фасада

Фасадната боя или мазилка е дрехата на всяка сграда.

Caparol - „Carbon Edition” – сигурна защита за Вашия дом

10.08.2011
„ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ” ЕООД
349

Фасадата отразява начина, по който нейните обитатели виждат самите себе си.

Украсяване или дизайн на фасадата

10.08.2011
арх. Анета Трифонова
399

Архитектурата е сложен творчески процес, който трябва да изясни своя стил и да създаде пространственото решение.

Топлоизолации – теория, минали и бъдещи практики

10.08.2011
Светла Бонова, ИГ “Пасивни сгра...
636

Посоката, в която се развива сградостроителството, е ясна – устойчивост.

Фасада с YTONG extrA+ за енергийна ефективност, комфорт и сигурност на сградите

Златен климат плюс

10.03.2011
Мая Янева
547

Проектът води началото си от желанието на клиента, който иска да събере своето семейство под един покрив, макар и на различни етажи – дядо и баба, син и внуци.

На най-мащабното специализирано изложение за архитектура, строителни системи и материали в Европа BAU 2011 – Мюнхен, Schüco представи новостите и иновациите в областта на сградната обвивка.

Къщата на Ани

12.09.2010
Мая Янева
255

Концепцията за дизайна е изключително повлияна от различни региони и култури.

Закони Нормативна база Коментари