Топлоизолация, звукоизолация

Изолацията расте, разходите намаляват

01.03.2023
Баумит България ЕООД
859

Баумит доказва: Фасадната изолация започва да се изплаща веднага.

Да санираш с концепция

02.09.2022
Баумит България ЕООД
1507

Най-важната мярка при термичното саниране е полагането на топлоизолация.

Звукоизолация в жилищата

09.03.2021
Калин Пенков - Маркетинг мениджъ...
2417

Най-често срещаните проблеми в жилищата, включително при новопостроени жилищни сгради, са свързани с лошата звукоизолация – както от външния шум, така и от шумове от съседни помещения.

През 2015 г. във Вопфинг Австрия стартира изграждането на изследователския парк Вива, който се състои от 14 еднакви къщи. Къщите са построени по различни методи и с различни материали – бетон, плътни тухли, монолитно строителство, дървени къщи, такива с олекотен дървен скелет и др.

Солидните елементи са важни

01.06.2019
Баумит България ЕООД
1513

При сгради с добра топлоизолация и голяма маса на строителните елементи енергията се запазва най-добре и температурните колебания се изравняват оптимално.

Ефективната топлоизолация спомага за намаляване на топлинните загуби на жилището и подобрява комфорта.

Интегрирането на природосъобразни продукти с минимално токсично въздействие осигурява добър микроклимат в помещенията, щади природата и се отразява положително на здравето ни.

Звукоизолацията на съвременните жилища е сред предизвикателствата на съвременното строителство.

Шумоизолациите в дома

15.01.2017
Румяна Бонева
12146

Специалисти твърдят, че редовното излагане на шумово замърсяване е основен фактор за появата на редица сърдечни и нервни заболявания, които могат в даден момент да влошат рязко здравето.

Около 25% от топлинните загуби в един дом се дължат на неизолирана покривна конструкция.

ИзомаксТЕРМ отразява 89,20% от слънчевите лъчи, съгласно стандарта ASTM E 903-12. Това е установено чрез изпитанията му в университетската лаборатория за енергийна ефективност към “Enzo Ferrari”

Иновация или добре забравено старо?

Иновационната лепилно-шпакловъчна смес спестява време, пари, облекчава труда и осигурява комфорт

Непознаването на материалите води до грешки

01.01.2015
Светла Бонова, Специалист Топлои...
1949

Полагането на топлоизолация на сградната обвивка е една от основните стъпки към повишаване на енергийната ефективност на сградите.

И З О М А К С Т Е Р М - ЗА ДА НЕ ИЗТИЧАТ ПАРИТЕ ВИ ПРЕЗ СТЕНИТЕ!

Подобно на разширяващите се кръгове, които се образуват при хвърляне на камък във вода, звукът започва от точката на смущение.

Закони Нормативна база Коментари