хигиена

1,8 милиарда души продължават да консумират питейна вода, която не е защитена от заразяване с фекалии

Лошото състояние на училищните тоалетни е причина децата да не ги ползват редовно, а това води до сериозни здравословни проблеми.

С експозиция „Еволюцията на тоалетната“ отбелязваме Световния ден на тоалетната

Компанията задава стандарти в обществените санитарни помещения

Закони Нормативна база Коментари