Фасада

Вертиго Тауър в архитектурния календар на SCHÜCO за 2013 година ще бъде включен наред с шедьоврте от цял свят.

Фасадната система позволява пълно обновление на фасадни площи, като едновременно с това свежда прекъсването на работата в сградата до абсолютен минимум.

Фасадни решения от Schüco

15.08.2012
Алукьонигщал ЕООД
1096

Най-добре съгласуваните решения, които изпълняват оптимално архитектурните и технологични изисквания към фасадите и покривните остъклявания, ще заемат централна роля.

Естественото движение на въздуха между облицовката и топлоизолацията пази стената от конденз и влага и я поддържа постоянно суха.

От векове човекът се стреми да създава и да развива жилищната среда, която обитава. Основните функции на жилището в този процес не са се променили съществено.

Избор на цвят за еднофамилната къща

10.08.2011
Арх. Гергана Стефанова
3700

Всеизвестно е, че няма лоши цветове, а само зле избрани и неподходящо комбинирани.

Фасадната боя или мазилка е дрехата на всяка сграда.

Caparol - „Carbon Edition” – сигурна защита за Вашия дом

10.08.2011
„ДАУ БЕНТА БЪЛГАРИЯ” ЕООД
939

Фасадата отразява начина, по който нейните обитатели виждат самите себе си.

Украсяване или дизайн на фасадата

10.08.2011
арх. Анета Трифонова
1143

Архитектурата е сложен творчески процес, който трябва да изясни своя стил и да създаде пространственото решение.

Предимствата на дървото

15.08.2009
Още за къщата
1070

Дървото има по-добри или равни качества в сравнение с другите строителни материали във всички горе споменати категории.

Винилова изолационна облицовка

10.09.2008
Още за къщата
566

Дава възможност на фасадата да “диша” , предпазва от образуването на конденз и мухъл, много добре изолира от влага.

Модерните технологии и дизайнерски решения позволяват фасадата и интериорът и на най-обикновеното жилище да бъдат преобразени в различни старинни стилове бързо и лесно.

Камъкът, дървото и мазилката са истинска класика – наложили се като „образ”, с определено ясна и евтина технология на изпълнение, внушаващи чувството за „дом”.

Опитът на градове напреднали в борбата с графитите показва, че един от ефективните начини за решаване на проблема, като изключим преследването на вандалите от полицията, е предварително обработване на повърхностите, обект на графити, по специален начин.

Окачените фасади - същност и видове

06.06.2007
Още за къщата
2473

Като окачени фасади се определят всички системи и видове материали, които се монтират по сух начин на алуминиева конструкция. Тя може да бъде хоризонтална, вертикална, точкова и т.н

Вентилирани фасади

15.11.2006
арх. Явор Андреев
1035

Вентилираните фасади комбинират естетическото въздействие на модерната архитектура с предпазването на носещата конструкция на сградата от атмосферни въздействия и отлична топло- и звукоизолация.

Закони Нормативна база Коментари