Централизирана или децентрализирана жилищна вентилация - сравнение на системите, характеристики и предимства

Последствията от недостатъчна вентилация са повишена концентрация на вредни вещества в помещенията, високи нива на влага или дори мухъл. Затова изграждането на модерни сгради е вече немислимо без съвременните вентилационни технологии.
24.03.2021
Smart Air Systems
1468
жилищна вентилация, централизирана вентилация, децентрализирана вентилация
Децентрализираната система позволява вентилация според потребностите чрез регулиране на зони – удоволетворяване на различни изисквания за вентилация по едно и също време.
Източник: www.getair.eu/bg

За постигане на съвременните нормативни изисквания за енергийна ефективност сградите се изпълняват с висока въздухоплътност, което предотвратява загубата на топлинна енергия. Същевременно с това обаче, съвременните строителни материали изолират сградите толкова ефективно, че вредните вещества и влага не могат да бъдат изведени навън. Последствията от недостатъчна вентилация са повишена концентрация на вредни вещества в помещенията, високи нива на влага или дори мухъл. Затова изграждането на модерни сгради е вече немислимо без съвременните вентилационни технологии.

Преди да изберете конкретен продукт и производител за вентилацията на Вашия дом, първо трябва да сте наясно какъв тип система искате да инсталирате. При жилищната вентилация се прави разлика между децентрализирани и централизирани вентилационни системи. Но коя е по-подходяща за Вашето жилище? Какви са предимствата на двете системи?

  
Принципни схеми на видовете жилищна вентилация – децентрализирана и централизирана.    Източник: www.getair.eu/bg

Каква е разликата между централизираната и децентрализираната вентилация?
Децентрализираните вентилационни системи се инсталират индивидуално в отделните помещения и осигуряват контролирана вентилация в зоните, в които са монтирани. Централизираната вентилация се прилага при по-големи жилищни обекти, както и в спортни зали, промишлени сгради, търговски и офис сгради и др. При тези системи едно централно устройство с топлообменник, обичайно разположено в техническо помещение, осигурява пресен въздух за цялото жилище посредством въздуховодна разводка. При централната вентилация вентилационният блок всмуква пресен въздух през отвори във външната стена или покрива и го подава чрез въздуховоди и вентилационни решетки в помещенията (всекидневна, спалня, детски стаи). Отработеният въздух се засмуква (обичайно от бани и кухни) и  посредством каналите за отработен въздух се подава обратно към топлообменника, преди да се изведе навън. В този случай въздухът изминава големи разстояния. За да се противодейства на повишената загуба на налягане, засмукването на външния въздух изисква относително голямо количество енергия.


Вентилационен уред за децентрализирана вентилация с рекуперация.   Източник: www.getair.eu/bg

Децентрализираната жилищна вентилация, от друга страна, се характеризира с много по-компактни модулни устройства, които се инсталират в отвор във външната стена. За разлика от централните системи, децентрализираната вентилация по принцип работи без въздуховоди. Опциите за инсталиране са относително гъвкави. Отделните устройства комуникират помежду си и се поддържат взаимно. Това дава възможност за вентилация, базирана на конкретните нужди, не само за цялата къща, но и за отделни помещения/зони. Децентрализираната  жилищна вентилация с рекуперация на топлина позволява оползотворяване на топлината от отработения въздух посредством вграден топлообменник. Така се предотвратява загуба на топлинна енергия и се постига значително спестяване на разходи за отопление.

Принцип на работа на децентрализираните вентилационни системи „push-pull” .   Източник: www.getair.eu/bg

При моделите с принцип на работа push-pull две устройства винаги си кореспондират. Едното устройство засмуква топлия отработен въздух от стаята и след като отдаде топлината в топлообменника, го отвежда навън. Второто устройство засмуква пресния външен въздух и го подава в помещението отново през рекуператора като по този начин го темперира. Посоката се обръща автоматично на всеки 70 секунди.

От видеото  може за се запознаете с принципите на монтаж  на децентрализираната вентилационна система.

