Течна гума

Течна хидроизолация на открити тераси

15.10.2015
сп."Още за Къщата"
4096

Откритите тераси изискват по-специални грижи, тъй като целогодишно са подложени на екстремни климатични въздействия

Закони Нормативна база Коментари