Устойчиво строителство със системите Schüco – предизвикателства и тенденции

За строителната индустрия висококачественото рециклиране и връщането към затворен цикъл на производство е много важно, защото суровините са вече в ограничени количества.
01.09.2023
Алукьонигщал ЕООД
352
дограма, профили за прозорци, Алу Кьониг Щал, системите Schüco
Високо топлоизолирана фасадна система Schüco AF UDC 80.SI.
Източник: www.alukoenigstahl.bg

Сградите – това са складовете за суровини на бъдещето. Предизвикателствата са свързани с безопасното, икономически и екологично разумното използване на ресурсите и материалите. 
 


За строителната индустрия висококачественото рециклиране и връщането към затворен цикъл на производство е много важно, защото суровините са вече в ограничени количества. На пазара все по-често се забелязва повишено търсене на устойчиви продукти и по-голяма осъзнатост по отношение на опазването на ресурсите. 
 

 

Когато става въпрос за устойчивост, нашият партньор Schüco използва подхода "Cradle to Cradle". Това описва циркулацията на материалите в затворени цикли. След употреба материалите трябва да се връщат обратно в техническия цикъл, а не да се превръщат в "отпадъци". Производствените процеси на строителни продукти изискват перспективно планиране - от производството и употребата до разглобяването, преработката и повторната употреба като суровина. Предпоставка за това е използването на материали, които не замърсяват околната среда, а производството им е посредством възобновяеми енергийни източници. В това отношение Cradle to Cradle следва принципа на оптимизиране на производствените процеси по такъв начин, че да се генерират малко или почти никакви отпадъци. 


Високо топлоизолираната фасадна система Schüco AF UDC 80.SI може да се адаптира изключително гъвкаво към индивидуалните изисквания, като предлага максимална сигурност. Тя е една от 57-те сертифицирани по Cradle2Cradle системи на Schüco. 
 

 Зелена фасада Schüco AF UDC 80  Източник: www.alukoenigstahl.bg
 

При ново строителство и реновиране потреблението на енергия по време на експлоатация се свежда до минимум в комбинация с други продукти на Schüco, като например зелената фасада Schüco AF UDC 80, децентрализираното вентилационно устройство Schüco VentoTherm Twist, външното слънчево засенчване Schüco ZDS, както и сертифицираните за пасивна къща отваряеми модули (като Schüco AWS 90.SI+).  Това значително намалява оперативния въглероден отпечатък. 


Въплътеният въглероден отпечатък от своя страна се намалява чрез използването на алуминий с ниски или свръхниски въглеродни емисии. Планираното и последователно минимизиране на материалите (използване на максимални разстояния, оптимизиране на профилите) или използването на изолационни плоскости и уплътнения с високо съдържание на рециклирани материали допълнително подпомага това намаляване. 


Интересен факт е, че зеленината основно свързва CO2 и финия прах и произвежда кислород. Тя има звукопоглъщащ ефект и подобрява микроклимата в сградата и в градската среда. За да се спазят най-високите изисквания за безопасност, за субстрата и джобовете за засаждане се използва негорим материал от клас А, а поливането на зеленината е решено чрез невидимо интегрирана система. Озеленяването на фасадите все повече набира популярност като средство за визуално разчупване и разкрасяване на фасадите на сградите, но и като инструмент за повлияване на климата в градската среда. 
 

Oбновената централа на Schüco в Билефелд, Германия – Schüco ONE. Източник: www.alukoenigstahl.bg


Един пример за устойчиво и високотехнологично строителство е напълно обновената централа на Schüco в Билефелд, Германия – Schüco ONE. Високото ниво на комфорт за служители и посетители е само един от компонентите на цялостната концепция за устойчивост на новата сграда, която вероятно е първата сграда в света, сертифицирана съгласно маркировките LEED, BREEAM и DGNB. 
 


Източник: www.alukoenigstahl.bg


Освен това проверката на всички материали, доставени на строителната площадка, в съответствие със стандарта Sentinel Haus Institut, потвърждава много добрия здравословен вътрешен климат на офис сградата. Допълнително цялата фасадна система е сертифицирана по системата Cradle to Cradle (C2C). Почти всички използвани продукти са получили ниво на сертификация "Silver". Критерии като социална справедливост, освобождаване от замърсители, ниска консумация на вода и използване на възобновяеми енергии за производството на системите от продуктовото портфолио са водещи за принципа C2C.
 

Системното решение на Schüco Green Façade. Източник: www.alukoenigstahl.bg


Зелена част от фасадата отделя Schüco One от съществуващата сграда в зоната на входа на първия етаж. Тя подчертава устойчивия характер на проекта. Използвано е системното решение на Schüco Green Façade. Озеленяването на фасадата по този начин пречиства въздуха, допринася за положителен микро- и макроклимат и насърчава биоразнообразието.

Закони Нормативна база Коментари