Топлоизолационни системи БАУМИТ: Експлоатация без проблеми!

Външните топлоизолационни системи са еднакво приложими, както за нови сгради, така и при стари постройки.
15.11.2005
Инж. Надя Начева
169
цветове, топлоизолационни, фасадна мрежа, мазилка, дишане
Баумит топлоизолационна система.
Източник: Инж. Надя Начева

Външните топлоизолационни системи са еднакво приложими, както за нови сгради, така и при стари постройки. Те подобряват трайно техните енергийни разходи и са основно средство за постигане на уютен и постоянен комфорт в обитаваните помещения. Оптимални резултати могат да се гарантират само чрез правилния избор на подходящата за целта система. Много са продуктите за външно топлоизолиране, предлагани на нашия строителен пазар, но една огромна част от тях не отговарят на изискванията за полагане по фасада (въпреки, че по топлотехнически изчисления покриват нормите). Предлагат се системи, събрани от продукти на различни фирми-производители, без обаче да е тествана тяхната сходимост при съвместна работа и без те да са доказали ефективното си действие при продължителни изпитвания при външни условия.

Често пъти, при проектиране на топлоизолационния слой по външните ограждащи конструкции на сградите, се държи сметка за коефициента на топлопроводимост lR за материала, който да бъде приложен, без да се вземат предвид редица други фактори, които са важни за постигане на този коефициент в реални условия и гарантират неговата неизменяемост във времето. Изискванията, които трябва да се покрият от една професионална топлоизолационна система за фасада, са обект на точно регламентиране в редица европейски норми и стандарти. Някои от показателите са: отваряне на пукнатини, ударна якост, водопоглъщане, функционална пригодност, устойчивост на препарати за миене, изменение при стареене, клас на горимост и др.

За постигане на тези показатели от цялата система са необходими не само продукти с високо качество, но и с подходящи физикомеханични свойства и химичен състав, гарантиращ добро сцепление на отделните пластове при определена деформируемост и еластичност. На практика само производител, предлагащ на пазара всички продукти, включени в топлоизолационната система, може да осигури гаранция за всички параметри от системата и  ефективност след изпълнението. Ето защо в редица Европейски страни полагането на топлоизолация е регламентирано да става в Сертифицирана Интегрирана Система, като съответният производител, въз основа на множеството лабораторни и натурни тестове носи гаранция за нейната ефективност. По този начин инвеститорът и изпълнителят са застраховани срещу неправилни решения.

Предлаганите сертифицирани системи се придружават с подробни указания и ръководства за полагането им. Те имат и разработени подходящи детайли на завършеци към прозорци, врати, ъгли, цокълна област, покриви, первази и т.н. с необходимите аксесоари към тях. Това са твърде важни елементи, гарантиращи отново правилното действие на системата. В повечето случаи решенията за тяхното изпълнение се оставят в ръцете на майстори или хора, незапознати с основните принципи на действие на топлоизолационните покрития. Това води до негативни последици и неутрализира топлоизолационните функции на покритието. Основните принципи при изграждането на системата трябва да залегнат още в самото проектиране, защото те са необходимите предпоставки за качественото изпълнение на топлоизолацията на сградите.

Марката Баумит е символ на топлоизолация за българския пазар. Освен с качествено обслужване фирмата се ангажира и с разясняване за клиентите си (потребители и проектанти) на основните предимства и специфики на този вид системи.

Основните компоненти на една топлоизолационна система са : фасадни топлоизолационни плоскости, лепилна и шпакловъчна маса, мрежа, дюбели и крайно покритие – тънкослойна пастообразна мазилка. Дебелина на фасадната топлоизолационна плоча под 5 см  е необоснована. Все повече инвеститори проявяват здрав разум и не спестяват от дебелината на топлоизолационните плочи. Вече е обичайно, обекти в България да се правят с дебелина на Баумит фасаден пенополистирол 8 – 10 см. Важно: Топлоизолационните плочи се редят хоризонтално,като тухли, с разминаване на фугата нa 1/2 от дължината! (сн. 1)

Решаващи за ефективността на една топлоизолационна система са и лепилните и шпакловъчни маси. Баумит предлага в системата своя топ-продукт без аналог на българския пазар – Баумит Клебешпахтел. Лепилната маса Баумит Клебешпахтел трябва да се полага на ивица по целия периметър и в средата на плоскостите, като по този начин прави добра връзка с основата.Този продукт гарантира като лепило надеждно във времето захващане на пенополистирола към основата, и като шпакловка - повърхнинната твърдост на системата. Лепилната и шпакловъчна маса Клебешпахтел е  достатъчно еластична, за да предотврати  и намали при шпакловане на топлоизолационните плоскости риска от образуване на пукнатини в крайното покритие и с това да не се допусне обмокряне на топлоизолацията.По този начин се  гарантира мразо- и водоустойчивост на системата. Лепилната и шпакловъчна маса Баумит Клебешпахтел притежава дифузионни (паропропускливи) качества, сходни с тези на топлоизолационната плоскост и на зида като основа. Това е важно условие, гарантиращо  комфорта във вътрешното пространство на обитаваните помещения. Така се удължава експлоатационният живот на носещата конструкция на сградата и се предотвратява натрупване на влага в нея. Както се вижда, към продукта за лепене и шпакловане се предявяват изисквания с на пръв поглед взаимно изключващи се параметри (високата якост обикновено предопределя ниска еластичност). Баумит Клебешпахтел позволява при нова, здрава основа да не се използват дюбели до 12 м височина. Важно: Топлоизолационните плоскости трябва да се редят плътно една до друга. Ако въпреки това между тях се отвори фуга, тя не трябва да се запълва с лепило, защото по този начин се получава топлинен мост. Решението е да се отреже ивица стиропор и с него да се запълни фугата. (сн. 2)

