Уникалните блокчета за зидария вече се произеждат в България

Фасада с YTONG extrA+ за енергийна ефективност, комфорт и сигурност на сградите
05.04.2011
КСЕЛА България
385
ytong extra+, Ксела България, блокчета за зидария, фасада, последно поколение
Фасада с YTONG extrA+ за енергийна ефективност
Източник: КСЕЛА България

КСЕЛА България” започна редовното производство на YTONG extrA+ - последно поколение  топлоизолационна зидария за енергоефективно и устойчиво строителство.
Директивата за енергийните характеристики на сградите ни задължава до 2020 г. да изминем пътя от изграждането на обекти от типа „енергийни хищници“ до строителството на такива с почти нулева енергийна консумация. Съхраняването на топлината в сградите се определя в огромна степен от техните фасадни стени. За да им се придадат необходимите качества, са създадени сложни, скъпи и капризни за изпълнение системи за топлоизолация. Многобройните изисквания към фасадите на съвременните сгради, включително за защита от шум и пожарна безопасност, може да се задоволят с достъпно, лесно изпълнимо и работещо решение с използването на един единствен материал – клетъчния бетон YTONG extrA+.
YTONG extrA+ притежава коефициент на топлопроводност 0,09 W/mK, непостигнат от никой друг зидарски материал. Така еднослойна зидария с дебелина 30 cm има коефициент на топлопреминаване по-нисък от референтната стойност за външни стени, посочена в Наредба № 7 за енергийна ефективност. Затова работата с новото блокче позволява да се избегнат допълнителните изолации по фасадите. Така се намалява дебелината на стените и се увеличава чистата жилищна площ.
Топлоизолационната зидария с YTONG extrA+ осигурява твърда повърхност на фасадата, не се нуждае от поддръжка и качествата ù не се променят с времето. Тя е и с най-високия клас по реакция на огън – Евроклас А1. Така  икономическата ефективност при строежа на сградата се съчетава с енергийна ефективност при нейната експлоатация.
Родена от блестяща идея и усъвършенствана повече от 85 години, технологията YTONG предлага продукт без конкуренция за съхраняване на топлината в сградите, и за гарантиране на сигурността и комфорта на обитателите им.

Автор: КСЕЛА България
Закони Нормативна база Коментари