Топлоизолация на скатни покриви...

...с плоскости от експандиран и екструдиран пенополистирен
11.07.2011
инж. Антон Николов “АЛФАТОН Мрамор” ООД
9
покрив, топлоизолация, скатни покриви, къща
Топлоизолация на скатни покриви
Източник: Снимка: “АЛФАТОН Мрамор” ООД

Покривът е елемент от сградите, при който обикновено се получават най-големи топлинни загуби, затова топлоизолацията му е много важна за енергийната ефективност. При топлоизолация на скатни покриви успешно и ефективно се прилагат и профилирани топлоизолационни плочи от висококачествен експандиран пенополистирен (ЕПС) и екструдиран пенополистирен. (XPS). Основни характеристики на тези плоскости  от плътен, стабилизиран и пожаробезопасен експандиран пенополистирен са:

  • по-висока плътност, което осигурява по-добри изолационни и механични качества;
  • стабилизиран, с постоянни във времето размери и свойства;
  • неуязвим от гризачи, насекоми и микроорганизми;
  • по-добри топлотехнически характеристики;
  • много по-ниска водопоглъщаемост;
  • устойчивост от - 50 до + 80 °С;
  • оформени ръбове с фалцове за застъпване за избягване на топлинните мостове.

С тези показатели тези плоскости са конкурентни на обикновения ЕПС, т. нар. бял стиропор, а по стойност, лесен монтаж и дълговечност – и на стъклената и минералната вата. 

Известно е, че ватата, освен ако не е специално обработена, както и при пропуски в технологията на монтажа, може лесно да се овлажни и така да загуби значителна част от топлоизолационната си способност.

Системите за топлоизолация на скатни покриви с плоскости от стабилизиран ЕПС и XPS са в зависимост от вида на носещата конструкция.

СКАТНИ ПОКРИВИ СЪС СТОМАНОБЕТОНОВА КОНСТРУКЦИЯ И ПОКРИТИЕ ОТ МЕТАЛНИ ИЛИ КЕРАМИЧНИ КЕРЕМИДИ

В този случай първо върху бетоновата повърхност се полага пароизолационно фолио. Функцията на това фолио е да не пропуска водните пари от долното помещение да преминават през ограждащата конструкция да кондензират във вид на водни капки, достигайки до студената повърхност на покривното покритие.

Върху пароизолацията по наклона на ската през 50-80 см се монтират дървени греди (ребра) с подходящо сечение, които да носят дървената скара за керемидите.

Топлоизолационните плоскости от стабилизиран експандиран или екструдиран пенополистирен се нареждат плътно в един или за предпочитане в два слоя между ребрата, като се застъпват с фалца си и се фиксират отстрани в тях. Евентуалните фуги между плоскостите и ребрата се уплътняват с монтажна пяна.

Височината на сечението на ребрата трябва да е с поне 3-4 см по-голяма от предварително изчислената дебелина на топлоизолационния слой, за да се осигури необходимото въздушно пространство за вентилация между топлоизолацията и последващата я подкеремидена мембрана. Възможността за естествена вентилация на покрива е изключително важна за правилното функциониране на покрива като система. Пренебрегването или неправилното изпълнение на покривната вентилация обикновено води до проблеми, свързани с образуване на кондензна влага, отстраняването на които изисква в повечето случаи цялостен ремонт, с всички произтичащи от това неудобства и допълнителни разходи.

Подкеремидената мембрана се полага върху ребрата, а върху нея се монтира дървената скара за керемидите.

Ефективността на покривната изолация, особено през летния период, ще се повиши чувствително, ако горната повърхност на подкеремидената мембрана е с метално алуминиево фолио, което отразява инфрачервените лъчи.

СКАТНИ ПОКРИВИ С ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ И ПОКРИТИЕ ОТ МЕТАЛНИ ИЛИ КЕРАМИЧНИ КЕРЕМИДИ

При покриви с дървена носеща конструкция върху ребрата се полага подкеремидената мембрана и отгоре се монтира дървената скара, носеща керемидите, съгласно изискванията на производителя им. 

Топлоизолационните плоскости от стабилизиран експандиран или екструдиран пенополистирен се нареждат от долната страна на конструкцията, между ребрата, и се фиксират, като всички фуги се уплътняват с монтажна пяна. 

Необходимо и важно е да се следи за оставянето на поне 3-4 см въздушен слой за вентилация между горната повърхност на топлоизолационните плоскости и подкеремидената мембрана. 

След това плоскостите се покриват отдолу с пароизолационно фолио, което  може да бъде с алуминиево покритие, отразяващо обратно инфрачервеното излъчване откъм отопляемото помещение и така да намали още повече загубите на енергия през зимата.

Накрая се изпълнява вътрешната обшивка на покрива – дървена или система с гипсокартон или гипсофазер. Между носещите профили на системата с гипсокартон може да се сложат допълнително топлоизолационни плоскости, които увеличават общата дебелина на топлоизолацията и намаляват още повече загубите на топлинна енергия през ограждащата покривна конструкция.

При всички видове покриви е изключително важно да се обърне внимание на дебелината на топлоизолационния слой, която съгласно минималните изисквания на европейските и българските норми за топлоизолация в строителството трябва да е няколко пъти по-голяма от необходимата при фасадните стени. В повечето случаи необходимата дебелина е над 10 см.

Друг основен момент е видът на материала за топлоизолация да не се избира единствено по декларираната му топлоизолационна способност, а да се преценят и останалите му характеристики – влагопоглъщаемост, устойчивост и запазване на размерите и свойствата във времето и др., от които зависи дълготрайното и ефективно изпълняване на предназначението му  в покривната топлоизолационна система. 

По всички тези въпроси за всеки конкретен случай най-добре е да се потърси компетентна техническа консултация и съвет от специализираните фирми от бранша. 

Автор: инж. Антон Николов “АЛФАТОН Мрамор” ООД
Закони Нормативна база Коментари