След залепване на топлоизолационните плоскости се пристъпва към дюбелиране. Дюбелирането се извършва, когато имаме стари основи или се съмняваме в здравината на основата. За различните основи – бетон, червени тухли, газобетон и др. се произвеждат различни видове дюбели. Обикновено се дюбелира  там, където се срещат вертикални с хоризонтални фуги и в областта на положеното на топки лепило в средата. Важно: Дюбелите трябва да са хлътнали в топлоизолационната плоскост, за да може при зашпакловането им да се получи равна повърхност. В противен случай по фасадата се получават видими неравности. (сн. 3)
Шпакловането и интегрирането на фасадната мрежа е решаващ етап за последващото фасадно оформление. Шпакловката се нанася на “гребен” по цялата повърхност. Важно: Стъклотекстилната мрежа се интегрира в шпакловката, а не се поставя предварително върху пенополистиролните плоскости. По такъв начин се гарантира пукнатиноустойчивостта на фасадата. След шпакловането задължително се изчаква минимални 7 седем дни за да може лепилото и шпакловката да изсъхнат добре. (сн. 4)

Съставна част на всяка топлоизолационна система е крайното покритие – необходимата тънкослойна мазилка, която придава външния завършен вид на сградата в структура и цвят. Тази мазилка играе ролята на своебразна кожа за фасадата. Спира въздействието на външните фактори върху конструкцията, а същевремненно осигурява “дишане” на стените, т.е. пропуска парите отвътре навън. Тя хидроизолира и защитава, и благодарение на физико-химичните си свойства, предопределя дълговечността, необходимите грижи за поддръжка при експлоатация  и неизменяемостта на уникалния облик на сградата във времето. Преди полагането на мазилката е необходимо, така подготвената основа, да се измаже с Баумит Универсален грунд. Грундът изравнява попиващата способност на основата и служи за свързващ мост между крайното покритие и армирания слой. Времето на технологичен престой за грунда е от 1 до 3 дни. (сн. 5)

Специалистите на Баумит са разработили различни видове пастообразни фасадни мазилки – силиконови, силикатни, гранопор. Само много опитно око би могло да различи на външен вид коя точно мазилка: е положена на стената. Затова, преди да подбере подходящата мазилка, добре е инвеститорът да се консултира със специалист. Има много фактори, които натежават при избора на мазилка:  местоположение, близост да водни източници, запрашеност на въздуха, надморска височина, време на полагане и др. Важно: Използване на интензивни цветове по цялата фасада, изолирана с топлоизолационна система, е опасно поради трудната топлопроводимост на фасадата от вън на вътре. Тогава крайното покритие в системата се нагрява много повече, отколкото ако то е върху  масивна стена. При южни  и западни фасади, температурата на крайното покритие с тъмен цвят би могла да достигне до 60 0С  или  80 0С . При внезапна промяна на времето, например при буря, следва рязко изстудяване на фасадата и рискът от пукнатини става голям. (сн. 6)

Новост са Баумит мазилките “ArtLine”, които са в интензивни тонове в червена, синя, зелена и жълта гама. Те дават допълнителни възможности за оформление на акценти по фасадата. 

Аналогични са проблемите и при саниране на стари сгради. Тогава е особено важно фасадната стена да се държи топла и суха. По този начин се разрушава естествената среда за развитието на гъби и плесени. За целта е необходим  топлоизолационен материал, който да е паропропусклив, и крайно покритие, което да бъде водоотблъскващо. Всички  материали в топло-изолационната система (лепила и шпакловъчни маси, мрежи, дюбели, грунд и мазилка)  трябва да са изпитани да работят съвместно, т.е. топлоизолационната система да бъде свързана (интегрирана).

Опитът на архитекти, строители и инвеститори показва, че техническите решения за оформяне на фасада с топлоизолационни системи Баумит, са неограничени. Анализът на средствата, необходими за поддръжка и ремонт на фасадата, говори категорично в полза на Интергрираната топлоизолационна система. Инвестицията в една топлоизолирана фасада се изплаща неимоверно бързо чрез намалени енергийни разходи, чрез печелене на пространство и възможност за постигане на елегантна конструкция при новото строителство.

Закони Нормативна база Коментари