Хераклея Синтика

Каква е значимостта на това откритие за европейската и световна история и култура? 

Закони Нормативна база Коментари