Източник: www.getair.eu/bg

Как и къде се извършва инсталацията?
Централната жилищна вентилация е най-подходяща за нови сгради. Във фазата на строителство на сградата въздуховодите се монтират в пода (в замазката) или над облицовката на тавана. Инсталация е възможна и в съществуващи сгради, но монтажът в този случай е много по-усложнен. Там, където централната вентилация не е възможна, поради липса на достатъчно пространство, децентрализираните системи предлагат гъвкави и ефективни решения. Същевременно, с напредване на технологиите, децентрализираните системи вече не са просто заместващо решение, а все по-често се избират като предпочитано решение както за съществуващи, така и за нови сгради. Инсталирането, поддръжката и почистването на децентрализираните системи е много по-лесно и бързо. Тъй като не се изисква сложна разпределителна система от въздуховоди, децентрализираните вентилационни устройства лесно се вграждат в сградната конструкция. Необходим е само малък кръгъл отвор във външната стена. При съществуващи сгради се изпълнява пробив с боркорона, а при ново строителство се прилагат готови елементи за монтаж – монтажни блокове, които се зазиждат на предварително определената височина при изпълнението на външните стени.


Централизираната вентилационна система изисква поддръжка от специализирана фирма. Kомпонентите на децентрализирания вентилационен уред се почистват лесно от ползвателите.     Източник: www.getair.eu/bg

Каква поддръжка се изисква за осигуряване на хигиена и комфорт?
Както централизираните, така и децентрализираните системи за жилищна вентилация обичайно имат инсталирани филтри, които предотвратяват навлизането на замърсяване от прах, полени и др. в жилището. Това създава решаващо предимство за осигуряване на високо качество на въздуха в помещенията. Всяка вентилационна система обаче, трябва да бъде почистена в даден момент, тъй като с течение на времето този прах и замърсяване се отлагат в системата. Ползвателите на централизирана вентилационна система са изправени пред огромно предизвикателство, тъй като мрежата от въздуховоди не е лесно достъпна за почистване и поддръжка.

Децентрализираните вентилационни уреди, от друга страна, са монтирани в равнината на външната стена и подават пресния въздух директно във вътрешността без въздуховодна мрежа. Всички компоненти на децентрализирания вентилационен уред стандартно се монтират на модулен принцип, което позволява както лесно асемблиране, така и лесно изваждане и почистване на отделните компоненти без усилия. Това е предимство от гледна точка на постигане на висока хигиена и ефективност.

И двете системи ли позволяват индивидуална вентилация?
Индивидуалният контрол на вентилацията зависи преди всичко от вида на инсталацията. Централната жилищна вентилация подава пресен въздух до всяка стая посредством обща въздуховодната мрежа. Системата разполага с едно управление, което е много практично и лесно при ежедневната употреба, но има недостатъка, че отделните жилищни площи не могат да се регулират по отделно. Децентрализираната жилищна вентилация  също обичайно се контролира от едно управление, но позволява регулиране на зоните, с което всяка зона в къщата може да се вентилира индивидуално, в зависимост от конкретните текущи изискванията за вентилация.
 


Сравнителна таблица на видовете жилищна вентилация Източник: www.getair.eu/bg

Коя система е по-изгодна?
Доказано е, че и двете вентилационни системи генерират големи икономии на отоплителна енергия. Не е лесно обаче, да се посочи директен „победител“ по отношение на първоначалните разходи за придобиване. Тъй като инсталирането на централна вентилация е значително по-трудоемко и отнема повече време, разходите за това също се увеличават. Колкото по-голямо е пространството, което се вентилира, толкова по-финансово оправдано става изпълнението на централната жилищна вентилация. При децентрализираната вентилация е точно обратното. Внедряването тук е бързо, лесно и сравнително по-евтино. Размерът на разходите за придобиване зависи най-вече от жилищната площ, която ще се вентилира. От практиката може да се каже, че децентрализираните системи често се използват за малки до средни жилищни единици с площ до 100-150 м², докато централните системи са предпочитани за жилища с по-големи площи. Много фактори играят роля, които трябва да се вземат предвид предварително, за да се избере най-подходящата система.

В заключение: коя вентилационна система бихте искали?
Както централизираната, така и децентрализираната вентилация имат своите предимства и недостатъци, като и двете системи са технологично усъвършенствани и високо ефективни. Децентрализираната жилищна вентилация  убеждава с лесен и бърз монтаж във всяка сграда, както и с възможността за индивидуална вентилация на помещенията. Централната жилищна вентилация е по-препоръчителна за нови сгради с голямо жилищно пространство, което трябва да се вентилира. За обновяването/реконструкцията на съществуващи сгради централната вентилация обичайно е неподходяща, а в някои случаи – дори невъзможна.

На прикачения файл може да видите Сравнителна таблица на характеристиките на видовете жилищна вентилация.

Автор: Smart Air Systems
Закони Нормативна база Коментари