Топлоизолация, звукоизолация

Интегрирането на природосъобразни продукти с минимално токсично въздействие осигурява добър микроклимат в помещенията, щади природата и се отразява положително на здравето ни.

Системни решения за звуко- и шумоизолация

14.02.2017
Автор: Лилия Лозанова
281

Звукоизолацията на съвременните жилища е сред предизвикателствата на съвременното строителство.

Шумоизолациите в дома

15.01.2017
Румяна Бонева
510

Специалисти твърдят, че редовното излагане на шумово замърсяване е основен фактор за появата на редица сърдечни и нервни заболявания, които могат в даден момент да влошат рязко здравето.

Около 25% от топлинните загуби в един дом се дължат на неизолирана покривна конструкция.

ИзомаксТЕРМ отразява 89,20% от слънчевите лъчи, съгласно стандарта ASTM E 903-12. Това е установено чрез изпитанията му в университетската лаборатория за енергийна ефективност към “Enzo Ferrari”

Иновация или добре забравено старо?

Иновационната лепилно-шпакловъчна смес спестява време, пари, облекчава труда и осигурява комфорт

Непознаването на материалите води до грешки

01.01.2015
Светла Бонова Специалист Топлоиз...
163

Полагането на топлоизолация на сградната обвивка е една от основните стъпки към повишаване на енергийната ефективност на сградите.

И З О М А К С Т Е Р М - ЗА ДА НЕ ИЗТИЧАТ ПАРИТЕ ВИ ПРЕЗ СТЕНИТЕ!

Срещу заблудите в топлоизолирането

15.09.2013
Баумит България ЕООД
247

От разговори с клиенти става ясно, че много от потребителите са несигурни по отношение на топлоизолирането и изтъкват аргументи, които не са професионално защитени.

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ МАРИСАН ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОГРАМА REECL са модерни системи за топлинно изолиране на сгради, които обединяват позитивните страни на традиционното строителство с предимстват

Основната част от енергоспестяването при пасивните къщи се постига посредством намаляване на загубите на топлина от топлопреминаване и от вентилация.

Топлоизолацията вече не е просто „топлоизолация”!

15.09.2012
инж. Надя Начева,Маркетинг дирек...
63

Коя е най-добрата топлоизолация за моята къща? Как да се ориентирам в морето от предложения за топлоизолиране? На този въпрос не може да се отговори направо.

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ МАРИСАН ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОГРАМА REECL са модерни системи за топлинно изолиране на сгради, които обединяват позитивните страни на традиционното строителство с предимстват

Ефективната топлоизолация с МОНОДУР.

15.09.2012
Алфатон Мрамор ООД
96

Тази система са приложима за всички видове сгради – жилищни, административни, обществени, повечето видове промишлени сгради и др.

т.3 „Работещо решение на проблема с възстановяването на липсваща архивна проектна и екзекутивна документация“ от дипл.инж.Божидар Лесновски

Закони Нормативна база Коментари