течна хидроизолация

Прозрачна хидроизолация за спиране на течове при готови тераси, балкони, бани и басейн.

ИЗОАСФАЛТ- съчетание на предимства!

17.02.2012
инж. Петър Байчев
1141

От течните хидроизолации към течните афалтови покрития.

Закони Нормативна база Коментари