Технически решения за отводняването на плоските покриви .

Фирма “HL Hutterer + Lechner GmbH” (Австрия) предлага широка номен- клатура от пластмасови воронки и системи за отвеждане на водата от покрива, които започват да се прилагат в България от началото на
14.04.2013
Красимир Георгиев
94
hl-България, покрив, вентилируеми покриви, воронка, водосточни тръби
СТОП на кондензната вода.
Източник: HL-България

В конструкцията на плоските покриви за сгради един от най-важните елементи е системата за отводняване на атмосферните води.
Фирма “HL Hutterer + Lechner GmbH” (Австрия) предлага широка номенклатура от пластмасови воронки и системи за отвеждане на водата от покрива, които започват да се прилагат в България от началото на 2000 г.
Тази система се състои от воронки и свързаните към тях водосточни тръби.
Плоските покривни конструкции и седящите олуци се отводняват с вътрешни водосточни тръби. Отводняването на такива покриви е основно 2 типа: гравитачно и вакуумно. Вакуумното отводняване е рентабилно при покривни площи над 1000 м2. Системата при HLсе нарича POLOUDS. Тя включва както воронките, така и отводните тръби и крепежите. Интересно при системата е, че тръбната система е от РР тръби, което има ред предимства пред РЕ тръбна система.
От водосточната воронка, респективно от нейната конструкция, местоположение в геометрията на покривната площ, зависи надежността на покрива и безопасността на по-долу разположените помещения.
Конструкция
В миналото се работеше основно с чугунени воронки, поради липсата на модерни материали за покривно отводняване.
С навлизането на новите материали и в тази област на високото строителство, а също и заради проектирането и въвеждането в експлоатация на по-голямо разнообразие от типове покривни конструкции, като например комбинирани, обратни, обитаеми покриви, а също и заради увеличените гаранционни срокове за покривите, приложението на чугунените воронки не винаги е възможно и  икономически оправдано.
В последно време при проектирането и изпълнението на обекти все повече и повече с прилагат покривни вороноки на фирма HL.
Както показва нашият опит, както при проектирането, така и при изпълнението на плоски покриви, важен момент се явява свързването на хидроизолацията с водоприемната воронка.
Към този възел на присъединяване се предявяват повишени изисквания (по статистика 95% от протичането припокривитепроизлизат именно оттезивъзли)!
Хидроплътност
За да се гарантира една надеждна хидроплътна връзка на това критично съединение, е важно да се свържат матриали е еднаква химическа структура. Например, мембрани от PVCсе свързват към воронка с PVC фланец, (напр. HL62P);TPO– към TPOфланец, (напр.HL62F).
В този случай материала на хидроизолациата и фланеца на воронката стават химически една монолитна структура. Резултатът: надежност на хидроизолационната система на покрива, повишена механична якост, устойчивост срещу линейни деформации на хидроизолацията и дълъг експлоатационен срок.
Например, ако вашата хидроизолационна мембрана е битумна, за да се свърже към воронката е необходимо тя да има битумен фланец от полимербитумен маншет (с маркировка «Н», (напр. HL62H), или да се притисне директно с пръстен от неръждаема стомана.
Разнородните по химически състав материали не могат нито да се заваряват нито да се залепват. Единственото решение е да се притисне механично хидроизолационната мембрана към воронката и то с пръстен и винтове от неръждаема стомана. Например мазаните хидроизолации на циментова основа, полиуретани или епоксиди се свързват с премостващ допълнителен маншет, който механично е притиснат към воронката.  
Механичното притискане се извършва чрез пристягане на хидроизоляцията между корпуса на воронката и неръдаемия пръстен с помощта на неръждаеми гайки. Силата на притискане е максимално 13 Nm.
 
Топлоизолация, подгряване
Важен елемент в конструкцията на воронката е вградената топлоизолация в нейното тяло.
Целта на тази топлоизолация е да се прекъсне термомоста между воронка и бетонната плоча, който мост се образува през зимата. Воронки, които нямат прекъснат термомост, започват да кондензират от външната си страна и тази вода води до механични поражения.
Хоризонталните отклонения от воронките до ВКК се препоръчва да се изпълнят с диаметри
мин. 75 мм, така че лесно да се разместват в покривната конструкция, а преходника 75/110 се поставя в мястото на присъединяване към вертикалната тръба. Ако разстоянието от воронки до отопляемия ВКК превишава 1 м, то се препоръчва ел. отопляема воронка и подгряване на  хоризонталната отводна тръба.
Когато водосточната тръба минава през неотопляеми тавански помещения или двойни вентилируеми покриви, тя трябва да е топлоизолирана, а понякога и с ел. нагревател.
Най-често се залежда гърловината на воронката. Затова е препоръчително воронката да бъде снабдена с ел. нагревател, с такава мощност, че да не стопи нейното пластмасовото тяло. В маркировката на воронките с ел. е добавлен суфикс «.1», напр. HL62.1.
Вътрешните водосточни тръби се тестват на водоплътност, като се напълват с вода до воронката. Ако при оглед не се намери теч, изпитанието е било успешно.
Водна проба за хидроплътност се прави и за хидроизолацията. При затворени воронки се пълни покрива с вода за 24 или 72 часова проба.
Воронки, разположени до бордове на покрива, трябва да се отстоят от тях на разстояние не по-малко 500 мм, за да може да се обърне своборно хидроизолацията и да се даде обратен наклон към воронката.
Не се позволява монтаж на водосточната тръба вътре стената.
Тялото на воронката трябва да бъде механично закрепено към носещата конструкция на покрива и свързана с ВКК чрез муфираната част на тръбата, но с гумен уплътнител.
За саниране на покриви: Воронките от серията HL 69 (рис. 1д) имат
удължена отводна тръба с гъвкави каучукови езици за хидроплътно съединяване със съществуващата тръба (тръби от стомана, чугун или пластмаса).
 
Товароносимост
Воронките за високо натоварване имат чугунена решетка, разположена  в рамка от полипропилен (максимално точково натоварване до 1,5 тона.), или в рамка от чугун (максимално точково натоварване до 15 тона).
Разрез на воронка HL 616.1 с максимално натоварване 15 т,
с наставен елемент от полипропилен, със сито, суха механична и незамръзваща клапа против канални миризми.
Около воронката се полага бетонен пръстен, армиран с конструкционна стомана за обеспечаване устойчивоста(твърдоста) на повърхностния слой. Останалите участъци могат да бъдат изпълнени с различни настилки: асфалт, тротоарни плочи, също от бетон и т.п.
Височината на воронката се настройва с удължителен елемент в зависимост от дебелината на слоевете над носещата конструкция. Водоплътността между хидроизолацията и воронката се гарантира от заводски монтиран битумен маншет или директно притискане с неръждаем пръстен към фланеца на удължителя.

HL-България

 

+1
Автор: Красимир Георгиев
Закони Нормативна база Коментари