ФАСЕТ

Къщата е изградена изцяло от дърво. Носи чертите на съвременната архитектура, но има характерни черти на алпийска вилна къща.

Къщата е със съвременна архитектурна визия – изчистени линии и правилни обеми. Проектът е съобразен с нормативните изисквания.

От А до Я за дървените сглобяеми къщи.

17.02.2012
арх. Данаил Едрев
3946

Интервю на инж. Дияна Кинова с арх. Данаил Едрев от фирма ФАСЕТ.

Закони Нормативна база Коментари