УАСГ се включва в последните световни тенденции

Принципите на устойчивото строителство и акцентите по веригата „околна среда - сграда - обитатели“, са ключът към устойчиво развитие.
22.10.2013
АСЕМ
170
АСЕМ, УАСГ, естествени материали, енергоефективност, сламените бали
Фокусът на обучението е върху естествените строителни материали, техните свойства и области за приложение, както и специфичните особености на технологиите за строителство с тях.
Източник: АСЕМ

Принципите на устойчивото строителство и акцентите по веригата „околна среда - сграда - обитатели“, са ключът към устойчиво развитие.
Изграждането на сгради, които са проектирани, построени, управлявани и използвани така, че да се намали максимално влиянието им върху околната среда е предизвикателството, наречено устойчиво строителство. Критериите, по които се определя поведението на устойчивите сгради се състоят в:

редуциране на:

•    въглеродния отпечатък
•    разходите за електроенергия и вода (енергийна и водна ефективност)
•    влиянията върху околната среда
•    отделяните отпадъци през целия жизнен цикъл на сградата
използване на :
•    възобновяеми ресурси и материали, които могат да се рециклират
•    използване на възобновяеми енергийни източници
По всички тези критерии, използването на естествени строителни материали има много голям принос. Приложението им в строителството, с конструктивна и изолационна функция, е свързано с разработването на иновативни технологии и изследвания относно техническите характеристики на необработените технологично строителни материали.
Университета по архитектура, строителство и геодезия (Център за продължаващо обучение), в партньорство с Асоциация за строителство с естествени материали отговаря на това предизвикателство в контекста на устойчивото развитие, с организирането на обучителен курс, част от проект “Принос към развитието на нисковъглеродно строителство в България, чрез разработване и позициониране на иновативни продукти и системи от естествени строителни материали и обучение по устойчиво строителство в УАСГ“, съфинансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд.
Фокусът на обучението е върху естествените строителни материали, техните свойства и области за приложение, както и специфичните особености на технологиите за строителство с тях.Ще бъдат представени теоретичните и практични насоки на използването на естествените строителни материали, на въздействието им върху околната среда и комфорта на обитаване.
Ще бъдат разгледани основните  аспекти на безопасността и комфорта на обитаване: поведение при пожар, наводнения и други екстремни условия, топловлажностен режим, влияние върху електромагнитните полета.
„Какво струват мечтите?“

АСЕМ организира и студентски конкурс за изследване на идеи : Какво струват идеите? Дали и доколко те са устойчиви и в синхрон с природата и хората? Ще се харесат ли на поколенията утре?

За повече информация : www.asem-bg.org
Асоциация за строителство с естествени материали е неформална група, с общи интереси в области като архитектура, енергоефективност, екология, нисковъглеродно строителство, биология на сградите, слънчева архитектура, изграждане на устойчиви взаимовръзки и общности.
В момента развива дейността си в теротерически, изследователски и практически посоки, като въвлича все повече специалисти, професионалисти от строителния сектор, граждани и студенти. АСЕМ провежда семинари, конкурси, презентации,  обучения, участва в конференции и практически работни семинари.
Едно от значимите постижения на организацията е създаване на условия за легално използване на сламените бали като строителен материал,  което отваря врати за алтернативи и иновации с екологична насоченост в строителния сектор.
През 2009 и 2010г. АСЕМ заедно с Институт за научни изследвания и проектиране към УАСГ разработи концепция за легитимиране на сламените бали като строителен материал за изграждане на неносещи стени.
В момента Асоциацията извършва същата процедура и лабораторни тестове за легализирането и на друга техника от естествени материали – „лека глина“, отново в партньорство с УАСГ  като част от проект “Принос към развитието на нисковъглеродно строителство в България, чрез разработване и позициониране на иновативни продукти и системи от естествени строителни материали и обучение по устойчиво строителство в УАСГ, съфинансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд.
 
За повече информация   http://www.asem-bg.org/ и ФБ страницата на Асоциация за строителство с естествени материали.

+2
Автор: АСЕМ
Закони Нормативна база Коментари