Фото конкурс на тема„Магията на Земното строителство”

Целта на този фотоконкурс е да предизвика българската публика да погледне с нови очи на това архитектурно богатство и възможностите, които то предлага на съвременното общество.
15.06.2014
АСЕМ и Сдружение Раховица
187
АСЕМ, Фото конкурс, Сдружение Раховица, Земното строителство
Фото конкурс на тема „Магията на Земното строителство”
Източник: АСЕМ и Сдружение Раховица

Асоциация за Строителство с Естествени Материали и сдружение Раховица обявяват Фото конкурс на тема „Магията на Земното строителство”.
В България земята е материал, използван за строителни цели от хилядолетия. Наред с камъка и дървото тя дава облик на българската традиционна архитектура. Целта на този фотоконкурс е да предизвика българската публика да погледне с нови очи на това архитектурно богатство и възможностите, които то предлага на съвременното общество.


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Да изпратите снимки на земни постройки, намиращи се в България. Конкурсът е отворен за всеки автор на снимка без ограничения. Могат да бъдат изпратени до 5 снимки от участник.
ДАТИ
Краен срок за изпращане на кадри: 1-ви септември
2014 г.
Обявяване на наградите: 20ти септември 2014 г.
ЖУРИ
5 членно, от които един международен представител от Сдружение Кратер – Франция
НАГРАДИ
1ва награда: Книгата „Земна архитектура” на Роналд Раел – Earth Architecture by Ronald Rael
2ра награда: Абонамент за списание 8
3та награда Книгата „Земно строителство –Материали, техники, поддръжка на сгради” на В.Вълчанова.
РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
Конкурсът е безплатен и отворен за участие за всички фотографи с изключение на членовете на журито и техните семейства.
Участниците трябва да имат правата върху кадрите които изпращат.
Никоя снимка няма да бъде използвана от организаторите извън конкурса и свързаната с него изложба.


Снимките трябва да бъдат изпратени в нумеричен формат Tiff. с резолюция минимум 180px/inch
На адрес: zemnophotocontest@gmail.com
Формат: приблизителнo 2000x3000 pixels


Името на файла: под формата на ime-familia.tiff
Заглавието на мейла ще е под формата « Конкурс-снимка-Име-Фамилия»
Съдържанието на мейла ще е: Дата на заснемане,
Коментар на снимката (максимум два реда), Име и
Фамилия на участникът, Мейл на участникът.
Снимките, които не отговарят на тези критерии ще бъдат елиминирани.
КРИТЕРИЙ ЗА ПОДБОР
Снимките ще бъдат оценени според техническите
си и артистични качества от членовете на журито.
ИЗЛОЖБА НА КАДРИТЕ
Снимките ще бъдат изложени на сайта на
Земностроителство и АСЕМ и, ако е възможно
изложени в различни културни институции
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Победителите ще бъдат информирани по мейл
и резултатите ще бъдат обявени на сайта на
сдружение АСЕМ, сдружение Раховица и списание 8 и списание Още за Къщата.
АВТОРСКО ПРАВО
Всеки участник декларира, че е автор на снимките, които изпраща. Ако организаторите на конкурса желаят да използват определена снимка на
участник, ще бъде съставен протокол, определящ предвидените цели.


ОТГОВОРНОСТИ
Организаторите не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било проблеми възникнали по време на организирането на Конкурса, било поради човешка, компютърна или друг вид грешка.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Участието в този конкурс означава приемане на тези правила от страна на конкурентите.
Неизпълнението им ще доведе до анулиране на участието.


Конкурсът се осъществява с подкрепата на списание 8 и списание Още за Къщата.

Закони Нормативна база Коментари