Хидроизолация на басейни – какво трябва да знаем?

За да може един басейн да функционира дълго време, той трябва да бъде правилно проектиран и качествено изпълнен.
15.08.2016
Румяна Бонева
1752
екстериор, двор, Басейни, хидроизолация на бас
Хидроизацията гарантира дълго и безпроблемно ползване
Източник: www.coftable.com

В последните години басейните станаха ексцентричен елемент от екстериора на модерния дом. През летните горещини това е мястото за релаксиране и прохлада, а също така и начин да поддържаме добра физическа форма. За да може обаче един басейн да функционира дълго време, той трябва да бъде правилно проектиран и качествено изпълнен.

Хидроизолирането зависи от типа на басейна. Басейните могат да се класифицират в три основни типа:


  • Басейни, изградени в терена
  • Басейни с носеща конструкция
  • Басейни на покривите на сгради

Всеки отделен тип налага различен метод на хидроизолиране. Изградените в терена басейни изискват двойна хидроизолация, с цел да се възпрепятства както навлизането на подпочвени води в бетонната конструкция, така и просмукването на водата от басейна към почвата. При басейните със стоманенобетонна конструкция е достатъчно хидроизолирането да се извърши само от вътрешната страна. В случай на пробив в изолацията, локализирането на проблема става лесно и бързо и без проблем могат да се вземат необходимите мерки за отремонтиране на участъка. Когато басейнът се изгражда на покрива, хидроизолацията се полага отново само на вътрешната страна, с тази разлика че трябва да обърнем особено внимание на дъното. Всъщност основната задача тук е да подсилим плочата като използваме ленти или платна, изработени на базата на въглеродни нишки.

Измазване на основата с циментово-пясъчна мазилка,  www.m3bt.com


Защо е необходима хидроизолация?
В повечето случаи конструкцията на басейните се изработва от водонепропускливи бетони. При изсъхването на бетона обаче се получават микропукнатини. Изискванията към бетонните конструкции, качеството на дилатационните връзки и запълването на фугите между отделните панели са основните фактори, поради които се налага цялостна хидроизолация на басейните, за да се елиминира риска от просмукване на водата в повърхността на бетона. При по-големите басейни и най-вече при тези за обществено ползване, качествената хидроизолация на прилежащите душове, бани и съблекални е от изключителна важност за гарантирането на дълъг период на експлоатация и безпроблемно ползване.

Кои са най-уязвимите участъци?
Особено критични за хидроизолиране са зоните около отводнителните отвори и осветителните тела. Съществува голяма опасност от просмукване на вода в ъглите, между страните и дъното, а също така и при вече отремонтираните участъци. Добре известно е, че при почистването на водата в басейна се използват силни химикали, които с течение на времето увреждат фугите, а недобре защитените зони започват да се ронят и създават идеална среда за проникването на вода между плочките. Водата от своя страна създава значително налягане върху стените и дъното на басейна, а когато бъде изпразнен, тежестта на земните маси оказва отрицателен воден напор. При тези процеси повечето циментови лепила и фугиращи смеси се разрушават.

Полагане на хидроизолационна система с течен хидроизолатор,   www.diasen.com

Специфика на материалите
Използваните фугиращите смеси трябва да са не само водоустойчиви, но и мразоустойчиви. Това условие важи и за плочките при изграждането на открити басейни. В допълнение към това, качествените фугиращи смеси трябва да гарантират защита срещу появата на мухъл и плесен.  Лепилата за плочки трябва да притежават необходимата якост, водонепроницаемост и висока еластичност, поради факта че ще бъдат непрекъснато изложени на климатичните промени, на влиянието на водата в басейна, а също така и на съдържащите се в нея химически съединения.

Предимства на съвременните системи за хидроизолиране
Допреди повече от 10 години хидроизолационните системи се извършваха на базата на битумни мушами и полимерни фолиа и произтичащите от това сложни процеси по анкерирането им към стените на басейна. В последно време в употреба се наложи така наречения мазан тип хидроизолация, който може да се използва както за външнатата, така и за вътрешната част. Този тип хидроизолации използва полиуретанови съставки, различни видове силикони и в по-малка степен епоксидни и пластифицирани смоли.

Ето и основните преимущества на тези хидроизолационни продукти:
- Нулево водопоглъщане;
- Трайна защитава от влага;
- Висока якост на сцепление с различни строителни основи;
- Изключителна устойчивост при отрицателен воден натиск;
- Позволява запълването и преодоляването на микропукнатини в основата;
- Осигуряване на здраво и непрекъснато покритие с висока еластичност;
- Устойчивост при много ниски и много високи температури;

Съвременните хидроизолационни системи са изключително надеждни www.marisanbg.com

Примерно изпълнение с мазан тип хидроизолация 
Преди да положим хидроизолационния слой, стените и дъното на басейна трябва да се измажат с циментово-пясъчна замазка с размери на фракцията 1-8 мм за дъното и фина фракция за стените. За по-добра адхезия, преди полагането на замазката се нанася контактен и свързващ грунд. Необходимото време за изсъхване на замазката е около 5-7 дни, като степента на влажност на бетона не трябва да надвишава 3%.

1. Нанасяне на първи слой еластична двукомпонентна хидроизолация, с помощта на валяк или четка – представлява хидроизолационен шлам, който образува еластична безшевна водонепропусклива бембрана с дебелина около 1 мм.
2. Полагане на хидроизолационна лента в първия слой – тя отговаря за водоплътното запечатване на активните фуги и е устойчива на пробиване, скъсване и стареене.
3. Нанасяне на втори хидроизолиционен слой, перпендикулярно на първия след около 4 часа.
4. Армиране на вторият хидроизолационен слой със стъклотекстилна мрежа по цялата площ, която поема оптимално силовото напрежение, притежава висока якост на опън и не позволява измествания и приплъзвания. Трябва да се вземе предвид, че отделните ивици е нужно да се застъпват минимум 10 см. След четири часа се нанася трети хидроизолационен слой. Общата дебелина на трите слоя е около 4 мм.
5. Залепване на плочките с гъвкаво лепиво – извършва се 5 дни след изпълнението на хидроизолацията, като реденето се извършва по схемата: краища - стени - дъно.
6. Фугиране – след не по-малко от 48 часа от полагането на плочките.


Забележка: Така изброените етапи може да варират съобразно компанията производител и избраният хидроизолационен продукт.

Хидроизолационният слой, положен под плочките трябва да бъде достатъчно гъвкав и еластичен и да осигурява ефективна водозащита. Слънчевите лъчи водят до линейни разширения, когато басейнът е празен и поради това еластичността е от особено значенине. Освен това, шламът трябва да прави здрава връзка с основата и да е устойчив на отрицателен воден натиск. Не на последно място, хидроизолационният слой трябва да е устойчив на хлор и други химически препарати, които се използват за почистване и дезинфекция на басейните. Процесът по хидроизолиране продължава с изолация на прилежащите съоръжения, разбира се в случай че обектът разполага с такива.

Грешки, които не бива да допускаме:
- Неправилното оразмеряване на носещата конструкция;
- Динамиката на водата е важна;
- Лепилните смеси не могат да заменят хидроизолаторите;
- В повечето случаи се предвижда хидроизолиране само от вътрешната страна;
- Неправилно планирана хидроизолационна система в проекта за басейна;
- Използване на некачествени продукти;
- Подценяване на констултацията със специалист;

Автор: Румяна Бонева
Закони Нормативна база Коментари