Традиционна българска технология за водоотвеждане

Интервю с арх. Александър Конаклиев
23.08.2019
Още за къщата
6260
покриви, водоотвеждане, безолучна система

Как бихте обяснили вашите предпочитания като архитект към къщите с безолучна оттичаща система?

Може би това се дължи най-вече на отношението ми към българската къща. Старите български къщи с каменните плочи, със старите турски керемиди нямат олуци. И оттам идва и моето убеждение, че за една едноетажна или най-много двуетажна къща не е необходимо да бъде загрозявана с тенекиени елементи.


Какви са предимствата на тази стара технология за водоотвеждане на дъждовната вода по гравитачен път по железни вериги до дренажни улеи, опасващи периферията на къщата и отвеждащи водата до зелените площи? Какво е естетичното въздействие на безулучната система, в какви случаи тя е за предпочитане?

     

       


Бих казал, че основното предимство се свежда до естетически добрия резултат, не само за фасадата, но и за къщата като цяло. Изборът на такава система е свидетелство за специално отношение на архитекта към неговата творба. Дори през зимата, когато спускащата се по веригата вода замръзне отново, това изглежда много по-добре от един тенекиен олук.
  

 

 

  

 

 

 

Имате ли определени наблюдения относно това какви клиенти предпочитат тази система? Има ли случаи, в които на вас Ви се е наложило да убеждавате клиент в преимуществото на системата?

Не бих казал, че имам определени наблюдения. Това са хора с отношение към архитектура и естетика. Хора, интересуващи се от красивата, а не показна визия на къщата си. Има и хора, на които е достатъчно да им се обясни причината за това, че старата българска къща няма олуци. Но в крайна сметка всеки човек си има собствено виждане и предпочитания.

От гледна точка на одобряване на проект за къща с предвидена безолучна технология на водоотвеждане, срещате ли някакви затруднения с общинските институции?

Няма никакъв проблем за одобряването на тази система за водоотвеждане, стига тя да е правилно проектирана и да отвежда водата далеч от къщата, да не пречи на околните имоти.

Закони Нормативна база Коментари