течни хидроизолации

Течна хидроизолация на открити тераси

15.10.2015
сп."Още за Къщата"
4096

Откритите тераси изискват по-специални грижи, тъй като целогодишно са подложени на екстремни климатични въздействия

Изолирането на подземната част на сградите е може би най-съществената и отговорна част, която след построяването не се вижда, но при лошо изпълнение може тотално да компрометира цялата сграда.

Закони Нормативна база Коментари