Тревожни факти в Световният ден на тоалетната

1,8 милиарда души продължават да консумират питейна вода, която не е защитена от заразяване с фекалии
16.11.2017
Рока България
507
we are water, roca, хигиена, Ден на тоалетната, санитерен проблем
Правилно складиране на отпадни води.
Източник: Рока България

Световният ден на тоалетната се отбелязва на 19 ноември. Обявен е за международен ден от Организацията на обединените нации с цел запознаване на обществото с въпроса. Фондация We Are Water, запозната с положението на милиони хора по света, алармира за съществуващия хигиенно-санитарен проблем.


Днес, фактите са тревожни в световен мащаб:  


  • 80% от отпадъчните води, генерирани от обществото, се връщат в екосистемата, без да бъдат третирани или повторно използвани.
  • 1,8 милиарда души използват източник на питейна вода, който не е защитен срещу заразяване с фекалии
  • Само 39% от световното население (2,9 милиарда души) използват безопаснa санитарно-канализационна услуга, т.е. фекалиите са безопасно елиминирани на място или третирани външно
  • Около 60% от населението на света (4,5 милиарда души) нямат баня в дома си или имат такава, която не отвежда безопасно екскретите
  • 869 милиона души по света нямат достъпна тоалетна и дефекират на открито.
  • Като се осигури ползването на незамърсена вода, добра хигиена или се подобри канализацията могат да се предотврят приблизително 842 000 смъртни случая годишно.

Фондация We Are Water, в сътрудничество с различни НПО, работи за подобряване на санитарните съоръжения в страните, където това е проблем или тема-табу и разработва образователни планове за подобряване на хигиенните навици. В рамките на Световния ден на тоалетната, Фондацията ще представи ново "Ръководство за строителството на тоалетни и кладенци“, което включва всички необходими елементи за осигуряване на безопасно, отговорно и устойчиво изхвърляне на отпадъците.


Повече от 7 години фондация We Are Water участва в разработката на различни санитарни проекти в различни точки на света. Техническият екип на Roca направи възможно реализирането на това "Ръководство за строителството на тоалетни и кладенци“. Целта е,  да се предложат ефикасни, независими, устойчиви, с нисък разход на вода и евтини решения, които да подобрят живота на милиони хора.


Още от създаването си, Фондацията значително увеличи дейността си и осъществи съвместни проекти в над 21 страни по света, съсредоточени основно в Южна Азия и Тропическа Африка, които обхващат 1,648 милиарда души без достъп до достойни санитарни условия. Повечето от проектите са активни и в момента. Тяхната цел е облекчаване на отрицателните последици от липсата на адекватни водни ресурси и до момента над 540 000 души са облагодетелствани.


Можете да научите повече за проектите на уебсайта: http://www.wearewater.org/es/


Международна фондация We Are Water
Фондация We Are Water има две основни цели. Първата е да повишава осведомеността и да насърчава дебат сред обществеността и организациите за необходимостта от създаване на нова култура на водата, за да се постигне справедливо развитие и устойчивото управление на световните водни ресурси. Втората цел е да се извърши цял набор от действия, които да се противопоставят на негативните ефекти от липсата на адекватни водни ресурси. Областите на дейността на фондацията включват участие в проекти за инфраструктура, образование, здравеопазване и научни изследвания, съсредоточени в най-нуждаещите се райони в света.

Закони Нормативна база Коментари