Хигиена на водата. Съвременни решения за В и К.

Множество проучвания са направени, за да се изчисли средно дневното потребление на питейна вода в домакинството.
11.04.2012
Рехау България
244
rehau, хигиена на водата, питейна вода
Хигиена от самото начало. Само най доброто от REHAU!
Източник: Рехау България

Множество проучвания са направени, за да се изчисли средно дневното потребление на питейна вода в домакинството. В зависимост от някои фактори обемът варира в границите от 200 до 400 литра питейна вода дневно на глава от населението (Европа).

Рядко успяваме да си дадем сметка за значението, което има качеството на водата, която ползваме в нашия бит и по тази причина подценяваме в голяма степен значението на водопроводната инсталация, която изграждаме и която доставя вода на нашата трапеза.

Във времето на технологичния бум стремежът към постоянно усъвършенстване на всеки продукт на човешката дейност намира отражение и при конструирането на съвременните системи за сградна техника. Целта са комплексни решения, отговарящи на критериите за екологичност, икономичност, дизайн, функционалност, сигурност и комфорт. Така се създават синергии и се повишава стойността на инженерните достижения. Ето няколко съвременни предложения от лидера в полимерните иновации РЕХАУ.

Свързващата техника на бъдещето RAUTITAN PX
В продължение на десетилетия милиони хора по света се доверяват на отличното качество и лесен монтаж на професионалната инсталационна система RAUTITAN и техниката на свързване с пресоващ пръстен на РЕХАУ. Именно в тази свързваща система се прилагат резултатите от провежданата от фирмата изследователска и развойна дейност по отношение на материалите.

Винаги в крак с времето, RAUTITAN е изключително богата, но и безкомпромисно сигурна. РЕХАУ сега добавя RAUTITAN РХ към разнообразния асортимент от РЕ-Х базирани тръби. С тази програма се взимат под внимание бъдещите изисквания още днес, осигурявайки най-високо качество питейна вода в рамките на жилищната инсталация. Програмата RAUTITAN PX използва в максимална степен полезните свойства на полимерните материали за запазването на чистотата на питейната вода. Пригодена е за вода с проблемно качество и поради това е максимално защитена срещу корозия и отлагания.

"Питейната вода си остава питейна" – това очакват всички потребители на инсталации за питейна вода. Затова и всички компоненти на системата RAUTITAN PX отговарят на изискванията на актуалните норми и директиви, касаещи качествения продукт питейна вода и транспортирането му в рамките на сградите.

Станция за питейна вода
Съвременните системни решения за затопляне на питейната вода трябва да отговарят на покачващите се високи изисквания за хигиена, комфорт и енергийна ефективност. Акумулиращите съдове на РЕХАУ предлагат най-добрите предпоставки за изпълнението им. За да се предотврати образуването на бактерии, и особено на опасната легионела, нормалните бойлери за питейна вода трябва да се загряват редовно над 60°C.

Със станцията за питейна вода на РЕХАУ винаги се "черпи" прясна вода. Водата в бойлера не се използва за питейна. Затова и необходимата температура е в диапазона 45°-55°C. Това спестява ценна енергия. Поради по-ниската температура на бойлера в станцията за питейна вода, термопомпата работи с по-добър коефициент на полезно действие в сравнение с нормалните бойлери.

Използваният високоефективен топлообменник осигурява по-малки топлозагуби, а с правилно подбрания бойлер се избягва използването на електронагревател. Той изразходва твърде много енергия и при РЕХАУ се използва само при необходимост, а не по правило. Също така големината на бойлера спомага и за по-ефективното използване на тарифните предимства на тока - например нощната тарифа.

Комфортът е съвкупност от множество компоненти, всеки от които е важен за РЕХАУ.

RAUPIANO PLUS
Предполагаме никой не копнее сънят му да бъде прекъсван от това, че промивното устройство на тоалетната на съседите шуми като луд планински поток. Ден и нощ. Шумът в жилището се определя като особено смущаващ. Тъкмо там, между Вашите четири стени трябва да цари тишина и уют.

Строителните недостатъци  по отношение на защитата от шум не могат или е много трудно да бъдат отстранявани в последствие. Тук решението е да се обърне внимание на плана за изграждане на вашия дом, и още на този етап да се осигури вграждане на звукоизолирана сградна канализационна система RAUPIANO PLUS на  REHAU.  С прилагането й  се намалява значително  субективно възприеманото ниво на шума спрямо стандартните канализационни тръби и практически повече не се усеща – през целия живот.

RAUPIANO PLUS е универсална шумоизолираща канализационна система за безнапорно извеждане на битови отпадни води съгласно EN 12056 и ÖNORM B 2501. Може да се прилага, както за еднофамилни къщи, така и за големи обекти като универсална канализационна система.
Въз основа на своите отлични шумоизолиращи свойства, и в резултат на оптимизирания гладък вътрешен слой RAUPIANO PLUS е подходяща система също и за тръбопроводи на централни прахови инсталации.

Шумоизолиращата домашна канализационна система RAUPIANO PLUS гарантира качество, спокойствие и жилищен комфорт. При практически замервания на административно признатият Fraunhofer-Институт за строителна физика, Щутгарт RAUPIANO PLUS достигна ниво на звуково налягане, което се намира под най-строгите изисквания на Директива VDI- 4100.

Във всички области на високото строителство, особено при строенето на многофамилни жилища, болници и старчески домове шумозащитата има все по-важна роля. Значителни източници на шум в сградите представляват санитарните съоръжения с принадлежащата към тях сградна канализационна система

Типични източници на шум са:
- Арматурни шумове
- Шумове на запълване
- Канализационни шумове
- Шумове на протичане
- Напорен шум

Значителен принос за смущаващи шумове представлява неподходящата канализационна система, както и вида на закрепване, в случая на помощ се явява RAUPIANO PLUS като изпитана универсална шумоизолираща сградна канализационна система.

Въздушният шум при RAUPIANO PLUS се редуцира чрез прилагане на специални материали, шумоизолиращи пълнители и повишено тегло на тръбната система. Чрез целенасочено оптимиране на размера в чувствителни шумотехнически зони на фитингови дъги се цели по-нататъшно подобряване на извитите участъци чрез номинален диаметър DN 90 до DN 125. 

+6
Закони Нормативна база Коментари