дърво, както и за профилактична защита против всички биотични вредители – плесени, гъби и насекоми. Безцветен.
3.    „BOCHEMIT ANTIFLASH” има комбинирано двойно действие:  при разреждане с вода в обемно съотношение 1:1 и разходна норма 250 г/м² той прави от дървесината трудно горим материал, а при разреждане в съотношение 1:9 и разходна норма 30 г/м² може да се използва за фунгицидна и инсектицидна защита. Безцветен.

За предпазване на дървесина, пряко изложена на атмосферни влияния, се препоръчва „BOCHEMIT FORTE”. Не позволява появата на плесени, гъби и ларви. Не се отмива от вода. Предпазва дървените конструкции от негативни изменения, дори ако те са пряко изложени на атмосферните условия или са в контакт със земята или сладка вода. Трайността на ефекта от употребата на Бохемит Форте в интериори е неограничена, а в екстериори – мин. 15 г., след което се извършват контролни проверки на всеки 2 г. Цветове: кафяв и зелен.

Продуктите „BOCHEMIT” за защита на дървесината допринасят за решителното подобряване на нейните качества: дълготрайност, пожаробезопасност и търговски вид.

Повече информация за „BOCHEMIT” можете да получите на www.bochemie.bg

Автор: BOCHEMIT
Закони Нормативна база Коментари